• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • PRAXIS

  Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες για την υλοποίηση προγραμμάτων

  Απαιτούμενα προσόντα:

  Για τη θέση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (κωδικός: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

  Πτυχίο ΑΕΙ

  Μεταπτυχιακός Τίτλος (επιθυμητός)

  Τουλάχιστον 7ετή εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

  Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με το προσφυγικό

  Αριστη γνώση Αγγλικών

  Άριστη γνώση Η/Υ

  Άμεση διαθεσιμότητα

  Για τη θέση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδικός: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)

  Πτυχίο ΑΕΙ

  Μεταπτυχιακός Τίτλος (επιθυμητός)

  Τουλάχιστον 7ετή εμπειρία σε θέση οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης

  Αριστη γνώση Αγγλικών

  Άριστη γνώση Η/Υ

  Άμεση διαθεσιμότητα

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως 22.06.2018 αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου ''Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»'', με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
  Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

  Συγκεκριμένα, το Σωματείο PRAKSIS προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις στελεχιακού δυναμικού:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Κοινωνικός Επιστήμονας : Ένα (1) άτομο  Κωδικός: ΚE-Θ

  Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής:

  Α. Περιεχόμενα Φακέλου Υποβολής
  Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
  1. Επιστολή ενδιαφέροντος καθώς και τον κωδικό της θέσης
  2. Επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
  5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
  6. Επιθυμητές Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (συγκεκριμένα για την εμπειρία που περιγράφεται στο βιογραφικό σημείωμα από το 2012 έως και σήμερα)
  Στην περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτό.
  Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα
  Τηλέφωνο: 210 5 20 5 200
  Fax: 210 5 20 5 201
  «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Ασύλου
  Μετανάστευσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ένταξης
  Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο αρχείο του Σωματείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (δηλαδή μέχρι και 31/12/2018). Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη.

  Απαραίτητα προσόντα:

  - Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών
  - Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
  - Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
  - Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ
  - Καλή γνώση αγγλικών
  - Γνώση Η/Υ

  Περιγραφή θέσης

  Κοινωνικός Επιστήμονας

  •Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες (αναλόγως το επιστημονικό προφίλ) για την υποστήριξη των ανηλίκων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
  •Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
  •Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  •Συγκρότηση εθελοντών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν στον πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
  •Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό της δομής.
  •Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη)
  •Φροντίδα για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τους ωφελούμενους/ εξυπηρετούμενους
  •Παρακολούθηση της υπόθεσης κάθε παιδιού διασφαλίζοντας τις αρχές της εμπιστευτικότητας.
  •Τακτική ενημέρωση του κάθε παιδιού για την εξέλιξη της υπόθεσής του
  •Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού με τις νέες πληροφορίες, υπηρεσίες που έχει λάβει, παραπομπές
  •Οργάνωση/ υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων.

  Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση: Προς ΜΚΟ PRAKSIS Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ.Δημητρίου 54632, Θεσσαλονίκη /
  Υπόψη: Έφης Μανιατάκου ή μέσω fax: 2310551730.
  Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο κωδικός της θέσης στην επιστολή ενδιαφέροντος (έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω ανά θέση), καθώς και στον τίτλο του e-mail (στην περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου αποστολής) .
  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία θέσεις εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνονται καθαρά οι κωδικοί ενδιαφέροντος.

  Προθεσμία Υποβολής – Ενημέρωση

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2018.

  Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση της αξιολόγησης.
  Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας την 10η Οκτωβρίου 2018. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών δικαιολογητικών αξιολογηθούν θετικά.

