ΚΥΑ 4850/2018 Η διαδικασία Επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ | NEWSEASE.GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β 4850/2018 (31 Οκτωβρίου 2018) η ΚΥΑ με Αριθμ. 4776 (1) και θέμα: Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Απόφαση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!