Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 3676/2018 ''Καθορισμός σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοιν. Λειτουργών ΠΕ30 και Ψυχολόγων ΠΕ23''. - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ Β’ 3676/28.08.2018, με Αριθμ. 138617/Δ1 και θέμα: ''Καθορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23''.

Η Απόφαση ορίζει:

1.Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Υ.Α. ΦΕΚ Β 3676 28 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών των αντίστοιχων κλάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284 Β΄).

 

PDF 130

 

 

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!