   

  pdf pop

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

   

   

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS προκηρύσσει θέσεις εργασίας:

   1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)», με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020  προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

  Συγκεκριμένα, το Σωματείο PRAKSIS προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις στελεχιακού δυναμικού:

  ΑΘΗΝΑ
  Φύλακας: Δύο (2) άτομα _ Κωδικός: ΦΥΛ-Α5021375
  Διερμηνέας: Ένα (1) άτομο _Κωδικός: ΔΜ-Α5021375

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Φύλακας: Ένα (1) άτομα _ Κωδικός: ΦΥΛ-Θ5021375
  Ψυχολόγος: Ένα (1) άτομο _Κωδικός: ΨΥ-Θ5021375

  Τρόπος Υποβολής
  Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με ταχυδρομείο στις παρακάτω διευθύνσεις:
  Για τις θέσεις εργασίας στην ΑΘΗΝΑ:
  PRAKSIS
  κ. Τζαβάρα Μαργαρίτα και κ. Πετροπούλου Μαριλένα
  Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα
  Για τις θέσεις εργασίας στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
  PRAKSIS
  κ. Έφη Μανιατάκου
  Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ.Δημητρίου 54632, Θεσσαλονίκη

  Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο κωδικός της θέσης στην επιστολή ενδιαφέροντος (έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω ανά θέση).
  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία θέσεις εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνονται καθαρά οι κωδικοί ενδιαφέροντος.
  Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χωρίς την αναγραφή κωδικού/κωδικών θέσης, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

  Προθεσμία Υποβολής
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 7 Οκτωβρίου 2018. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση της αξιολόγησης.

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

   

   

  2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»,  προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

  Το Σωματείο PRAKSIS προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις στελεχιακού δυναμικού:

  ΑΘΗΝΑ
  Συντονιστής : Δύο (2) άτομα _ Κωδικός: ΣΥΝ-Α
  Κοινωνικός Λειτουργός : Τρία (3) άτομα _ Κωδικός: ΚΛ-Α
  Ψυχολόγος: Τρία (3) άτομα _Κωδικός ΨΥ-Α
  Διερμηνέας: Τέσσερα (4) άτομα _Κωδικός: ΔΜ-Α
  Φύλακας: τέσσερα (4) άτομα _ Κωδικός: ΦΥΛ-Α

  Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

  Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με ταχυδρομείο στις παρακάτω διευθύνσεις:
  PRAKSIS
  κ. Τζαβάρα Μαργαρίτα και κ. Πετροπούλου Μαριλένα
  Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα

  Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο κωδικός της θέσης στην επιστολή ενδιαφέροντος (έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω ανά θέση).
  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία θέσεις εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνονται καθαρά οι κωδικοί ενδιαφέροντος.
  Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χωρίς την αναγραφή κωδικού/κωδικών θέσης, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

  Προθεσμία Υποβολής

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 7 Οκτωβρίου 2018. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση της αξιολόγησης.

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

 • PRAXIS

  Η PRAKSIS, αναζητά συνεργάτη Κοινωνικό Λειτουργό  για τη Θεσσαλονίκη

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

      Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας)
      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
      Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε υποστήριξη ευάλωτων ομάδων
      Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (γραπτή και προφορική) (η γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
      Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, excel, internet)
      Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
      Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

      Διάθεση για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
      Ομαδικό πνεύμα εργασίας
      Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

  Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με κωδικό ΚΛ-ΘΕΣ μέχρι τις 15/7/2018.

 • PRAKSIS Newseae.gr

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται

  Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Aνοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

  2 Νοσηλευτές (ΑΚΗΑ-Ν)

  Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων παρέχονται σε άτομα που βιώνουν την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, την έλλειψη στέγης ή τον κίνδυνο έλλειψης στέγης και αποκλεισμού από την κατοικία, που διαβιούν σε ακατάλληλες ή/και ανεπαρκείς στεγαστικές συνθήκες και γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, οι εξής υπηρεσίες:
  - Ιατρικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  - Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική, κοινωνικές υπηρεσίες, διευθέτηση και υποστήριξη στη διεκπεραίωση κοινωνικο-προνοιακών και νομικών ζητημάτων)
  - Οριζόντια συνεργασία με τις άλλες Κοινωνικές Δομές και με άλλους κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων
  - Υπηρεσίες για τη φροντίδα προσωπικής υγιεινής
  - Αγωγή υγείας (επιμόρφωση, ενημέρωση)
  - Χώροι ξεκούρασης & κοινωνικοποίησης
  - Άμεση βοήθεια σε ιατρικά προβλήματα
  - Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού

  Η Δομή λειτουργεί καθημερινά με σταθερό ωράριο 07:30 – 21:00, και το δωδεκαμελές προσωπικό που καλείται να τη στελεχώσει θα προέρχεται από τις εξής ειδικότητες: 2 νοσηλευτές/τριες, 1 ιατρός, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 4 άτομα προσωπικό καθαριότητας, 1 διοικητικός υπάλληλος και 2 εργασιακοί σύμβουλοι.

  ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

  Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τη Πέμπτη 25η Οκτωβρίου2018.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψιν κας Μαργαρίτας Τζαβάρα και Μαριλένας Πετροπούλου

  Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης

  Οδηγίες Συμπλήρωσης

  Έντυπο Αίτησης

  Έντυπο Ένστασης

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά Νοσηλευτές (κωδικός: ΝΟ-Α) και Κοινωνικούς Λειτουργούς (κωδικός: ΚΟΙΝ.Λ-Α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων του.


  Απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Νοσηλευτή:

  Απόφοιτος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής ή Δ.Ε εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.

  Απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού:

  Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.

  ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλείστε όπως σημειώσετε τον κωδικό θέσης που αναγράφεται δίπλα απο τη θέση.

  Νοσηλευτές (κωδικός: ΝΟ-Α) και Κοινωνικοί Λειτουργοί (κωδικός: ΚΟΙΝ.Λ-Α)

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 31/10/2018 στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Επαγγελματία Υγείας στη Θεσσαλονίκη

  Η PRAKSIS, αναζητά να προσλάβει έναν συνεργάτη, Επαγγελματία Υγείας, για την κάλυψη θέσης εργασίαςστη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του προγράμματος «REACT» (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki).

  Η PRAKSIS,ως εταίρος του«REACT»,έχει αναλάβει μέρος του Προγράμματος που αφορά την συνολική διαχείριση του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων σχετικά με ζητήματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος .

  Στα καθήκοντα του/της περιλαμβάνονται:

  • Συμμετοχή/συμβολή στις ενημερωτικές καμπάνιες αναφορικά με θέματα Δημόσιας Υγείας.

  • Συμμετοχή στην υλοποίηση ατομικών, ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων με τους ωφελούμενους του Προγράμματος.

  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων και συνεργασιών με συναφείς φορείς.

  • Συμμετοχή στην διασύνδεση με οργανώσεις/ φορείς/ υπηρεσίες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εξατομικευμένου Πλάνου Δράσης βάσει των αναγκών σε θέματα υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος.

  • Συμμετοχή στην πρώτη υποδοχή των ωφελούμενων, που αφορά την καταγραφή/λήψη αιτημάτων σχετικά με θέματα υγείας, μετά την είσοδό τους στο Πρόγραμμα

  • Διαχείριση/ παρακολούθηση των αιτημάτων/καταγεγραμμένων αναγκών υγείας – άμεση διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας

  • Συμβολή στην διερεύνηση/καταγραφή και εύρεση λύσεων σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην Υγεία και το Φάρμακο.

  • Συνεργασία με δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπών οργανώσεων αναφορικά με την γενικότερη υποστήριξη του ωφελούμενου πληθυσμού  αλλά και σε ζητήματα πρόσβασης.

  • Συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση αναγκών και υλοποίηση δράσεων κατά περίπτωση.

  • Συμβολή στην εφαρμογή και παρακολούθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του προγράμματος βάσει των Δεικτών Υλοποίησης.

  • Συμμετοχή στη διατήρηση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του επιμέρους ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου του Προγράμματος/ Υπηρεσίας.

  • Συμβολή στη σύνταξη αναφορών απολογισμού δράσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος.

  • Τήρηση των διαδικασιών επικοινωνίας με εξωτερικούς συνεργάτες.

  • Συμμετοχή σε συναντήσεις Ομάδων Εργασίας.

