ΠΟΣΕΕΠΕΑ -ΙΜΕΓΕΕ: Δ.Τ. ''Σχετικά με τα φαινόμενα βίας στα σχολεία και την κοινωνία μας'' | NEWSEAE.GR (2)

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΙΜΕΓΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΒΙΑΣ 1 B

30/1/2020

KOINO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΕΕΠΕΑ- ΙΜΕΓΕΕ

Θέμα: ''Σχετικά με τα φαινόμενα βίας στα σχολεία και την κοινωνία μας''

            Η καθημερινή διαπίστωση, μέσω των ΜΜΕ, για την αύξηση των περιστατικών βίας στα σχολεία και γενικότερα την κοινωνία μας, δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορους τους εργαζόμενους που προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση.

            Είναι γεγονός ότι η κρίση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής της χώρας μας καθώς και η εκ των πραγμάτων κοινωνική διαφοροποίηση σε όλα τα επίπεδα (φτωχοποίηση, ανεργία, επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης κ.ά.) επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία.  

            Είναι αναγκαία σύμφωνα με την εμπειρία μας αλλά και τη διεθνή καλή πρακτική, η σταθερή και θεσμοθετημένη παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο την πρόληψη καταστάσεων που αφορούν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) και  προκαλούν εκτός των άλλων σοβαρά περιστατικά, τα οποία όταν εκδηλωθούν είναι συνήθως πολύ αργά.

            Είναι βέβαιο ότι το σχολείο αποτελεί για μεγάλο ποσοστό μαθητών τον χώρο όπου μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες, το θυμό και την άποψη τους για την κοινωνία. Οι δε εκπαιδευτικοί επωμίζονται εκτός των καθαρά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την καθημερινή αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που μεταφέρουν  οι μαθητές στο σχολείο.

            Για το λόγο αυτό τα περιστασιακά προγράμματα ΕΣΠΑ παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε σχολικές δομές της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, δεν επαρκούν  για την ολοκληρωμένη κατανόηση των προβλημάτων, τη συστηματική αντιμετώπισή τους, την υλοποίηση μέτρων πρόληψης και την ενημέρωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες και ανησυχίες των παιδιών και νέων ανθρώπων που διαπαιδαγωγούν. Κατά το έτος 2018-19 πανελλαδικά λειτούργησαν μόνο 140 Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη των μαθητών, γεγονός που καθιστά ελάχιστη την κάλυψη των σχολείων της Επικράτειας αν αναλογιστούμε το μαθητικό δυναμικό. Επιπλέον θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ΚΕΣΥ ώστε να σχεδιάζεται και να υποστηρίζεται ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά το έργο των σχολικών μονάδων.

            Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να σχεδιαστεί από τους αρμόδιους και να  θεσμοθετηθεί η οργανική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων με το κατάλληλο προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση ειδικότητες ), ώστε να αποτελέσουν μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό το “χέρι βοήθειας” προς τους μαθητές και τις οικογένειες τους που το έχουν ανάγκη. Παράλληλα είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση, επιστημονική και επαγγελματική ενδυνάμωση των λειτουργών της εκπαίδευσης.

            Μόνο τότε έχει νόημα “η καταδίκη της βίας από όπου κι αν προέρχεται” μια και για να επιρρίπτει ευθύνες  κανείς χρειάζεται πρώτα να έχει γνωρίσει σε βάθος το πρόβλημα και να έχει ασχοληθεί με αυτό.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!