Εκπαίδευση Σύνδεσμοι - Links

 1. Υπουργείο Παιδείας 'Ερευνας και Θρησκευμάτων
 2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας
 3. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Ισπανίας
 4. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
 5. Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας Ιταλίας
 6. Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας
 7. Αμερικάνικο Υπουργείο Παιδείας
 8. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
 9. Αίσωπος Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του ΙΕΠ
 10. Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
 11. Αναζήτηση Τμημάτων Αναγνωρισμένων από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
 12. Ανωτάτη Συνομοσπονδια Γονέων Μαθητών Ελλάδας (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
 13. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
 14. Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων (Κ.Ε.Ε.)
 15. Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή
 16. Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
 17. Bιβλίον πρόχειρον τοις πάσι περιέχον την πρακτικήν αριθμητικήν (Γλυτζούνης Mανουήλ Βενετία, 1568)
 18. Βουλή για τα παιδιά
 19. Δημοτικό σχολείο Πυλών Καρπάθου
 20. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
 21. Διαπολιτισμικά Σχολεία
 22. Δι@ύγεια Υπουργείου Παιδείας
 23. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 24. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
 25. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
 26. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
 27. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.
 28. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ' Ρόδος
 29. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών
 30. ΔΟΕ
 31. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
 32. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
 33. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
 34. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)
 35. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 36. Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας
 37. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 38. Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
 39. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.
 40. Εκπαίδευση των μεταναστών
 41. Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 42. Εκπαιδευτική Πύλη (www.e-yliko.gr)
 43. Εκπαιδευτική Πύλη Νότιου Αιγαίου
 44. Εκπαιδευτική Τηλεόραση
 45. Εκπαιδευτικό Περισκόπιο
 46. Ελεύθερο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 47. Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου
 48. Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ)
 49. Ενιαίος Πίνακας διορισμών
 50. Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 51. Ένωση Ελλήνων Φυσικών  
 52. e Twinning- Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη
 53. ΕΠΕΑΕΚ 2
 54. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών
 55. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας
 56. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ
 57. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών
 58. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
 59. Εύδοξος
 60. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων
 61. Ηλεκτρονικός Κόμβος ΚΕΓ
 62. η-Τάξη ΕΚΠΑ
 63. η-Τάξη Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη
 64. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα
 65. Θαλής Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας
 66. Θέματα πανελλαδικών παρελθόντων ετών
 67. Θεσμός αριστείας
 68. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 69. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ)
 70. Εκπαιδευση www.ipode.gr
 71. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 72. Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ)
 73. Ιφιγένεια Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
 74. ΔΙ.Ε.Κ Αγίου Δημητρίου
 75. Καλλιπάτειρα
 76. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
 77. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)
 78. Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 79. Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ ( KE.ME.TE)
 80. ΚΕΣΥΠ Περιστερίου
 81. Κοινωνία της Πληροφορίας
 82. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΥΠΕΠΘ
 83. Μαθητική πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 84. Μαθήματα Πληροφορικής από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 85. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
 86. Μετοχές της αρχαίας ελληνικής στη δημοτική γλώσσα
 87. ΜΗΤΙΔΑ Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα
 88. ΟΙΕΛΕ
 89. ΟΛΜΕ Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
 90. Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γονέων Αθήνας-ΑΣΓΜΕ
 91. Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.)
 92. Ο.Π.Σ.Υ.Δ.
 93. Ορθογραφία της Ελληνικής Γλώσσας
 94. Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΟΕΠΕΚ
 95. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)
 96. Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 97. Οι Λειτουργοί της Εκπαίδευσης (19ος αι.)
 98. Οι 7 σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας
 99. Οι Ιστοσελίδες των Ελληνικών Σχολείων
 100. Παγκόσμια και Ελληνική Γεωγραφία
 101. Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.
