Δωρεάν Σεμινάριο του Κέντρου Βαβέλ: Η ψυχοκοινωνική διάσταση της προσφυγικής συνθήκης 28-30/9/2018 Αθήνα - NEWSEAE.GR

ΒΑΒΕΛ LOGO

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες και πρόσφυγες), διοργανώνει σε συνεργασία με το Centre for Trauma, Asylum and Refugees του Πανεπιστημίου του Essex τριήμερο σεμινάριο με τίτλο:
"Η ψυχοκοινωνική διάσταση της προσφυγικής συνθήκης: Από την υποδοχή στην ένταξη. Συνεργική Προσέγγιση".

To σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 28-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στο σεμινάριο. Αποστολή στο e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.υπόψη Φανής Χονδρού / Πελοπίδα Φλάρη μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 επαγγελματίες που εργάζονται υπό διαφορετικές ιδιότητες με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Υπ’ αυτή την έννοια απευθύνεται σε επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και έχουν ως αποστολή τους την υποστήριξη και φροντίδα τους.
Καθώς ένας από τους στόχους του σεμιναρίου είναι η διεπαγγελματική συνεργασία, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εκπροσωπηθούν κατά το δυνατό όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες.

Πλαίσιο

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν βασικά ζητήματα σχετικά με την προσφυγική συνθήκη, με ιδιαίτερη μνεία σε νέες έννοιες καθώς και σε καινοτόμες, διαφορετικές προσεγγίσεις παραδοσιακών εννοιών.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πρακτικές σχετικές με τις έννοιες αυτές, που αφορούν στην υποστήριξη και τη φροντίδα προσφύγων, από την υποδοχή στην ένταξη.

Στόχοι

Οι στόχοι για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο σεμινάριο αρθρώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων

– Να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με μια ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση για την κατανόηση των διαφορετικών πτυχών της προσφυγικής εμπειρίας.
– Να εντρυφήσουν σε μια συστημική προσέγγιση της έννοιας της κρίσης και της διαχείρισής της.
– Να εμβαθύνουν σε επιμέρους πτυχές της προσφυγικής εμπειρίας και των επιπτώσεών της σε άτομα, οικογένειες, κοινότητες, κοινωνίες.
– Να διακρίνουν την πολυπλοκότητα, τη μοναδικότητα και την ολότητα κάθε ξεχωριστού φαινομένου.

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων

– Να εξοικειωθούν με τη συνεργική προσέγγιση στην κατανόηση και υποστήριξη προσφύγων.
– Nα εκπαιδευτούν στην “ιδιογραφική μεθοδολογία” ανάγνωσης των αναγκών και των προσδοκιών των προσφύγων που αναζητούν υποστήριξη.
– Να μάθουν να διακρίνουν τις αρνητικές συνέπειες της έκθεσης σε αντιξοότητες, τα χαρακτηριστικά που παραμένουν αναλλοίωτα και την ανάπτυξη που ενεργοποιείται μέσω της αντιξοότητας, αξιοποιώντας το “Πλέγμα της Αντιξοότητας”.
– Να ασκηθούν σε δεξιότητες υποδοχής/προσέγγισης προσφύγων που έχουν βιώσει πολύπλοκες αντιξοότητες (βία, απώλειες προσφιλών προσώπων).
– Να ασκηθούν στη διεπαγγελματική ομαδική συνεργασία για τη φροντίδα των προσφύγων.
– Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση “χρήσιμων πλαισίων εργασίας” στην καθημερινή τους δραστηριότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή, ακρόαση, κατανόηση και υποστήριξη.

Γ) Σε επίπεδο στάσεων

– Να αναρωτηθούν γύρω από το κυρίαρχο αφήγημα αναφορικά με τα ζητήματα της ανθεκτικότητας και της ευαλωτότητας, εντάσσοντας νέους τρόπους κατανόησής τους στην εργασιακή τους πρακτική.
– Να είναι σε θέση να αποφεύγουν τη θυματοποίηση των ανθρώπων που φροντίζουν.
– Να υιοθετούν στάσεις που αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα, τη μοναδικότητα και την ολότητα κάθε ανθρώπου, οικογένειας, ομάδας, κοινότητας που φροντίζουν.
– Να αναζητούν την εφαρμογή πρακτικών που αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και την ανάπτυξη τους μέσω της αντιξοότητας, σεβόμενοι ταυτόχρονα την οδύνη τους.
– Να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για την αποδοχή καινοτόμων προσεγγίσεων στα ζητήματα που αφορούν στην ψυχοκοινωνική διάσταση στο χώρο του προσφυγικού.

Μεθοδολογία

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, συζητούνται οι βασικοί όροι και οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των γενικών αρχών στην προσέγγιση προσφύγων.
Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην προσέγγιση ειδικών κατηγοριών, όπως οι πρόσφυγες με εμπειρίες βασανιστηρίων, οι οικογένειες και οι πρόσφυγες-πατέρες.
Ως προς το «τεχνικό» μέρος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν τόσο στην κατανόηση και εκτίμηση της ιδιαίτερης συνθήκης στην οποία βρίσκεται ένας πρόσφυγας (μια οικογένεια, μια ομάδα) όσο και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
Θα αξιοποιηθούν ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης όπως εργασία σε ομάδες, προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων, βιωματικές ασκήσεις.

Για την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να συμμετέχουν ενεργά και να αξιοποιήσουν τις δικές τους εμπειρίες από τη δουλειά τους με πρόσφυγες.

Κριτήρια επιλογής

Για την τελική επιλογή όσων συμμετέχουν στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
– Εμπειρία εργασίας με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στο πεδίο υπό διαφορετικές ιδιότητες.
– Το ατομικό κίνητρο συμμετοχής στο σεμινάριο και οι προσδοκίες αποτελεσματικής αξιοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων απ’ αυτό.
– Δέσμευση για απρόσκοπτη και αδιατάρακτη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Δεν θα είναι αποδεκτές καθυστερήσεις και απουσίες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
– Δέσμευση για ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαδικασία αξιολόγησης.
– Υποχρεωτική για τη συμμετοχή είναι η παροχή άδειας από κάθε συμμετέχοντα/χουσα βιντεοσκόπησης του συνόλου της διαδικασίας. Το προϊόν που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κεντρικός εισηγητής στο σεμινάριο είναι ο καθηγητής Ρένος Παπαδόπουλος, δ/ντής του Centre for Trauma, Asylum and Refugees (Πανεπιστήμιο του Essex).

Πληροφορίες για τον εισηγητή:

Ο Ρένος Κ. Παπαδόπουλος, Ph.D., είναι καθηγητής Αναλυτικής Ψυχολογίας, Διευθυντής του Centre for Trauma, Asylum and Refugees και μέλος του Human Rights Centre, στο Πανεπιστήμιο του Essex (ΗΒ). Είναι Honorary Clinical Psychologist και Systemic Family Psychotherapist στην Tavistock Clinic, διδάσκων και επόπτης συστημικός θεραπευτής και γιουνγκιανός ψυχαναλυτής ασκών ιδιωτικό έργο στο Λονδίνο. Ως σύμβουλος στα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς εργάζεται με πρόσφυγες και επιζήσαντες πολιτικής βίας και καταστροφών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής των Masters & PhD programmes in Refugee Care του Πανεπιστήμιου του Essex. Δίνει διαλέξεις και παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση και συμβουλευτική σε διεθνές επίπεδο. Τα γραπτά του έχουν μεταφραστεί σε 15 γλώσσες. Από το 2011 συνεργάζεται με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!