Σύλλογος Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. Α.Μ.Θ: Σχετικά με τις ενστάσεις ΕΒΠ κατά της απόφασης ΑΣΕΠ - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ NEWSEAE.GR

Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. Α.Μ.Θ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΤΟΥ Ε.Β.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 40 συνάδελφοί μας ΕΒΠ από όλη την Ελλάδα που απορρίφθηκε η ένστασή τους από τον ΑΣΕΠ λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης των τετραγωνιδίων της υπεύθυνης δήλωσης θα προσβάλλουν τη σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ με τη βοήθεια του κ. Πέτρου Κ. Ζάπρου,  Δικηγόρου Θεσσαλονίκης
(ΑΜ 4621) Ορφανίδου 1, Θεσσαλονίκη


Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί αναλυτικότερα γι' αυτήν την ενέργεια μπορεί να επικοινωνήσει με το δικηγόρο στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας

τηλ. 2310531091
κιν. 6947683392

Σας επισυνάπτουμε και το παρακάτω ενημερωτικό κείμενο που μας κοινοποίησε η συνάδελφος ΕΒΠ και στο οποίο αναφέρονται από το δικηγόρο οι λόγοι προσβολής της απόφασης του ΑΣΕΠ.

''Θέσατε υπόψη μου τη με αριθμό 756/2018 απόφαση ΑΣΕΠ με την οποία απορρίφθηκε η ένστασή σας κατά του πίνακα κατάταξης αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01 - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Η ένστασή σας αφορούσε στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής, που περιλαμβανόταν στην αίτηση συμμετοχής, στα οποία δεν αναγράψατε την ένδειξη"Χ" και εξαιτίας αυτής της ''έλλειψης'' απορρίφθηκε η αίτησή σας λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης.
Κατά τη γνώμη μου και ύστερα από συνοπτική επισκόπηση της προαναφερόμενης απόφασης του ΑΣΕΠ, η απόρριψη της ένστασής σας, αλλά και όλων των υπολοίπων ενισταμένων, που απορρίφθηκαν για τη μη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής, είναι παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση του ΑΣΕΠ πάσχει από ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία και παραβιάζει τουλάχιστον τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισότητας και της αξιοκρατίας. Είναι μάλλον αδιανόητο και προφανώς νομικά αβάσιμο ότι ο ενιστάμενος, κατά τη διαδικασία των ενστάσεων δεν δύναται να συμπληρώσει τυπικές παραλείψεις στο έντυπο συμμετοχής, όπως τα τετραγωνίδια για τα κωλύματα συμμετοχής, σε έναν διαγωνισμό που διέφερε από όμοιους που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ συνάμα να δέχεται το ΑΣΕΠ ότι άλλες παραλείψεις στο έντυπο συμμετοχής, όπως η μη συμπλήρωση τετραγωνιδίων που αφορούν σε κωλύματα πρόσληψης γίνεται ανεκτή και όσοι συμπλήρωσαν με την ένστασή τους ενώπιον του ΑΣΕΠ αυτή την παράλειψη μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταταγούν στο σχετικό πίνακα.
Προτείνω να προσβληθεί η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ, αλλά και κάθε άλλη που έκρινε ή θα κρίνει παρομοίως καθόσον υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ότι θα ακυρωθεί και έτσι θα δικαιωθούν όσοι έκαναν ένσταση που αφορούσε στη μη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής.
Στη διάθεσή σας για κάθε άλλη διευκρίνιση''.

Πέτρος Κ. Ζάπρος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜ 4621)
Ορφανίδου 1, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310531091
κιν. 6947683392

Με εκτίμηση
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. Α.Μ.Θ.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!