Ειδική Αγωγή Σύνδεσμοι Links

 1. Αλφάβητο Νοηματικής Γλώσσας σε 12 χώρες
 2. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας για την Ειδική Αγωγή (Π.Ι.)
 3. Ειδική Αγωγή Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 4. Ειδική Αγωγή - E-yliko
 5. Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών - Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 6. Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο
 7. ΕΛΕΠΑΠ
 8. Επιληψία
 9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής
 10. ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής
 11. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών - ΚΕΑΤ
 12. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, ΠΘ
 13. Σικιαρίδειο Ίδρυμα
 14. Στουπάθειο
 15. ABILITY Magazine
 16. Abilis-säätiö
 17. AbilityNet
 18. AbleData
 19. Access to Disability Data
 20. Accessibility: A Selective Bibliography (June 1994)
 21. Action Connaissance Formation pour la Surdité
 22. Action Connaissance Formation pour la Surdité - (ACFOS)
 23. ADA.gov Americans with Disabilities Act
 24. Adapth
 25. Afasic – Voice for Life
 26. Afasic-Unlocking Speech and LanguageAmerican Academy of Audiology
 27. Aide handicap - Handicap International
 28. Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) - Handicap.fr
 29. American Annals of the Deaf
 30. American Association of People with Disabilities (AAPD)
 31. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
 32. American Deaf Culture
 33. American Physical Therapy Association (APTA)
 34. American Sign Language Browser-H γλώσσα των κωφών
 35. American Society for Deaf Children
 36. American Speech-Language-Hearing Association (ΑSHA)
 37. Americans with Disabilities Act (ADA)
 38. Amputee Coalition of America (ACΑ)
 39. Amputee News
 40. Annuaire sur les Enfants Intellectuellement Précoces EIP surdoué
 41. Aphasia
 42. Apple - Education - Special Education
 43. Apraxia of Speech
 44. Arriérations et débilités mentales, les défficiences intellectuelles
 45. Association des Paralysés de France
 46. Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés
 47. Association for Persons with Severe Handicaps 
 48. Association internationale de recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales
 49. Association nationale et internationale pour les enfants et adolescents Précoces (ALREP)
 50. Association of Children's Prosthetic-Orthotic Clinics (ACPOC)
 51. Association of Educational Therapists
 52. Association of Rehabilitation Nurses
 53. Association of University Centers on Disabilities
 54. Association Représentative des Initiatives en Basse vision (ARIBa)
 55. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 56. Audition Solidarité
 57. Audition-info
 58. Autism Spectrum Connection
 59. BETTE KEAT
 60. Blindness Resource Center
 61. Braille Forum, The
 62. Braille Institute of America
 63. BrailleNet
 64. Cerebral Palsy Information Central (CPIC)
 65. Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-CHADD Live
 66. Children of Deaf Parents uk 
 67. Children with special educational needs and disabilities (SEND
 68. Choices and Rights Disability Coalition
 69. Conseil Supérieur des Personnes Handicapées
 70. Consortium for Citizens with Disabilities (CCD)
 71. Cornucopia of Disability Information - CODI
 72. Council for Disabled Children (NCB).uk
 73. Deaf Life Deaf World
 74. Deaf Parenting UK (DPUK)
 75. Deafness Research Foundation
 76. Deafsign.com
 77. Definition of Disabilities
 78. Developmental disability - Wikipedia
 79. Dictionary for Parents of Children with Disabilities
 80. Dictionnaire de la réadaptation
 81. Difficultés d’apprentissage
 82. Directgov: Website of the UK government
 83. Disability - Wikipedia
 84. Disability Alliance.uk
 85. Disability Culture
 86. Disability Definitions 
 87. Disability Employment Services
 88. Disability News
 89. Disability Now
 90. Disability rights movement
 91. Disability Rights Section
 92. Disability View
 93. DisAbility.gov
 94. DisabilityInfo.gov
 95. Disabled Living Foundation
 96. Disabled Women on the Web
 97. Disabled World
 98. Disneyland Paris Visitors with mental or cognitive disabilities | Disneyland® Paris
 99. Dogs For The Disabled
 100. Down Syndrome Affiliates in Action
 101. Down Syndrome in Arts and Media
 102. Down Syndrome Online
 103. Down Syndrome Research & Treatment Foundation
 104. Down Syndrome-Treatment Overview
 105. Dysgraphia - Learning Disabilities
 106. Dyspraxia Foundation
 107. EASPD
 108. Edubuntu
 109. Education of the Deaf
 110. Education Scientific and Cultural (UNESCΟ)
 111. Education World-Teaching Special Kids
 112. Educational Psychology and Special Education
 113. Encyclopedia of Mental Disorders
 114. Enfant différent autour de l'enfant handicapé
 115. Epilepsy Foundation of America
 116. Espace Sourds
 117. European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 118. European Disability Forum
 119. European Union of the Deaf
 120. Favoriser l'intégration professionnelle des jeunes handicapés
 121. Federal Resource Center for Special Education (FRC)
 122. Fédération Nationale des Sourds de France
 123. Federation of Families for Children's Mental Health
 124. Films, TV, & Documentaries | Media & Disability Resources
 125. Finger Spelling
 126. Flash-Informations handicap - CTNERHI
 127. Formation Adaptation Maintien Employabilité dans le domaine du handicap
 128. Fragile X Research Foundation (FRAXΑ)
 129. Global Down Syndrome Foundation
 130. Education, Advocacy  
 131. Glossaire du handicap
 132. Glossary - Apraxia-KIDS
 133. Grandir Ensemble
 134. Grandir Ensemble 
 135. Guide «Scolariser les élèves handicapés» 
 136. Guide scolarisation des enfants handicapés
 137. Handica
 138. Handicap pour un monde accessible à tous !
