ΠΟΣΕΕΠΕΑ - ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΥΣΕΕΠ: Ενημέρωση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών, Οργανικές θέσεις κλπ | NEWSEAE.GR

 ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΥΣΕΕΠ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δεν θα μπορεί να υποβάλλει ατομικά αίτηση στην Επιτροπή για κρίση επί της συνάφειας, αλλά όταν προσκομίζει τον Μεταπτυχιακό του τίτλο στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., θα βλέπει αν αυτός ο τίτλος είναι συναφής με την Ε.Α.Ε. και τη Σχολική Ψυχολογία με βάση τον κατάλογο της Ειδικής  Επιστημονικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας κοινοποιούμε τα εξής:

Πως θα λειτουργήσει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Ε.Α.Ε. και στη Σχολική Ψυχολογία

Αναφορικά με το έργο της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής  της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’, 13):

 • Η Επιτροπή αφού καθορίσει τα κριτήρια συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, θα συντάξει κατάλογο με Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) Πανεπιστημίων, τα οποία εμπίπτουν στα θεσπισμένα κριτήρια, όσον αφορά στη συνάφειά  τους  με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας.

 • Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δεν θα μπορεί να υποβάλλει ατομικά αίτηση στην Επιτροπή για κρίση επί της συνάφειας, αλλά όταν προσκομίζει τον Μεταπτυχιακό του τίτλο στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., θα βλέπει αν αυτός ο τίτλος είναι συναφής με την Ε.Α.Ε. και τη Σχολική Ψυχολογία με βάση τον κατάλογο της Ειδικής  Επιστημονικής Επιτροπής.

 • Φυσικά όσοι/ες κατέχουν Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους οι οποίοι  έχουν ήδη κριθεί ως συναφείς από την Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια και το θέμα αφορά στα νέα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά ή σ αυτά που δεν έλαβαν συνάφεια από την Επιτροπή του Ι.Ε.Π. παλαιότερα.

 • Βέβαια εδώ τίθεται ένα εύλογο αίτημα απόδοσης δικαιοσύνης αν, παραδείγματος χάρη, ένας/μια κατέχει μεταπτυχιακό το οποίο έχει ήδη συνάφεια από το Ι.Ε.Π. και η νέα Ειδική Επιστημονική Επιτροπή δεν θα το περιλάβει στον κατάλογο που θα συντάξει. Αυτός/η σύμφωνα με το Υπουργείο δεν θα έχει πρόβλημα, μιας και κατέχει ήδη συνάφεια, όμως για κάποιον/α που έχει το ίδιο μεταπτυχιακό, για το οποίο δεν πρόλαβε να πάρει συνάφεια από την Επιτροπή του Ι.Ε.Π., δεν θα μπορέσει να την αποκτήσει τώρα γιατί δεν θα βρίσκει το μεταπτυχιακό στον κατάλογο της νέας Επιτροπής. Έτσι, για το ίδιο μεταπτυχιακό, στην μεν πρώτη περίπτωση θα έχουμε συνάφεια και στην δεύτερη όχι.

 • Τέλος να σημειωθεί, πως μόνον τα Πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση στην Ειδική  Επιστημονική Επιτροπή, για τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού τους Προγράμματος στην Ε.Α.Ε. και στην Σχολική Ψυχολογία.

Σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.) με τις νέες Οργανικές θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), βρίσκεται για υπογραφή στο Γραφείο του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου. Θα χρειασθεί όπως έχουμε πει και την υπογραφή και Υπουργού Οικονομικών για να προχωρήσει η διαδικασία σύστασης, ώστε να δοθούν στις Μεταθέσεις 2019 του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ακολούθως για τους μόνιμους διορισμούς.

Προτυποποίηση λειτουργιών Κ.Ε.Σ.Υ. - Ομάδες Υποστήριξης - Επιμόρφωση των Ψυχολόγων(ΠΕ23)

 • Αναμένονται οι σχετικές οδηγίες που προβλέπονται στην Εγκύκλιο που απέστειλε στις 28/02 στις σχολικές μονάδες, τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Η. Γεωργαντάς και που έχουν να κάνουν με την έναρξη λειτουργίας των ομάδων υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες.

 • Επίσης αναμένεται και η προτυποποίηση των λειτουργιών όλων των Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με ενέργειες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και η ενίσχυση των υποδομών τους με ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 • Τέλος λίγες πιθανότητες υπάρχουν να ξεκινήσει το τρέχον σχολικό έτος η Επιμόρφωση των Ψυχολόγων(ΠΕ23) στα Αξιολογικά τους εργαλεία WISC(Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition), WPPSI(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) και WAIS (Wechler Adult Intelligence Scale).

Λειτουργία ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Συζητήθηκε με αρμοδίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η δυνατότητα ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής,  άλλα και θέματα λειτουργίας των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Δ. Παπαευθυμίου
Οι Αιρετοί του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!