Υ.Α. ΦΕΚ B 1503/2018 Ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών & μεταπτυχιακών τίτλων στο ΙΕΠ - Newseae.gr

ΥΠΠΕΘ 22

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 1503 (2/5/2018),η Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Μερόπης Τζούφη με θέμα :
''Ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων''

Η Υπουργική Απόφαση ορίζει:

Α) Την ανασυγκρότηση της άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:
1. Κουρμπέτης Βασίλειος, Σύμβουλος Α' του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος.
2. Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β' του ΙΕΠ, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Χατζοπούλου Μαριάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Β' ΚΕΔΔΥ Αθήνας.
3. Νικολοπούλου Βασιλική, Σχολική Ψυχολόγος, ΕΔΙΠ, Τμήματος Ψυχολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μάνου Ιωάννα, Σύμβουλος Α' του ΥΠΠΕΘ.
4. Μπαλαμώτης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Γελαστοπούλου Μαρία, Εισηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Ι.Ε.Π.
5. Αικατερίνη Κομπότη, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Νικόλαο, Δ/ντή στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά.
6. Ιωάννα Τζονιχάκη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Εργοθεραπείας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως μέλος, με αναπληρωτή τον Φίλλιπο Κατσούλη, Δ/ντή στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.
7. Ασημόπουλος Χαρίσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μπόντσιου Θεοδώρα, Λογοθεραπεύτρια στο 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
8. Μάρθα Κελέση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μπομπαρίδου Χρυσή, ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ΙΕΠ.
9. Δημήτρης Λογαράς, Επιστημονικό στέλεχος ΕΣΑμεΑ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Νεκταρία Αποστολάκη, Επιστημονικό στέλεχος ΕΣΑμεΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή στη θέση του ως τακτικό μέλος μετέχει η αναπληρώτριά του. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Νικολόπουλος 'Άγγελος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.ΕΠ., με αναπληρώτριες την Αγγελική Ζυγογιάννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π. και Βυθούλκα Αναστασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.
Β) Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και να εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του Ε.Ε.Π. με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου.

Ειδικότερα:
1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις για εξέταση συνάφειας των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και τις υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, οι οποίες τις αποστέλλουν στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο-ειδικότητα και τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις της στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ αντίστοιχα, οι οποίες ενημερώνουν σχετικά τους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) προς εξέταση συνάφειας των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ, στη Σχολική Ψυχολογία καθώς και των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου και αποστέλλουν τα αιτήματα στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο - ειδικότητα και τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις της στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ενημερώνουν σχετικά τους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων αναπληρωτών του Ε.Ε.Π.

Γ) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε με τηλεδιάσκεψη.

Δ) Καταργείται η υπ’ αριθ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087 τ. Β'/7-7-2016) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων».

pdf pop

 

 

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!