Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπευθύνου Κέντρου Ημέρας της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ.(Ψυχιάτρου ή Ψυχολόγου), Καλλιθέα Αττικής | NEWSEAE.GR

Εταιρια Κοινωνικης Ψυχιατρικής Ψυχικής Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να προσλάβει στη Θέση Επιστημονικά Υπευθύνου του Κέντρου Ημέρας για τη συνέχεια της φροντίδας ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Καλλιθέα Αττικής. 

Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού, που είτε πάσχουν από κάποια ήπια ή σοβαρή ψυχική διαταραχή, είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κάποιας ψυχικής νόσου. Συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες όπως: ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση. Συμβουλευτική, υποστηρικτική και βραχεία ψυχοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσα από τη λειτουργία δραστηριοτήτων στο Κέντρο Ημέρας και στην κοινότητα. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, μέσα από ομιλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων. Συνεργασία με οργανισμούς και επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων. Οργάνωση και θεσμοθέτηση Τοπικών Ομάδων Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Επιστημονικά Υπεύθυνου πρέπει:

α) να έχουν την ειδικότητα ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, 

β) να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας,

γ) να μην κατέχουν θέση επιστημονικά υπευθύνου σε άλλη λειτουργούσα μονάδα ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν.2716/1999 υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους εφόσον επιλεγούν.

Θα συνεκτιμηθούν: χρονική δέσμευση τουλάχιστον τριών (3) ετών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μεγαλύτερη τεκμηριωμένη εμπειρία από το σημείο β παραπάνω. 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, μπορείτε να την κατεβασετε απο εδώ 2) τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής ή πτυχίο ψυχολογίας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο για τον/ην ψυχίατρο, 5) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας που να αποδεικνύεται η αιτουμένη προϋπηρεσία (βλ. σημείο β)

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  έως 02/11/2019. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9227611  Κ.Σουρβίνου (εσωτ. 17) ή Γ.Καλομπράτσου (εσωτ. 18).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Τιμολέων Γονής

Πρόεδρος ΔΣ ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

   Η ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!