ΑΠΟΦΑΣΗ 10/10/2018 380 Πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ & ΠΕ25 στα σχολεία Γενικής Παιδείας - NEWSEAE.GR

AMEA ATOMA ME ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 10/10/2018 η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Ηλία Γεωργαντά για την κατανομή των νέων πιστώσεων ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα: ''Διάθεση πιστώσεων της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019'' που αφορά την διάθεση 380 πιστώσεων για πρόσληψη ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Γενικής Παιδείας.  

Η Απόφαση αναφέρει:

Με τo αριθ. πρωτ. 4604/02-10-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προβλέπονται νέες πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Υπηρεσία μας διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΠΕΘ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10.10.2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΠΕΘ 10.10.2018 Πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ ΠΕ25 Β

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης αιτημάτων για χορήγηση ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών του σχολικού έτους 2018 – 2019. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στην αριθ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ 2038 Β) Υπουργική Απόφαση.

 

PDF 130

 

 Δείτε εδώ την Απόφαση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!