ΔΩΡΕΑΝ Π.Μ.Σ. ''Επιστήμες Αγωγής'' 2018-19 του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ logo 1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης «Επιστήμες Αγωγής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής», προκηρύσσει 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στις παρακάτω ειδικεύσεις:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α': Η παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης (10 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β': Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (15 θέσεις)

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο,  e-mail,l προσδιορισμός της ειδίκευσης της επιλογής τους.

1.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2.    Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος(και πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου του εξωτερικού).
3.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4.    Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
5.    Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση μόνο σε μία ειδίκευση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 25 Ιουνίου 2018 μέχρι 16 Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο 74100 Τηλ. 28310 - 77594/5, 77634 και ΦΑΞ 28310-77596)

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, που θα διενεργηθούν 14-15 Σεπτεμβρίου 2018.

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού 2018-19.pdf

Αίτηση Υποψήφιων Μεταπυχιακών 2018 - 2019.doc

Περιγραφή Α Ειδίκευσης

Περιγραφή Β Ειδίκευσης

Eξεταστέα ύλη Α Eιδίκευσης

Εξεταστέα ύλη Β Ειδίκευσης

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!