 102. Παιδεία Ομογενών
 103. Πανελλήνια Ομοσπονδια Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
 104. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΤΕΠ ΑΕΙ
 105. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 106. Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
 107. ΠΕΑΠ Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 108. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας - Βήματα και Διαδικασία
 109. Πλειάδες
 110. Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 111. Προκηρύξεις Διδακτορικών Σπουδών
 112. Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία
 113. Σύνοδος Πρυτάνεων ΑΕΙ
 114. Συλλέκτης ροής - Γενικό Λύκειο Καρπερού
 115. Σχολεία Αττικής
 116. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 117. Σχολικές Βιβλιοθήκες
 118. Τεστ γλωσσομάθειας και εργαλεία αυτο-αξιολόγησης
 119. Τι είναι JESSICA - ΣΔΙΤ
 120. Το σκασιαρχείο Παιδαγωγική Ομάδα
 121. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών
 122. Υποτροφίες για αλλοδαπούς (IKY)
 123. Υποτροφίες ΙΕΚ
 124. Υποτροφίες στις ΗΠΑ για διεθνείς φοιτητές
 125. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
 126. Φιλολογικός Ιστότοπος 
 127. Φοιτητικά Νέα
 128. Χάριν Παιδείας
 129. Χάρτες Δ.Ι.Ε.Κ. Επικράτειας
 130. Χάρτης Σχολικών Μονάδων
 131. Ψηφιακό Σχολείο
 132. AlfaVita
 133. Αltasearch-Τα πάντα για την εκπαίδευση
 134. e-aitisi.sch.gr
 135. e-Emph@sis Ηλεκτρονικό περιοδικό του Π.Σ.Δ.
 136. e-selides.gr
 137. esos online
 138. Academy for Educational Development - AED
 139. Alliance for Excellent Education
 140. AlphaGalileo
 141. American Association of School Personnel Administrators
 142. American Educational Research Association
 143. American Journal of Education: Vol 124, No 1
 144. Archimedes
 145. Association of International Educators
 146. Astronomy Online
 147. BBC - Schools
 148. Bilingual Education Essays and Articles at eNotes
 149. Cahiers pedagogiques
 150. Centre national de documentation pédagogique
 151. Centro Internazionale Matematico Estivo
 152. Chesscademy
 153. Coursera Online Courses From Top Universities
 154. Database of Research on International Education
 155. Discovery Education UK
 156. Ecoles des parents et des éducateurs
 157. Edubuntu
 158. Education For All
 159. Education International
 160. Education musicale sur Educnet
 161. Education Week American Education News Site of Record
 162. Education World
 163. Educnet: Rechercher dans la base
 164. Edutopia
 165. Einstein Archives Online - Archival Database Query
 166. E-paideia
 167. ERIC - Education Resources Information Center
 168. Erasmus+
 169. European Association for International Education
 170. European Council of International Schools
 171. European Schoolnet
 172. European School Brussels III
 173. European School Luxembourg II
 174. European School Radio
 175. EURSC / Schola Europaea
 176. Fédération Nationale des écoles des parents et des éducateurs
 177. Free Technology for Teachers
 178. Google Scholar-Μελετητής
 179. Global SchoolNet
 180. Grammar and Language Courses
 181. Institut national de recherche pédagogique
 182. Institute for Educational Research
 183. Institute of International Education
 184. International Association for Intercultural Education
 185. International Bureau of Education (IBE)
 186. International Bureau of Education (UNESCO)
 187. International Vision Education
 188. johnmagin
 189. Kathy Schrock's Guide for Educators
 190. L'Ecole pour tous
 191. L'Ecole, Les activités à l'âge scolaire, Henri Wallon
 192. Les troubles de l'âge scolaire - Robert Jeudon
 193. Lingu@net Europa
 194. Math Problems
 195. Mathematical Sciences Research Institute
 196. Mathematics Didactics Database
 197. MathSciNet:Search Publications database
 198. Online education news Tutorials Seminars Events Blogs Forums
 199. Open Culture
 200. Open eClass
 201. PrimTICE base-Répertoire de scénarios pédagogiques
 202. O.S. Math
 203. Schoolexpress
 204. Schools Online from University of Illinois Extension
 205. Sexuality Information and Education Council of the United States
 206. Sites for Teachers
 207. Standards Education Database
 208. Teachers TV
 209. The Last Days of Socrates
 210. The Math Forum Internet Mathematics Library
 211. Unesco Education
 212. USGS Education
 213. World Education Forum

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!