Υ.Α. ΦΕΚ Β 3508/2018 για τα σχολικά γεύματα 2018-2019 – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΥΠΠΕΘ ΠΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ NWESEAE.GR

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ Β 3508/2018, η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1 και θέμα: ''Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/ Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/ Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης".

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Υ. Α.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!