Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος από το ΙΕΠ - NEWSEAE.GR

Οι εκπαιδευτικοί Πέτρος Γαλάνης και Ντορέττα Αστέρη εκπόνησαν τον Οδηγό διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος για λογαριασμό του ΙΕΠ.

Οδηγός ΔΑΦ 1

Διαβάζουμε μέσα από τον οδηγό:

Ο όρος «Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ) χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών με κοινά χαρακτηριστικά, όπως τα ελλείμματα σε κοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες, τα περιορισμένα ενδιαφέροντα, καθώς και τα επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Ο συγκεκριμένος όρος (ΔΑΦ) έρχεται να αντικαταστήσει τον μέχρι πρόσφατα ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο των «Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ)», ο οποίος περιέγραφε μια σειρά από συγγενείς διαταραχές όπως η Αυτιστική Διαταραχή, η Διαταραχή Rett, η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή, η Διαταραχή Asperger, και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς (Άτυπος Αυτισμός) (American Psychiatric Association, 1996).

Σύμφωνα με στοιχεία του Center of Disease Control (2012), η συχνότητα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ) στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 1 περίπτωση ανά 88 άτομα, ενώ ανάλογα είναι τα δεδομένα που προκύπτουν και από επιδημιολογικές έρευνες στην Αγγλία (π.χ. Baird et al., 2006).

Η χρησιμοποίηση των νέων διαγνωστικών κριτηρίων (DSM-V) αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή μόνο μείωση του επιπολασμού της Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (Huerta et al., 2012).

Ο αυτισμός εκδηλώνεται συχνότερα στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια σε αναλογία περίπου 4-1 και είναι ανεξάρτητος του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, της φυλής και της εθνικότητας των παιδιών (π.χ. Yeargin-Allsopp & Rice, 2003).

Το 20-25% των παιδιών με αυτισμό εμφανίζει παλινδρόμηση δεξιοτήτων περίπου στα 2 έτη (Meilleur & Fombonne, 2009), ενώ ανάλογο είναι το ποσοστό των παιδιών με αυτισμό που παρουσιάζει επιληψία (Canitano, 2007).

Περίπου το 80% των παιδιών με αυτιστική διαταραχή εμφανίζει παράλληλα και κάποια άλλη αναπτυξιακή διαταραχή (π.χ. γνωστική, γλωσσική, μαθησιακή, κινητική), ενώ πολύ πιο σπάνια παρατηρείται συνοσηρότητα με χρωμοσωμικές και γενετικές ανωμαλίες, νευρολογικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις (Levy et al., 2010).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  Πέτρος Γαλάνης 2-13
1. Επιδημιολογικά στοιχεία 2
2. Αιτιολογία 3
3. Συμπτωματολογία 3
4. Αξιολόγηση και διάγνωση 8
Β. Αποτελεσματικές Παρεμβάσεις & Διδακτικές Τεχνικές Πέτρος Γαλάνης 12-29
1. Χαρακτηριστικά βέλτιστων παρεμβάσεων στον αυτισμό 12
2. Βασικοί τομείς της παρέμβασης 13
3. Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις 14
3.1 Η Συμπεριφορική-Αναλυτική προσέγγιση 14
3.2 Το πρόγραμμα TEACCH 17
4. Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές 17
4.1 Τμηματική βοήθεια 18
4.2 Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς 18
4.3 Διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων 18
4.4 Συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών 19
4.5 Συμβόλαιο 20
4.6 Αυτοδιαχείριση και αυτοκαταγραφή 20
4.7 Προγράμματα αυτο-απασχόλησης 21
4.8 Συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας 25
4.9 Κοινωνικές ιστορίες 26
4.10 Συχνά λάθη που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή των διδακτικών τεχνικών και διαδικασιών 26
Γ. Η Διαφοροποίηση ως Συστημική Παιδαγωγική Ντορέττα Αστέρη 30-52
1. Συστημική (ανα)πλαισιωση του Αυτισμού-Σχεδιασμός για όλους 30
2. Η τάξη υπό το πρίσμα του μαθητή με ΔΑΦ 32
2.1 Πού είναι αναγκαία η διαφοροποίηση; 32
2.2 Τι σημαίνει διαφοροποίηση της διαδικασίας; 35
3. Διαφοροποιώντας «τι Σύστημα» σε 7 βήματα 38
4. Οδηγίες για διαφοροποίηση στο Ειδικό Σχολείο 50
Δ. Μελέτη Περίπτωσης Μαθητή με ΔΑΦ που Φοιτά στο Ειδικό Σχολείο Ντορέττα Αστέρη 53-65
Ε. Μελέτη Περίπτωσης Μαθητή με ΔΑΦ που Φοιτά στο Γενικό Σχολείο Πέτρος Γαλάνης 66-74

Δείτε τον οδηγό εδώ.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!