Διακρατικό Π.Μ.Σ. «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» 2018-2019 στο Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ. Αιτήσεις έως 31/5/2018 - NEWSEAE.GR

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» (“SCHOOL COUNSELING AND GUIDANCE”) ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πρυτανική Πράξη 169/2015, ΦΕΚ 2619/4.12.2015 τ.Β΄, ΦΕΚ 2400/14.7.2017 τ.Β΄) με τίτλο: «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”): έως 31/5/2018

Απονεμόμενος τίτλος
Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στους φοιτητές του 2 Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Το Π.Μ.Σ., επίσης, χορηγεί πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

 Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί από την Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης σε τριάντα (30) για το Ε.Κ.Π.Α. και τριάντα (30) για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνακόλουθα με την πρόσκληση αυτή προκηρύσσονται οι τριάντα (30) θέσεις που αναλογούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.

Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο - σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του κοινού Διακρατικού Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2619/4.12.2015 τ.Β΄, το οποίο επισυνάπτεται) καλούνται να υποβάλουν έως 31/5/2018 φάκελο υποψηφιότητας με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30-13:30.

Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.
Η διάρκεια σπουδών στο ανωτέρω Διακρατικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Βιογραφικό τύπου EUROPASS

ΦΕΚ 4 Δεκεμβρίου 2015

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ναυαρίνου 13Α

Αθήνα Τ.Κ. 10680 Αθήνα

Γραμματεία

Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: τηλ. 2103688197, Fax: 210 3688015


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!