• +30 2109319091
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέση Εργασίας για κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Φιλολογίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας κλπ. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. - NEWSEAE.GR

Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΕπιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt)»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt) », Κωδικό «82388» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή Λάμπρο Φλιτούρη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Horizon2020, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:
Αντικείμενο σύμβασης: α) η συμβατική και ψηφιακή καταγραφή των αρχείων που αναφέρονται στην λογοτεχνική, κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή σχετικών με τις διαπολιτισμικές αφηγήσεις του εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το 1989, β) η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του προγράμματος με αντικείμενο την μελέτη της παραγωγής των media και των πολιτικών μάρκεντιγκ στο συγκεκριμένο είδος στον ευρωπαϊκό χώρο, γ) η μελέτη των διαπολιτισμικών αναπαραστάσεων της Ευρώπης και του Ευρωπαίου στην σύγχρονη ευρωπαϊκή λαϊκή κουλτούρα.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/7/2021.
- Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 20.167 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
- Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του προγράμματος, εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα, με ανάλογους όρους και με τη σύμφωνη γνώμη του συμβαλλόμενου.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

* Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φιλολογίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

* Προηγούμενη εμπειρία σε ακαδημαϊκό επίπεδο (μελέτες, ανακοινώσεις σε συνέδρια) στο αντικείμενο της έρευνας (αστυνομική λογοτεχνία, δημοφιλής κουλτούρα κτλπ)

* Προηγούμενη εμπειρία σε διεπιστημονικά προγράμματα του αντικειμένου εργασίας

* Προηγούμενη εμπειρία στην χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών αρχείων και βάσεων δεδομένων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεύτερη ξένη γλώσσα

Γνώση χρήσης Η/Υ και ψηφιακής έρευνας

Υποβολή Αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου 1 στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα βασικού Τίτλου Σπουδών, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και Λοιπών τίτλων σπουδών.
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων γνώσης ξένων γλωσσών, χρήσης ΗΥ, κλπ.
5. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό ή στα προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου Διοίκησης των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, μέχρι και την 19/7/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου, Επίκουρο Καθηγητή Λάμπρο Φλιτούρη (τηλέφωνο 2651005104).

 

pdf pop

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • τηλέφωνο : 2109319091
  • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

000946118
Online 24

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
Produced by agorainfo
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!