Θέσεις Εργασίας 2 Ψυχολόγων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Καλάβρυτα | NEWSEAE.GR

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για δύο (2) θέσεις Ψυχολόγου και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- Ψυχολόγοι, 2 άτομα - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσόντα που απαιτούνται
1. Ψυχολόγοι, (2 άτομα)
- Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος
- Εμπειρία με την ομάδα στόχου τουλάχιστον ενός έτους
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου,
6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 4/10/2019 έως και 21/10/2019, από
9.00 έως 14.30.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:
- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).
Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας (21/10/2019, ώρα 14:30) και να προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα ή το αποδεικτικό κατάθεσης. Με την παραλαβή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΕΣ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, με την περάτωση της διαδικασίας επιλογής. Τυχόν ενστάσεις κατά των
αποτελεσμάτων θα γίνουν δεκτές εντός τριημέρου από την ανάρτηση των εν λόγω αποτελεσμάτων και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ενιστάμενοι θα ενημερωθούν εγγράφως για την πορεία της ένστασής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω email
στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 PDF NEW

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!