  • Άμεση και επαγγελματική συνεργασία με διερμηνείς του Προγράμματος.

  • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του Προγράμματος.

  • Άμεση συνεργασία με τον Συντονιστή/Διαχειριστή του υπό-Προγράμματος.

  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

  • - Αναγνωρισμένο τίτλος σπουδών Νοσηλευτή (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή Επαγγελμάτων Υγείας

  • -  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

  • -  Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ευπαθών ομάδων

  • -  Καλή γνώση Αγγλικών

  • -  Καλή γνώση Η/Υ(Ιδιαιτέρως excel, word)

  • -  Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις

  • - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα

  • Ομαδικότητα

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Προγραμματισμός

  • Αναλυτική σκέψη

  • Διαχείριση χρόνου

  • Δημιουργικότητα

  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

  • Ικανότητα Επίλυσης Κρίσεων  

   

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 20/01/2019 προς:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό :HEALTH-REACT

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή/τριας στη Θεσσαλονίκηγια το πρόγραμμα  LION (LOcal Alliance for INtegration).

  Στα καθήκοντα του/της Συντονιστή/τριας περιλαμβάνονται:

  • Διαχείριση και συντονισμός δράσεων

  • Συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη των στελεχών

  • Σχεδιασμός και αναπροσαρμογή εργαλείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος

  • Εκπροσώπηση του φορέα σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις και τον Τύπο

  • Εξασφάλιση διατήρησης κοινής φιλοσοφίας λειτουργίας / Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας

  • Διασύνδεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

  • Διοικητική οργάνωση, σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων

  • Εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης (έγκαιρη κατάθεση αναφορών)

  • Συνεργασία με τον Τοπικό Συντονιστή

  • Συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή και τους λοιπούς εταίρους

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης

  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέσεις υποστήριξης προσφυγικού πληθυσμού

  • Προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού ομάδων

  • Άριστη γνώση αγγλικών

  • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης

  • Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις

  • Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα

       • Δεξιότητες επικοινωνίας
       • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
       • Ευχέρεια σε εισηγήσεις, παρουσιάσεις, συντονισμό διαβουλεύσεων
       • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
       • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 16/01/2019 προς:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό: ΣΥΝΤ-LION

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

  1) Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Λέσβου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥ_ΛΕΣΒΟΣ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Ψυχολογίας
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ψυχολογία Παιδιών και Εφήβων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Στα καθήκοντα του/της Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:
  - Εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
  - Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
  - Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών
  ή/και των συγγενών τους
  - Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 18/02/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

  2) Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

  Πιο αναλυτικά :
  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Δικηγόρου στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΚ_ΣΑΜΟΣ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Νομικής
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Στα καθήκοντα του/της Νομικού περιλαμβάνονται:

  - Υποστήριξη περιστατικών
  - Λήψη παραπομπών για νομική συμβουλευτική από τους υπεύθυνους διαχείρισης υποθέσεων ή από άλλες υπηρεσίες/φορείς
  - Καταγραφή στοιχείων που αφορούν τις προοπτικές του αιτήματος ασύλου κ.ο.κ.
  - Παροχή κάθε απαραίτητης νομικής υποστήριξης στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου (προ- καταγραφή, καταγραφή, παραλαβή αποφάσεων, σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κλπ)
  - Παροχή νομικής συμβουλευτικής
  - Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων με συναφή αντικείμενο που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα, με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου
  - Τακτική παρακολούθηση νομικών υποθέσεων
  - Τακτική επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης μιας υπόθεσης και διασφάλιση παροχής διεπιστημονικής υποστήριξης, πάντα με τη διασφάλιση, τήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων

  Δύο (2) συνεργάτες για τις θέσεις των CASE WORKER στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΣΑΜΟΣ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:

  - Εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση
  - Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
  - Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
  - Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
  - Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥ_ΣΑΜΟΣ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Ψυχολογίας
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Στα καθήκοντα του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:

  - Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  - Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
  - Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
  - Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
  - Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_ΣΑΜΟΣ).

  - Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
  - Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών ή/και γαλλικών)
  - Γνώση χειρισμού H/Y

  Στα καθήκοντα του Παιδαγωγού περιλαμβάνονται:

  - Σχεδιασμός και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών
  - Ενημέρωση ομάδας έργου για τις εκπαιδευτικές δράσεις
  - Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και συμμετοχή στην κατάρτιση ενός ατομικού πλάνου δράσης
  - Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
  - Συνεργασία και ενημέρωση του τοπικού συντονιστή της δράσης και, όπου κρίνεται απαραίτητο, των συντονιστών του προγράμματος, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη έγκρισης των εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς
  - Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές, ομαδικές ή ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 18/02/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

   

  PDF 150.150

   

  Δείτε εδώ τις Ανακοινώσεις:

  Λέσβο 

  Σάμο

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" και συγκεκριμένα για την υποδράση SIL in Athens που υλοποιεί στην περιοχή της Αττικής.
  Πιο αναλυτικά :

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του/της PROJECT MANAGER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: PM_SIL).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Κοινωνικών ή/ Νομικών Επιστημών
  - Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.
  - Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
  - Απαραίτητη η εμπειρία σε συντονισμό προγραμμάτων και υπηρεσιών
  - Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Ελάχιστη διαθεσιμότητα 6 μήνες

   

  Τέσσερις (4) συνεργάτες για τις θέσεις των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΕ_SIL).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας αποκλειστικά
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

   

  Δυο (2) συνεργάτες για τις θέσεις των Φυλάκων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛ_SIL).
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
  - Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών
  - Τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
  - Εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  - Γνώση αγγλικών
  - Γνώση Η/Υ

   

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του/της Δικηγόρου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΚ_SIL).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Νομικής
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

   

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Διερμηνέα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΑΡΑΒΙΚΑ_SIL).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
   - 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
   - Άριστη γνώση Αραβικών
   - Άριστη γνώση Ελληνικών Έναν (1) συνεργάτες για την θέση του Διερμηνέα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΑΡΣΙ_SIL) Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα - 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας - Άριστη γνώση Φαρσί - Άριστη γνώση Ελληνικών

   

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_SIL).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

  - Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
  - Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών)
  - Γνώση χειρισμού H/Y

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 25/02/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

  PDF LOGO

   

   

   

  Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες στην περιοχή της Πάτρας.
  Πιο αναλυτικά :
  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του/της Τοπικού Συντονιστή (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΣΥΝ_ΠΑΤΡΑ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
  √ Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας αποκλειστικά
  √ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  √ Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.
  √ Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  √ Απαραίτητη η εμπειρία σε συντονισμό προγραμμάτων και υπηρεσιών
  √ Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  √ Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Ένα (1) συνεργάτη για την θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΕ_ΠΑΤΡΑ).
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
  √ Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας αποκλειστικά
  √ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  √ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  √ Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  √ Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  √ Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Διερμηνέα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΔ_ΠΑΤΡΑ).
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
  √ - 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
  √ - Άριστη γνώση Φαρσί
  √ - Άριστη γνώση Ελληνικών

  Έναν (1) συνεργάτες για την θέση του Οδηγού (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ_ΠΑΤΡΑ) Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα - 2ετη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο - Κάτοχος Διπλώματος Αυτοκινήτου Κατηγορίας Β’ Επαγγελματικού

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 31/03/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

  PDF LOGO 

   

  Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 • PRAXIS

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά :

  1) Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού στο πρόγραμμα «Accommodation and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» στη Θεσσαλονίκη.

