Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β' 2956/2018 Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ιδρύσεις Τομέων & Ειδικοτήτων στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. - NEWSEAE.GR

AMEA ATOMA ME ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κ.Υ.Α. με ΦΕΚ Β' 2956/2018 ''Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019''.

Η Απόφαση ορίζει:

A. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαγκαδά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ωρωπού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο N. Λέσβου

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, τομείς και ειδικότητες στις παρακάτω Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αιγάλεω (Κωδ. 0558001) ιδρύεται η παρακάτω
Ειδικότητα:
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον υπάρχοντα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πτολεμαΐδας (Κωδ. 2711201) ιδρύονται οι παρακάτω:
Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας (Κωδ. 4711201) ιδρύονται οι παρακάτω:

Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κεφαλονιάς (Κωδ. 2511201) ιδρύονται οι παρακάτω:
Τομέας και Ειδικότητα:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.
2) Ειδικότητα Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών στον υπάρχοντα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος.

Γ. Προάγονται από το σχολικό έτος 2018-2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής (Κωδ. 9420269) από 4/θ σε 5/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ Βούλας (Κωδ. 9520437) από 3/θ σε 4/θ.
2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Π.Ν.Α. Ραφήνας (Κωδ.9051525) από 5/θ σε 6/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας (Κωδ. 9040257) από 4/θ σε 6/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (Κωδ.9521024) από 1/θ σε 2/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Κωδ. 9170372) από 2/θ σε 4/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων (για Αυτιστικά Παιδιά) - (Κωδ. 9500424) από 3/θ σε 4/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω (Κωδ. 9521041) από 2/θ σε 3/θ.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας (Κωδ. 1658001) ιδρύονται οι παρακάτω Ειδικότητες:
1) Ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης στον υπάρχοντα Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας.

Δ. Υποβιβάζονται, από το σχολικό έτος 2018 -2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Κωδ. 9520885) από 5/θ σε 3/θ.
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας (Κωδ. 9521485) από 2/θ σε 1/θ.
1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου (Κωδ. 9010661) από 2/θ σε 1/θ.
Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ» (Κωδ. 9010662) από 2/θ σε 1/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων (Κωδ. 9521697) από 2/θ σε 1/θ.
2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας (Κωδ. 9060621) από 2/θ σε 1/θ.
Ειδικό Νηπιαγωγείο Εκπαίδευσης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού (Κωδ. 9521162) από 2/θ σε 1/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου (Κωδ. 9150461) από 4/θ σε 2/θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νάουσας (Κωδ. 9160215) από 5/θ σε 2/θ.


Ε. Καταργείται, από το σχολικό έτος 2018 - 2019, η Ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» του Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αιγάλεω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

 

PDF 130

 

 

Δείτε εδώ την Κ.Υ.Α.

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!