Βιωματικό Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής ΕΚΠΑ Αθήνα Μάιος 2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Βιωματικό Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής ΕΚΠΑ Νίτσα Μπουρνέλλη NEWSEAE.GRΗ Νίτσα Μπουρνέλλη, Καθηγήτρια  του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει στην Αθήνα τις 4 Κυριακές του Μαΐου, Βιωματικό Σεμινάριο Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής, διάρκειας  20 ωρών.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βιωματικό, Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Αθήνα Μάιος  2018

Επιστημονική υπεύθυνη  :
Μπουρνέλλη  Νίτσα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Διάρκεια Σεμιναρίου 20 ώρες, 4 συνεδρίες των 5 ωρών η κάθε μια.
1η  Συνάντηση:      Κυριακή       6    Μαΐου   2018   (11.00-16.00)
2η  Συνάντηση:      Κυριακή       13  Μαΐου   2018     (11.00-16.00)
3η  Συνάντηση:      Κυριακή       20   Μαΐου   2018    (11.00-16.00)
4η  Συνάντηση:      Κυριακή       27  Μαΐου    2018     (11.00-16.00)

 Σκοπός του σεμιναρίου
Το σεμινάριο έχει σκοπό να επιμορφώσει Εκπαιδευτικούς και Φοιτητές, Μουσικής, Χορού, Θεάτρου, Φυσικής Αγωγής, Νηπιαγωγούς, Βρεφονηπιοκόμους, Παιδοψυχολόγους, Ειδικής Αγωγής, και γενικά όποιους ενδιαφέρει η διδασκαλία της Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:
•    Να κατανοήσουν το επιστημολογικό υπόβαθρο της Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής  Αγωγής.
•    Να γνωρίσουν τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της δημιουργικής μεθόδου διδασκαλίας.
•    Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές  διδασκαλίας των ημερήσιων πλάνων των μαθημάτων Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής.
•    Να κατανοήσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους μαθητές και άλλες διδακτικές-μαθησιακές παραμέτρους.
•    Να εξοικειωθούν με τεχνικές ανάπτυξης και έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών.  
•    Να αναλάβουν νέους ρόλους για τη διδακτική αξιοποίηση των ψυχοκινητικών, γνωστικών  και συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών.
•    Να συνειδητοποιήσουν και να αναμορφώσουν την προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας και να εμπλουτίσουν την εκπ/κή πραγματικότητα στην οποία λειτουργούν με νέες έγκυρες αναπαραστάσεις και συλλήψεις.
•    Να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα  της Μεθόδου Project.
•    Να ενημερωθούν για τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (Π.Τ.Ν.) του Gardner και τις διδακτικές της προεκτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική (κιναισθητική) νοημοσύνη.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το σεμινάριο αποτελείται από 4 ενότητες διάρκειας 5 ωρών η κάθε μια. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη.
 Μέρος Α: Βιωματικό
 Μέρος Β Θεωρητικό.

Ενότητα 1
Μέρος Α:     Βιωματικό
•    Παιχνίδια επαφής και επικοινωνίας
•    Ηχηρές κινήσεις
•    Σωματικά σχήματα
•    Πρωτότυπα σωματικά σχήματα
•    Επίπεδα χώρου
•    Όμοια ταυτόχρονη κίνηση
•    Διαδοχική κίνηση
•    Κινητική δημιουργική έκφραση

Μέρος Β:
α) θεωρία,
β) παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

Ενότητα 2
Μέρος Α: Βιωματικό
•    Παιχνίδια επαφής και επικοινωνίας
•    Παιχνιδοτράγουδα
•    Ήχος-Ηχώ
•    Χειρισμός αντικειμένου (μπαλόνια)
•    Γνώση του σώματος
•    Αργά – γρήγορα
•    Κατευθύνσεις
•    Κινητική δημιουργική έκφραση
Μέρος Β:
α) θεωρία,
β) παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

Ενότητα 3
Μέρος Α: βιωματικό
•    Παιχνίδια επαφής και επικοινωνίας
•    Ευθείες και καμπύλες
•    Λύγισμα – τέντωμα
•    Επιτάχυνση – επιβράδυνση
•    Κινητική αντίδραση στους ήχους
•    Χειρισμός αντικειμένου (λαστιχάκια)
•    Ισορροπία
•    Παιχνίδια ισορροπίας

Μέρος Β:  
α) θεωρία,
β) παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά
 
Ενότητα 4
Μέρος Α: βιωματικό
•    Παιχνίδια επαφής και επικοινωνίας
•    Χειρισμός αντικειμένου (εφημερίδες)
•    Διάρκεια του ήχου και της κίνησης
•    Λύσιμο – χαλάρωμα
•    Ηχόχρωμα
•    Ρυθμός –λόγος –κίνηση
•    Κινητική δημιουργική έκφραση
Μέρος Β:  
α) θεωρία,
β) παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

 Κόστος συμμετοχής

•    Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 140 ευρώ  (20 ευρώ προκαταβολή + 30 ευρώ κάθε συνάντηση)
•    Φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές: 120 ευρώ (20 ευρώ προκαταβολή + 25 ευρώ κάθε συνάντηση)
•    Ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής: 100 ευρώ (20 ευρώ προκαταβολή + 20 ευρώ κάθε συνάντηση)

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ''Βεβαίωση Παρακολούθησης'' και θα σταλούν σε όλους ηλεκτρονικά “Σημειώσεις Σεμιναρίου Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής”

Περισσότερες πληροφορίες και Αίτηση Συμμετοχής


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!