Υ.Α. ΦΕΚ Β 1118/2019 Τροποποίηση της Υ. Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων & αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/βαθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευ/ντών σχ. μονάδων & ΣΕΚ & των συλλόγων διδασκόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 1118/2019 4/4/2019 η Υπουργική Απόφαση που αφορά την Τροποποίηση της Υπουργική Απόφασης  της Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8-10-2002 (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Η Απόφαση ορίζει:

Τροποποιούμε την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Η περιπτ. ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: « ιδ) Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), των μελών της παιδαγωγικής ομάδας των Κ.Ε.Α. καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των μονάδων και υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

pdfjpg

 

 

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

 

 

Δείτε εδώ την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!