Θέσεις Εργασίας Ψυχιάτρου, Παιδοψυχιάτρου στην Κινητή Μονάδα Κεφαλονιάς – Ιθάκης της ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | NEWSEAE.GR

ΜΕΤΑΒΑΣΗ logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02/2019
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Ιθάκης, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις προσωπικού μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας της Κινητής Μονάδας και συγκεκριμένα:

ΜΕΤΑΒΑΣΗ prokirixi 02 2019 1 Α

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου) – επισυνάπτεται στην παρούσα και στον ιστότοπο: www.metavasi.gr.

 • Φωτοτυπία Πτυχίων

 • Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος

 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχουν)

 • Βιογραφικό Σημείωμα

 • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (προαιρετικά)

 • Αποδεικτικά Γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης / έργου  θα έιναι για ένα έτος, με δυνατότητα επέκτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437 αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ( courier ) στην ανωτέρω διεύθυνση,  σημειώνοντας στο φάκελο « Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης, Πρόσκληση 02/2019».

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από την ιστοσελίδα www.metavasi.gr και τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο τηλέφωνο 26710 24437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00.

PDF EIKONA 2

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκύρυξη

 

 

 

Αίτηση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!