Υ.Α. ΦΕΚ 4196/ 2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. - NEWSEAE.GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ 4196/2018 (25 Σεπτεμβρίου 2018), η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με Αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3 και θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Η Απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1
Προκήρυξη

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 3
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Άρθρο 4
Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Άρθρο 5
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Άρθρο 6
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Άρθρο 7
Ηχογράφηση της συνέντευξης

Άρθρο 8
Μοριοδότηση της συνέντευξης

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Άρθρο 10
Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας

Άρθρο 11
Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα

Άρθρο 12
Δήλωση προτίμησης

Άρθρο 13
Τοποθέτηση

Άρθρο 14
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Άρθρο 15
Θητεία

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17
Παράρτημα

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Απόφαση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!