14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής 29-31/3/2018, Αθήνα – NEWSEAE.GR

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας 1

      Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρία διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής που θα πραγματοποιηθεί  από 29-31 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα.

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις, στη διάγνωση και σφαιρική αντιµετώπιση των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, στις συναρπαστικές προόδους στην αντιµετώπιση των χρονίων νοσηµάτων και νόσων φθοράς του οργανισµού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπερηλίκων αλλά ακόµη και στις προσπάθειες της επιστηµονικής έρευνας για την προώθηση της αντιγήρανσης. Εξ' άλλου, το συνέδριό µας θα ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τη νοσηλευτική φροντίδα και την κατ' οίκον νοσηλεία, ενώ θα εστιάσει και σε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα, αφού η παρατεινόµενη οικονοµική κρίση δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα που αφορούν στη φροντίδα και την εν γένει διαβίωση των ηλικιωµένων.

Όµως, η θεµατολογία του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου θα υπερβεί κατά πολύ τα στενά όρια των Επιστηµών Υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη των θεµάτων της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης, την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην καθηµερινή ζωή των ατόµων της τρίτης ηλικίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τα δικαιώµατά τους στην υγεία, την πρόνοια και την ισότιµη µεταχείριση, αλλά και στην πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας καθώς και των φροντιστών και την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για ηλικιωµένους.

Ενδεικτική Θεματολογία Συνεδρίου
•    Αναπνευστικές παθήσεις ηλικιωµένων
•    Λοιµώξεις στους ηλικιωµένους
•    Θυρεοειδοπάθειες υπερηλίκων
•    Καρκίνος του δέρµατος στην τρίτη ηλικία
•    Αναιµία στην τρίτη ηλικία
•    Ο καρκίνος του µαστού της τρίτης ηλικίας
•    Υπερλιπιδαιµίες - ∆υσλιπιδαιµίες στην τρίτη ηλικία
•    Σακχαρώδης διαβήτης στους ηλικιωµένους
•    Ιδιαιτερότητες στην αντιµετώπιση του καρκίνου του στοµάχου και του παχέος εντέρου
•    σε υπερήλικες ασθενείς
•    Καρκίνος προστάτη και ουροδόχου κύστης
•    Οξεία χειρουργική κοιλία. Καρκίνος και τρίτη ηλικία
•    Θροµβοεµβολικά επεισόδια στην τρίτη ηλικία
•    Αγγειακά συµβάµατα - Περιφερική αρτηριοπάθεια-αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια -
•    Αγγειοπλαστική καρωτίδας και περιφερικών αγγείων
•    Αρτηριακή υπέρταση και στεφανιαία νόσος στους ηλικιωµένους
•    Ακράτεια ούρων και κοπράνων στην τρίτη ηλικία
•    ∆υσφαγία - Έλκος στοµάχου και δωδεκαδακτύλου - ∆ιαφραγµατοκήλη
•    ∆υσκοιλιότητα - Εκκολπωµατική νόσος, πολύποδες παχέος εντέρου στους ηλικιωµένους
•    ∆ιατροφή - Καχεξία στην τρίτη ηλικία
•    Οστεοπόρωση
•    ∆ιαταραχές της κινητικότητας, της βάδισης και της ισορροπίας των ηλικιωµένων
•    Πτώσεις - Κατάγµατα - Αποκατάσταση
•    Ενδυνάµωση του µυοσκελετικού συστήµατος των ηλικιωµένων µετανοσοκοµειακά
•    Άσκηση και τρίτη ηλικία
•    Ο χρόνιος πόνος και η αντιµετώπισή του. Φροντίδα τελικού σταδίου
•    Αντιµετώπιση και διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων - Ανακουφιστική Φροντίδα
•    Νόσος του Alzheimer και άλλες µορφές άνοιας. Υπάρχει πρόληψη;
•    Ποιοτικά Κριτήρια στη Φροντίδα Ηλικιωµένων και Ανθρώπων µε Άνοια
•    Προγράµµατα µείωσης της επιβάρυνσης από τη φροντίδα στην Άνοια
•    Μακροχρόνια Φροντίδα Ηλικιωµένων και Ανθρώπων µε Άνοια στην Ελλάδα
•    Περίθαλψη Ανθρώπων µε Άνοια: Ποιότητα Φροντίδας και Ποιότητα Ζωής
•    Νεότερα στη φαρµακευτική και µη φαρµακευτική θεραπεία της άνοιας
•    Νευροψυχολογικές δοκιµασίες σε ηλικιωµένους
•    Κατάθλιψη και αυτοκτονία σε ηλικιωµένους
•    Προληπτικός έλεγχος σε άτοµα άνω των 65 ετών
•    Εµβολιασµός στην τρίτη ηλικία
•    Άτονα έλκη - κατακλίσεις - διαβητικό πόδι
•    Ο ηλικιωµένος ασθενής της ΜΕΘ. Επείγουσες καταστάσεις στους ηλικιωµένους
•    Κατ' οίκον νοσηλεία ηλικιωµένων
•    Ηλεκτρονική υγεία για τους ηλικιωµένους και τους φροντιστές τους
•    Αντιµετώπιση της παχυσαρκίας σε άτοµα µεγάλης ηλικίας
•    Βαρηκοΐα - ωτορινολαρυγγολογικά προβλήµατα υπερηλίκων - Ίλιγγος
•    Καταρράκτης - οφθαλµολογικά προβλήµατα - Οδήγηση ηλικιωµένων
•    Εξελίξεις στην αντιγήρανση
•    Πλαστική αισθητική χειρουργική στην τρίτη ηλικία
•    Οδοντιατρικά προβλήµατα
•    Πρόληψη και Προαγωγή της υγείας των ηλικιωµένων - Πρόγραµµα ΗΠΙΟΝΗ
•    Κόστος περίθαλψης των ηλικιωµένων
•    Η αποµόνωση στους ηλικιωµένους
•    Γήρανση και εργασία
•    Υπάρχει ηλικιακός ρατσισµός στην Ελλάδα της ανεργίας;
•    Στρατηγική: Ευρώπη 2020, οι πολιτικές της κυβέρνησης για την ενεργό και υγιή
•    γήρανση στην Ελλάδα και ο ρόλος των ΜΚΟ
•    Καλές πρακτικές στη φροντίδα των ηλικιωµένων στην Ευρώπη
•    Οικονοµική κρίση – Συνταξιοδότηση - Πρόνοια στην τρίτη ηλικία
•    Νοµικά και ηθικά θέµατα και τρίτη ηλικία
•    Τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων, πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη
•    Πρωτοβάθµιες Υπηρεσίες Υγείας στην εποχή της κρίσης και τεχνικές αλλαγές
•    ∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής σε ανθρώπους άνω των 60 ετών
•    Νεότερα δεδοµένα στη νοσηλευτική φροντίδα στην κοινότητα
•    ∆οµές και Μοντέλα Υποστήριξης Ηλικιωµένων στο Σπίτι και στην Κοινότητα
•    Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.gerontology2018.gr

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθανασίου Διάκου 28
Αθήνα, 117 43
Τηλ : 210 9288400


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!