Ινστιτούτο ΙΜΕΓΕΕ Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έργο MOOCDys, Erasmus KA2 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΙΜΕΓΕΕ MOOCDys

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συμμετοχή του ΙΜΕΓΕΕ (IS.RE.GE.SE)

Το ΙΜΕΓΕΕ κλήθηκε να συμμετάσχει ως συνεργάτης (συνδεδεμένο μέλος) στο έργο MOOC Dys, Erasmus  KA2 , έτσι ώστε η χρήση της πλατφόρμας e-learning MOOC να διαδοθεί σε εθνικό επίπεδο.

Η πλατφόρμα Δικτύωσης Δικτύων ΜΟΟC είναι μια συνεργατική  λύση κατάρτισης/μάθησης (Course Networking) που περιλαμβάνει ένα μαθησιακό κοινωνικό δίκτυο, ένα Σύστημα Διαχείρισης της Εκμάθησης (Learning Management System), ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο διά βίου μάθησης και είναι εξ ολοκλήρου προσαρμοσμένη στη μορφή ηλεκτρονικών σοβαρών παιγνίων (serious games).

Απευθύνεται σε :

•     Εκπαιδευτικούς, με μια ενότητα διαδικτυακής κατάρτισης (online training) : πώς γίνεται η ενσωμάτωση  παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη,  Ποιες πηγές  πρέπει να χρησιμοποιήσετε,  Ποιο υλικό, ποιες υπηρεσίες, κλπ.

•     Γονείς παιδιών και εφήβων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : πώς να βοηθήσω το παιδί μου να επιτύχει στο σχολείο; Πώς να διευκολύνω την καθημερινότητά του; Πού θα βρω υπηρεσίες και βοήθεια, κλπ.

•    Μια Γενική Ενότητα, για όλους όσους θέλουν έγκυρη πληροφόρηση για σχετικά θέματα:: τι είναι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Ποιες είναι οι διαφορές τους με άλλες σχετικές διαταραχές, κλπ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα κοινωνικό, ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον για να αντλήσουν πληροφόρηση, σε διάφορα επίπεδα, που αναφέρεται σε : υλικό, νομοθεσία, υπηρεσίες, κλπ. που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν (Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για γνωριμία με το έργο είναι: http://www.moocdys.eu

 

PDF ICON POPI

 

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου ΙΜΕΓΕΕ

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!