  Αναλυτικά:
  Στα καθήκοντα του/της Διοικητικού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
  - Τήρηση ταμείου μετρητών
  - Παραλαβή & πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ των διαμερισμάτων.
  - Καταγραφή και παρακολούθηση λογαριασμών ΔΕΚΟ διαμερισμάτων
  - Διεκπεραίωση διαδικασιών με ΔΕΚΟ
  - Έλεγχος cash card ωφελούμενων και διαχείριση τεχνικών προβλημάτων
  - Επικοινωνία με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, σύναψη και λύση μισθωτηρίων, διαχείριση παραπόνων κ.α.
  - Συμμετοχή στις διαδικασίες – συνεργασίες με τρίτους (προμηθευτές, ιδιοκτήτες, κλπ)
  - Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης.
  - Παρουσία σε συναντήσεις της ομάδας έργου.
  - Τήρηση των διαδικασιών του προγράμματος

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
  - Πτυχίο ΑΕΙ
  - Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης
  - Άριστη γνώση αγγλικών
  - Καλή γνώση Η/Υ
  - Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών σε συναφές αντικείμενο
  - Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα
  - Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
  - Ομαδικό πνεύμα εργασίας
  - Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  - Δεξιότητες επικοινωνίας
  - Διάθεση για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 17/06/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό :
  ΔΙΟΙΚ-Accommodation

  PDF EIKONA 2

   

   

  Δείτε εδώ την Προκήρυξη

   

   

   

  2) Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Εθελοντών της οργάνωσης.

  Πιο αναλυτικά:
  Ο Υπεύθυνος Εθελοντών ενδεικτικά παρέχει τα κάτωθι:
  - Συστηματική έρευνα πιθανών πηγών εύρεσης και προσέλκυσης εθελοντών
  - Δημοσίευση αγγελιών εθελοντικών θέσεων για κάλυψη αναγκών
  - Οργάνωση και συντονισμός συναντήσεων γνωριμίας με τους ενδιαφερόμενους εθελοντές
  - Οργάνωση και συντονισμός της εκπαίδευσης προσανατολισμού των νέων εθελοντών
  - Ενημέρωση εθελοντών για την υπογραφή ηθικών συμβολαίων και συλλογή δικαιολογητικών
  - Παρακολούθηση συμμετοχής εθελοντών στις δομές και συντονισμός ομαδικών συναντήσεων με τους εθελοντές της κάθε δομής σε συνεργασία με τους συντονιστές των εθελοντών της εκάστοτε δομής
  - Οργάνωση και συντονισμός εκπαιδεύσεων με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν
  - Αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για τους εθελοντές
  - Συναντήσεις αξιολόγησης συνεργασίας με όσους εθελοντές ολοκληρώνουν τη δράση τους
  - Οργάνωση και συντονισμός μονοήμερων δράσεων εθελοντισμού σε συνεργασία με πανεπιστήμια, εταιρίες, το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για τις δράσεις της οργάνωσης και τον εθελοντισμό.
  - Παρακολούθηση και συνεργασία με τους συντονιστές εθελοντών στην Θεσσαλονίκη και Πάτρα
  - Παρακολούθηση, επεξεργασία και ικανοποίηση αιτημάτων πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Ελληνικών και Διεθνών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φοιτητών μέσω προγράμματος Erasmus +.
  - Επικοινωνία με τα γραφεία πρακτικής άσκησης των πανεπιστημίων και με τους συντονιστές των δομών της οργάνωσης για τη διερεύνηση των θέσεων πρακτικής άσκησης.
  - Πραγματοποίησης συνάντησης ένταξης των ασκούμενων, ενημέρωση για τη δράση της οργάνωσης, τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  - Γενικότερη Διοικητική Υποστήριξη
  - Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, ημερίδες, γιορτές και σε όποιες επιπλέον ανάγκες προκύπτουν.

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
  - Πτυχίο ΑΕΙ (Διοικητικών ή Κοινωνικών Επιστημών)
  - Αποδεδειγμένη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  - Προηγούμενη εμπειρία σε οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας Ανταλλαγών Νέων, κατασκηνώσεων ή παρόμοιων προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
  - Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντονισμό ομάδας
  - Άριστη γνώση Αγγλικών
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, excel, internet)
  - Επιθυμητή αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή/και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα
  - Δεξιότητες διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού
  - Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
  - Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  - Ομαδικό πνεύμα εργασίας
  - Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  - Πνεύμα εθελοντισμού
  - Διάθεση για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 21/06/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό :
  «Συντονιστής Εθελοντών»

  PDF EIKONA 2

   

   

  Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
  Πιο αναλυτικά

  Τρεις (3) συνεργάτες για τις θέσεις των Διερμηνέων Φαρσί στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CFLS_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ) Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα: - 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας - Άριστη γνώση Φαρσί. - Καλή γνώση Ελληνικών o Ένα (1) συνεργάτη για την θέση Αραβογαλλόφωνου Διερμηνέα στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΣΑΜΟΣ_Δ2) Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα: - 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας - Άριστη γνώση Αραβικών - Άριστη γνώση Γαλλικών - Καλή γνώση Ελληνικών Ο ρόλος του Διερμηνέα καλύπτει μεταξύ άλλων: - Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας, σε γλώσσα, που κατανοεί το κάθε παιδί ή/και οι συγγενείς του, μεταξύ της ομάδας στόχου και του επιστημονικού προσωπικού - Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη αναγκών και διαχείριση των αιτημάτων της ομάδας στόχου

  Τέσσερίς (4) συνεργάτες για τις θέσεις των CASE WORKER στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΣΑΜΟΣ).
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  - Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών SGBV.
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
  Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:
  - Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση
  - Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
  - Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή
  προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
  - Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
  - Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥ_ΣΑΜΟΣ).
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  - Πτυχίο Ψυχολογίας
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, διαχείριση περιστατικών SGBV.
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
  Στα καθήκοντα του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:
  - Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  - Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
  Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης
  περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του
  περιστατικού
  - Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
  - Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Ένα (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_ΣΑΜΟΣ):
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  - Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Τμημάτων Φιλολογίας)
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
  - Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών ή/και γαλλικών)
  - Γνώση χειρισμού H/Y
  Στα καθήκοντα του Παιδαγωγού περιλαμβάνονται:
  - Σχεδιασμός και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών
  - Ενημέρωση ομάδας έργου για τις εκπαιδευτικές δράσεις
  - Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και συμμετοχή στην κατάρτιση ενός ατομικού πλάνου δράσης
  - Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
  - Συνεργασία και ενημέρωση του τοπικού συντονιστή της δράσης και, όπου κρίνεται απαραίτητο, των συντονιστών του προγράμματος, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη έγκρισης των εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς
  - Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές, ομαδικές ή ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες

  Ένα (1) συνεργάτες για τη θέση του Animator/Caretaker στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:AN_ΣΑΜΟΣ).
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  - Πτυχίο συναφές με παιδαγωγικές επιστήμες (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Τμημάτων Φιλολογίας)
  - Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και
  εφήβων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
  - Γνώση χειρισμού H/Y
  Στα καθήκοντα του Animator/Caretaker περιλαμβάνονται:
  - Δημιουργική απασχόληση παιδιών
  - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  - Συμμετοχή σε project που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί
  - Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
  - Συνδρομή σε επιμέρους δραστηριότητες του CFLS
  - Αξιολόγηση αναγκών των μαθητών
  - Συμμετοχή στην κατάρτιση του εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού πλάνου
  - Ενημέρωση Τοπικού συντονιστή και τοπική ομάδα δράσης
  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 20/09/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

  PDF EIKONA 2

   

   

   Δείτε εδώ την Προκήρυξη

   

 •  PRAKSIS Newseae.gr

  1) Η PRAKSIS, αναζητά 2 συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς για το πρόγραμμα «Accommodation and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» στη Θεσσαλονίκη.

  Αρμοδιότητες (ενδεικτικά):

  • Παρακολούθηση διαμερισμάτων και φιλοξενούμενων σε αυτά 

  • Μέριμνα για την ομαλή διαβίωση των φιλοξενούμενων

  • Οργάνωση και συντονισμός ομαδικών και ατομικών συνεδριών

  • Ιατρικές παραπομπές και συνοδείες

  • Παρακολούθηση της νομικής κατάστασης και των ιατρικών θεμάτων των φιλοξενούμενων

  • Διασύνδεση με την κοινωνία των πολιτών (μεταναστευτικές κοινότητες, δίκτυα, κ.α.)

