Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ''Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Διαχείριση της Διαφορετικότητας'' του ΕΚΔΔΑ 18/4/2018 - NEWSEAE.GR

ΕΚΔΔΑΤο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει,  επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Διαχείριση της Διαφορετικότητας»

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των υπηρεσιών της κεντρικής, αποκεντρωμένης διοίκησης, της αυτοδιοίκησης α'και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων και στην ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης της ετερότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να υιοθετήσουν αποτελεσματικές πρακτικές με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ισότιμη μεταχείριση, το σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κλίματος αμοιβαίας αποδοχής και κατανόησης που επιτρέπει την υπέρβαση των προκαταλήψεων και την καλλιέργεια εκτίμησης και σεβασμού απέναντι στην ετερότητα. της άρσης των νομικών και, ιδίως, των διοικητικών εμποδίων και δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ.

Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες.

Θεματικές Ενότητες:

1.    Έναρξη - Περιεχόμενο και στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος.

2.    Ταυτότητα και Ετερότητα: εννοιολογικοί ορισμοί και βιωματικές προσεγγίσεις

3.    Αναπαραστάσεις και Στάσεις απέναντι στην ετερότητα: η πρόσληψη του ''Άλλου''

4.    Επικοινωνία-Διαπολιτισμική επικοινωνία

5.    Ενσυναίσθηση νs "Σύγκρουση": ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

6.    Διαχείριση της διαφορετικότητας και ολοκληρωμένη παρέμβαση

7.    Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τόπος διεξαγωγής Αθήνα

Έναρξη: 18/04/2018

Λήξη: 20/4/2018

Ώρες: 21

Κωδικός:  80043Κ18

 Οργανωτικός και Επιστημονικά Υπεύθυνος:  ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  Τηλέφωνο 2131306435

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 211, 177 78 - Ταύρος


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!