ΠΔΕ Αττικής: Τελικοί Αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

Τελικοί Αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ

Δευτέρα,  5-11-2018

Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Τελικοί Αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ κατά φθίνουσα σειρά, όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 35/5-11-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, μετά την εκδίκαση και των ενστάσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-9-2018 Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν.4547/2018, και που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αριθμ. Φ.32/15554/28-9-2018 «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής».

Συνημμένα αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!