• +30 2109319091
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέσεις για Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή, Κοινωνικό Λειτουργό/Κοινωνιολόγο στην Εταιρεία Πανάκεια, Ρόδος | NEWSEAE.GR

 ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Η Εταιρεία ΠΑΝΑΚΕΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ν. Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5031722) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», Επενδυτική Δραστηριότητα 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και με τελικό Δικαιούχο της Πράξης την Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών «ΠΑΝΑΚΕΙΑ», πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών κατ’ οίκον.

Το Δ.Σ. του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 4 θέσεων εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

1 άτομο με ειδικότητα Ψυχιάτρου, ως εξωτερικό συνεργάτη

Απαιτείται η κατοχή τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου και η Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος

1 άτομο με ειδικότητα Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης

Απαιτείται η κατοχή πτυχίου Ψυχολογίας και η Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

1 άτομο με ειδικότητα νοσηλευτή, πλήρους απασχόλησης

Απαιτείται η κατοχή πτυχίου Νοσηλευτικής σχολής, Τ.Ε, και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

1 άτομο με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνιολόγου

Απαιτείται η κατοχή πτυχίου Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνιολογίας

ΕΓΓΡΑΦΑ

Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραιτήτων προσόντων)
Αποδεικτικά έγγραφα τίτλων σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις, είτε θα υποβάλλονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 9:00-13:00 στην έδρα του Κέντρου Ημέρας «Κορωνίς-Αρσινόη», επί της οδού Στεφάνου Καζούλη 18, 3ος όροφος, στη Ρόδο, είτε θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22410-39530, 22410-78315 και 22440-23900

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Δωδεκανήσου, σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, στο Δήμο Ρόδου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα ΠΑΝΑΚΕΙΑ (panakeia.org.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 5 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη, έως και τις 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο.

Βασικά κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων είναι:

ο χρόνος ανεργίας
ο αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
ο αριθμός ανήλικων τέκνων
ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ)
η επαγγελματική εμπειρία

Με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι, καταρτίζεται πίνακας κατάταξης, ο οποίος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΝΑΚΕΙΑΣ.

Κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής του.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στην εταιρεία ΠΑΝΑΚΕΙΑ (Επιτροπή Ενστάσεων), στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εταιρεία ΠΑΝΑΚΕΙΑ (Επιτροπή Ενστάσεων)

Ένσταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στεφάνου Καζούλη 18, 85100, Ρόδος

Ρόδος, 03/12/2018

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Πλατής Αναστάσιος


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • τηλέφωνο : 2109319091
  • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

000953152
Online 15

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
Produced by agorainfo
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!