Η Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2016 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΕΠ 2016

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 1935/2017, η Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2016.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
1.1 Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2016
1.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
2. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
2.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.1 Το Συμβούλιο
2.1.2 Το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό
2.1.3 Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία του Συμβουλίου)
2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΕΠ
2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
2.4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
2.4.1 Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
2.4.2 Το Γραφείο Γραμματείας του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης
3. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3.1 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
3.2 Η ΕΛΑΣΣΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
3.3 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3.4 ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ
4. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
4.1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
4.1.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
4.1.2 ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
4.1.3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
4.1.4 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.1.5 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.1.5.1 Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
4.1.5.2 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
4.1.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
4.1.6.1 Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
4.1.6.2 Επικουρικό Προσωπικό
4.1.6.2 Μετατροπή Συμβάσεων μετά από δοκιμαστική περίοδο
4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.3.1 Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
4.3.2 Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
4.4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.4.1 Θεσμικό πλαίσιο
4.4.2 Απολογισμός έτους 2016
5. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
5.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
5.1.1 Θεσμικό πλαίσιο
5.1.2 Απολογισμός 2016
5.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π.Δ. 164/2004)
5.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
6. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ
6.1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
6.2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΣΕΠ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
1. Νόμοι
2. Λοιπές νομοθετικές διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Γράφημα 1: Διαχρονική εξέλιξη προσωπικού (Διοικητικό και ΕΕΠ) (2008-2016)
Γράφημα 2: Εξέλιξη προϋπολογισμού δαπανών ΑΣΕΠ (2008-2016)
Γράφημα 3: Μηνιαία γραφική απεικόνιση διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έτους 2016
Γράφημα 4: Προκηρυχθείσες θέσεις (Μόνιμο-ΙΔΑΧ-ΕΕΠ) έτους 2016
Γράφημα 5: Διαχρονική εξέλιξη υποθέσεων υπαγωγής συμβασιούχων στο π.δ. 164/2004
Γράφημα 6: Γεωγραφικές κατανομές θέσεων προκηρύξεων/ανακοινώσεων
Γράφημα 7: Προκηρυχθείσες Θέσεις ανά είδος διαδικασίας επιλογής
Γράφημα 8: Προκηρυχθείσες θέσεις ανά υπουργείο το έτος 2016
Γράφημα 9: Χρονοδιάγραμμα προκηρύξεων για το έτος 2016
Γράφημα 10: Ανακοινωθείσες θέσεις Εποχικού Προσωπικού ανά Υπουργείο
Γράφημα 11: Ενστάσεις (Έτη 2008 έως 2016)
Γράφημα 12: Επισκέψεις ιστοσελίδας ΑΣΕΠ ανά 100 κατοίκους έτους 2016
Γράφημα 13: Αριθμός Επισκέψεων Ιστοσελίδας ΑΣΕΠ ανά μήνα
Γράφημα 14: Αριθμός Επισκέψεων Ιστοσελίδας ΑΣΕΠ τα έτη 2012-2016
Γράφημα 15:Απεικόνιση διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα έτη 2012 έως 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1: Προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης που υπηρετούσε έως την 31.12.2016
Πίνακας 2: Προκηρυχθείσες θέσεις Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΕΕΠ έτους 2016
Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου έτους 2016
Πίνακας 4: Βεβαιώσεις ΑΣΕΠ για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για το έτος 2016
Πίνακας 5: Ανακοινώσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου έτους 2016
Πίνακας 6: Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το έτος 2016
Πίνακας 7: Συνοπτικός κατάλογος επιθεωρήσεων έτους 2016
Πίνακας 8: Συγκεντρωτικά στοιχεία υποθέσεων υπαγωγής συμβασιούχων στο π.δ. 164/2004
Πίνακας 9: Αποφάσεις δικαστηρίων που εισήλθαν στο ΑΣΕΠ το 2016
Πίνακας 10: Προσλήψεις τακτικού προσωπικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
Πίνακας 11: Προσλήψεις ΙΔΟΧ, ΣΜΕ, ΚΟΧ, Αυτεπιστασία
Πίνακας 12: Προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ

 

PDF 130

 

Δείτε εδώ την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2016

 

 

 

Δείτε την Ετήσια έκθεση 2016 μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εδώ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!