Μπουλμέτη Γεωργία : Διαμαρτυρία σχετικά με τη στάση του ΥΠΠΕΘ σε θέματα του ΕΕΠ ΕΒΠ & πρόταση για κινητοποιήσεις | NEWSEAE.GR

 Μπουλμέτη

9/12/2018

Διαμαρτυρία  σχετικά με τη στάση του υπουργείου Παιδείας σε θέματα του ΕΕΠ ΕΒΠ και πρόταση για κινητοποιήσεις της Γεωργίας Μπουλμέτη

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας μιλήσω  ως εργαζόμενη στην εκπαίδευση  και εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ ΕΒΠ,  πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και αιρετή του ΚΥΣΕΕΠ (από 1/1/2019). Θεωρώ ότι ο διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας παραμένει στάσιμος και τα αποτελέσματά του είναι απογοητευτικά σχετικά με τη θέση των κλάδων μας στην εκπαίδευση.  

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε:

 • Απουσία Συντονιστών Υποστηρικτικού Έργου, ενώ προβλέπονταν από τον ν.3699 θέσεις συμβούλων ΕΕΠ δεν το είδαμε ούτε να εφαρμόζεται, ούτε να υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη στο νόμο για   τα ΠΕΚΕΣ.

 • Ελάχιστη εκπροσώπηση του ΕΕΠ ως στελεχών των ΚΕΣΥ λόγω πρόταξης συγκεκριμένων κριτηρίων που μας απέκλεισαν ή και μας υποβάθμισαν. Ας σημειωθεί ότι μόλις το  4,35% από το συνολικό ποσοστό που επιλέχθηκαν  ανήκει σε συναδέλφους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ενώ οι συγκεκριμένοι κλάδοι  στελεχώνουν κατά κύριο λόγο τα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας.

 • Έλλειψη συμμετοχής μας στην επιτροπή για τον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΣΥ και τα καθηκοντολόγια των κλάδων μας. Φαίνεται ότι για την εργασία μας αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς ενώ έχουμε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι επιστήμες μας προχωρούν και εξελίσσονται με βάση τα διεθνή δεδομένα. 

 • Αποσπασματικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ στη γενική εκπαίδευση χωρίς συνολικό σχεδιασμό αποκλείοντας όλους τους άλλους κλάδους ΕΕΠ που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και έγκαιρη εκτίμηση αναγκών στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη του σχολείου, μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών. Θα παραθέσω την πρόταση που έκανα στη συνάντηση με την υφυπουργό κ. Τζούφη, κατά τη συζήτηση με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το νομοσχέδιο για τα ΚΕΣΥ, ότι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των μαθητών θα επιτευχθεί μόνο με την εργασία όλων των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ στη γενική εκπαίδευση, όπως στην πρώιμη παρέμβαση (προσχολική) η εργασία λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ΕΒΠ, η εργασία των φυσικοθεραπευτών ως υπεύθυνων για θέματα κινητικότητας μαθητών και εργονομικών διευθετήσεων μέσα στα σχολεία μαζί με τους υπεύθυνους κινητικότητας μαθητών με προβλήματα όρασης κ.α. Η επέκταση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ ανά συστάδα σχολείων με την εργασία των κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης, η υποστήριξη των σχολείων από σχολικούς νοσηλευτές.  

 • Μη στελέχωση των ΕΔΕΑΥ, ειδικά σε σχολικές μονάδες με σοβαρότατες ανάγκες

 • Είσοδος στην εκπαίδευση φορέων όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία ψυχολόγων ΠΕ23, ενώ υπάρχουν πλήρως καταρτισμένοι ψυχολόγοι από το ΕΕΠ που ήδη εργάζονται επί χρόνια στην εκπαίδευση και θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο αυτό. Ας σημειωθεί ότι είχε εφαρμοστεί πρόγραμμα από το ΙΕΠ για την εκπαίδευση των επαγγελματιών για τη συμπερίληψη στο οποίο συμμετείχαν εργαζόμενοι από το ΕΕΠ κι όχι εξωτερικοί φορείς.

 • Ελλιπής συνεργασία του υπουργείου σχετικά με την κατανομή θέσεων και τα κριτήρια διορισμού του ΕΕΠ ΕΒΠ για τις μόνιμες προσλήψεις. Οι ελάχιστες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα θεσμικά όργανα δε διευκρίνισαν κάτι παρά προκάλεσαν μεγαλύτερη σύγχυση αφού ακούσαμε για άλλη μια φορά τα ίδια.

 • Καμία προσπάθεια κατάταξης του ΕΒΠ σε κλάδο ΤΕ και δυνατότητας απόκτησης παιδαγωγικής επάρκειας, παρόλες τις νομικές διευκρινίσεις που έχουν δοθεί για την άνιση μεταχείριση μεταξύ κλάδων εκπαιδευτικών και του ΕΒΠ από το ίδιο υπουργείο.

 • Απουσία επιμόρφωσης των κλάδων των Σχολικών Νοσηλευτών και του ΕΒΠ για την υποστήριξη των μαθητών στη γενική εκπαίδευση σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης που επιμορφώνονται κάθε χρόνο.

 • Σημαντική διαφοροποίηση ή και καταστρατήγηση του ωραρίου από τη στιγμή που υπάρχουν αντικρουόμενες αποφάσεις για το ωράριο και το καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών και του ΕΒΠ στη γενική εκπαίδευση με συνέπεια ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στα λύκεια να ξεπερνούν ακόμα και τις 30 ώρες εργασίας.

Μετά από τα παραπάνω συνεχίζουμε να στέλνουμε επιστολές διαμαρτυρίας συνάδελφοι και δεν αντιδράμε; Συζητάμε ακόμα για τα κριτήρια και διαφωνούμε μεταξύ μας αντί να είμαστε στην πόρτα του Υπουργείου Παιδείας με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλευρό μας. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις για ακόμα μια φορά θα μας προσπεράσουν, τα κριτήρια των μόνιμων διορισμών θα βγουν κοντά στις διακοπές των Χριστουγέννων έτσι ώστε να μην έχουμε δυνατότητα αντίδρασης.

Καλώ την ΠΟΣΕΕΠΕΑ να αναλάβει την ευθύνη σχετικά με δυναμικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και όλα τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ να συμμετέχουν ενεργά.

Η παρούσα επιστολή απηχεί προσωπικές θέσεις και απόψεις τις οποίες θα καταθέσω στο αυριανό  Δ.Σ. του Συλλόγου Αττικής προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις

Γεωργία Μπουλμέτη

Κοινωνική Λειτουργός

Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Αιρετή ΚΥΣΕΕΠ (από 1/1/2019)


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!