Πλήρωση θέσεων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» | NEWSEAE.GR

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
22100 Τρίπολη
Τηλ.: 2710-372113-372120

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 3 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 4 4

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου: www.uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας).
2)Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
3)Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
4)Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
5)Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 02/10/2019 έως και τις 07/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας (Αντικάλαμος, ΤΚ 24100, Καλαμάτα). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Αναστάσιος Διονυσόπουλος (τηλ.27210-45320, 10.00 π.μ. -13.00 μ.μ.).

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!