 139. Handicap International.fr
 140. Health & Disability Index Page
 141. Healthline Encyclopedia of Mental Disorders
 142. HelpGuide.org
 143. History of Disability
 144. Independent Living Institute
 145. Independent Panel for Special Education Advice (IPSEA).uk
 146. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) Information
 147. Info-Handicap
 148. Information on Deafness organized by topic
 149. International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID)
 150. International Association of Special Education - China
 151. International Development and Disability
 152. International Disability and Development Consortium: UNESCO Education
 153. International Paralympic Committee (IPC)
 154. International Reading Association
 155. International Special Education Congress (ISEC) 2000
 156. Irlen
 157. Jeux pour malvoyants - Les jeux de Lulu le lutin malin
 158. Kennedy Krieger Institute serves children and adolescents with developmental disabilities
 159. La Chrysalide Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
 160. La loi du 11 février 2005 sur le handicap et ses décrets
 161. La scolarisation des élèves en situation de handicap - Ministère de l'Éducation nationale
 162. La scolarisation des élèves handicapés
 163. La surdité au Québec
 164. Latest NCD News
 165. LD OnLine-Mαθησιακές Δυσκολίες
 166. Learning and Developmental Disabilities
 167. Learning Disabilities
 168. Learning Disabilities Association of America
 169. Learning Disabilities Worldwide
 170. Library - Apraxia-KIDS
 171. Ligue Braille
 172. Lingraphica for Aphasia
 173. Makaton - Programme d'aide à la communication et au langage
 174. Makaton Charity
 175. Media & Disability Resources
 176. Media & Disability Resources | Research and news about media and disability topics
 177. Mental Disorders - DisabilitySecrets
 178. Mobility International  
 179. Mosaic Down Syndrome
 180. National Association of Special Education Teachers
 181. National Association of State Directors of Special Education (NASDSE)
 182. National Association of the Deaf (NAD)
 183. National Braille Association
 184. National Center for Learning Disabilities
 185. National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR)
 186. National Council on Disability (NCD)
 187. National Deaf Children& Society
 188. National Disability Authority
 189. National Down Syndrome Congress
 190. National Down Syndrome Society
 191. National Information Center for Children and Youth with Disabilities (NICHCY)
 192. National Institute of Mental Health
 193. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD)
 194. National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)
 195. National Organization for Rare Disorders
 196. National Stuttering Association
 197. National Technical Institute for the Deaf
 198. Occupational Therapist
 199. Occupational Therapy Adult Physical Disabilities
 200. Office des personnes handicapées
 201. Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS)
 202. Orion Academy
 203. Parent to Parent USA
 204. Parents Helping Parents
 205. Parents with Disabilities Online
 206. PEDro - The Physiotherapy Evidence Database.au
 207. Post-Secondary Education
 208. Prader-Willi Syndrome Association (USA)
 209. Prince Edward Island Council of the Disabled
 210. Red Discapacidad
 211. Réhabilitation International
 212. Rett Syndrome
 213. Réussir la scolarisation des enfants handicapés
 214. Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle
 215. Royal Association for Deaf People
 216. Schools, learning and development
 217. Search Disability Organizations-miusa.org
 218. Sensory Processing Disorder Explained | SPD Foundation
 219. SignWriting Dictionaries (Sutton)
 220. Silence Within
 221. Sites for Teachers
 222. Smile Program Mathematics
 223. SNOW
 224. Special Abilites
 225. Special education -- Encyclopedia Britannica
 226. Special education - IATED Digital Library
 227. Special education - Wikipedia
 228. Special Education Assessments, Schools, therapy
 229. Special Education Dodea
 230. Special Education News
 231. Special Education Services - CESA
 232. Special education software and assistive technology tools
 233. Special Education  Research and Read Books, Journals, Articles at Questia Online Library
 234. Special Education, Learning Disabilities Resources for special needs
 235. Special Kids Learning Company
 236. Special Needs Kids
 237. Special Olympics Hellas
 238. Speech Pathology com
 239. Statped in English
 240. TASH Equity, Opportunity and Inclusion for People with Disabilities
 241. Teachers and Special Education
 242. Tetraplegic Living
 243. The American Occupational Therapy Association, Inc.
 244. The JISC TechDis service
 245. The New York Institute for Special Education
 246. The Official Site of the U.S. Paralympic Team
 247. The Preschool Zone-Resources for Early Childhood Special Education
 248. Thempaid.org
 249. Totalability
 250. Tourisme handicaps.org
 251. Trisomie 21 ou encore syndrome de Down
 252. U.S. Department of Labor - Office of Disability Employment Policy
 253. UNAPEI - Handicap mental
 254. Videos about Disabilty
 255. Visual Disabilities
 256. Vitalise
 257. Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 258. WebABLE
 259. Whizz-Kidz - Ιστοσελίδα για παιδιά με κινητικές δυσκολίες
 260. Women and Disability
 261. Women and girls with disabilities
 262. Women with Disabilities Victoria
 263. World Association of Persons with Disabilities (WAPD)
 264. World Federation of the Deaf
 265. World Institute on Disability (WID)
 266. Wrightslaw - Articles About Special Education Advocacy
 267. You Tube - Videos about disability

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!