ΕΣΑμεΑ: Προτάσεις επί του νόμου για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις | NEWSEAE.GR

ΕΣΑμεΑ. ΤΙΤΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 150

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προτάσεις επί του νόμου για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία

Δικαστικός συμπαραστάτης, τόπος κατοικίας κλπ.

Τις προτάσεις της επί του νόμου για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, με επείγουσα επιστολή της, στο υπουργείο Παιδείας. Η ΕΣΑμεΑ αναγνωρίζει ότι πολλά από τα αιτήματα που είχε καταθέσει έχουν συμπεριληφθεί στο νέο νόμο, παραμένουν όμως μεταξύ άλλων οι εξής εκκρεμότητες:

 • Η μοριοδότηση των πιστοποιητικών επάρκειας γραφής Braille και γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

 • Η αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως ισότιμης με την ελληνική (ν.4488/2017, άρθρο 65, παρ. 2) και το γεγονός ότι οι χρήστες νοηματικής (όπως αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας) μαθαίνουν μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα στην προφορική και γραπτή της μορφή καθιστούν αναγκαία τη μοριοδότηση της ελληνικής γλώσσας.

 • Για την απόδειξη της αναπηρίας, πρέπει να γίνονται δεκτά εκτός του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ, πιστοποιητικά σε ισχύ από τις εξής Υγειονομικές Επιτροπές: Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και όσα πιστοποιητικά χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», τα οποία έχουν εκδοθεί για τις ανάγκες του ν.2643/98.

 • Προτεραιότητα στην εξέταση και στην έκδοση αποτελεσμάτων από τις επιτροπές ΚΕΠΑ, στα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για διορισμό στην εκπαίδευση, ώστε να μην χάσουν την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 • Στα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 57 πρέπει να συμπεριληφθεί εκτός του γονέα ατόμου με αναπηρία και ο δικαστικός συμπαραστάτης παιδιού με αναπηρία, καθώς επίσης και τα τέκνα που έχουν γονείς με αναπηρία.

 • Συμπερίληψη στα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα των εκπαιδευτικών έχουν οι ίδιοι αναπηρία με Π.Α. 50% και άνω.

 • Είναι απολύτως απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτικού με αναπηρία ή του εκπαιδευτικού που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του.

 • Η ρύθμιση "Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις", βρίσκεται σε δυσαρμονία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ως εκ τούτου ζητείται αυτός ο αποκλεισμός να επανεξεταστεί.

  Το δελτίο Τύπου σε μορφή MS Word


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!