  • Πραγματοποίηση διαδικασιών ένταξης ωφελούμενων στα διαμερίσματα και αποχωρήσεων από αυτά

  • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών του προγράμματος

  • Συμμετοχή σε συναντήσεις της ομάδας έργου

  • Τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου όπως προβλέπεται από το

  • Τήρηση του κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του φορέα

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία ως Κοινωνικός Λειτουργός σε θέσεις υποστήριξης προσφυγικού πληθυσμού
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, excel, internet)
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  • Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ
  • Διάθεση για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 20/03/2019 με τίτλο : ΚΛ-Accommodation.

  2) Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα LION (LOcal Alliance for INtegration).

  Στα καθήκοντα του/της Διοικητικού περιλαμβάνονται:

  • Διοικητική υποστήριξη διοργάνωσης εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων Διάχυσης του Προγράμματος

  • Τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων και σύνταξη και έγκαιρη κατάθεση αναφορών

  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την αναπροσαρμογή εργαλείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος

  • Συνεργασία με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος

  • Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας/ πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους εταίρους.

  • Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας.

  • Συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή και τους λοιπούς εταίρους -όταν απαιτείται

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο ΑΕΙ

  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης

  • Άριστη γνώση αγγλικών

  • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

  • Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις

  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών σε συναφές αντικείμενο

  • Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα

  o Εμπειρία στην επικοινωνία και την διαμεσολάβηση με τοπικούς φορείς υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης
  o Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
  o Ομαδικό πνεύμα εργασίας
  o Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  o Δεξιότητες επικοινωνίας

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 20/03/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : ΔΙΟΙΚ-LION

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS, στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

  Πιο αναλυτικά :

  Ένα (1) συνεργάτη για τη θέση του Case Worker στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΣΑΜΟΣ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
  - Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (Η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν )
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
  Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:
  - Εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο
  - Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση
  - Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
  - Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
  - Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
  - Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου(ΚΩΔΙΚΟΣΘΕΣΗΣ:ΨΥ_ΣΑΜΟΣ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
  - Πτυχίο Ψυχολογίας
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  - Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών ((Η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Στα καθήκοντα του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:
  - Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  - Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
  - Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
  - Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
  - Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
  - Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
  - Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
  - Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 15/04/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν. Μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα αξιολογηθούν.

  PDF ICON POPI

   

   

  Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 • PRAXIS

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες .

  Πιο αναλυτικά:

  Στα Κέντρα Ημέρας Αστέγων παρέχονται σε άτομα που βιώνουν την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, την έλλειψη στέγης ή τον κίνδυνο έλλειψης στέγης και αποκλεισμού από την κατοικία, που διαβιούν σε ακατάλληλες ή/και ανεπαρκείς στεγαστικές συνθήκες και γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, οι εξής υπηρεσίες:
   - Ιατρικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
   - Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (συμβουλευτική, κοινωνικές υπηρεσίες, διευθέτηση και υποστήριξη στη διεκπεραίωση κοινωνικο-προνοιακών και νομικών ζητημάτων)
   - Οριζόντια συνεργασία με τις άλλες Κοινωνικές Δομές και με άλλους κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων
   - Υπηρεσίες για τη φροντίδα προσωπικής υγιεινής
   - Αγωγή υγείας (επιμόρφωση, ενημέρωση)
   - Χώροι ξεκούρασης & κοινωνικοποίησης
   - Άμεση βοήθεια σε ιατρικά προβλήματα
   - Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού

  Για την στελέχωση του Κέντρου Ημέρας αναζητούμε:
  Δυο (2) συνεργάτες για τις θέσεις των Κοινωνικών Επιστημών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΕ_ΚΗ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  - Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας)
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  - Τουλάχιστον 2 ετή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (επιθυμητή) σε συναφές αντικείμενο ή εμπειρία από την ομάδα στόχου
  - Εμπειρία (επιθυμητή) σε ΜΚΟ
  - Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

  Στα καθήκοντα του Κοινωνικού Επιστήμονα περιλαμβάνονται (Ενδεικτικά) :
  - Υποδοχή και λήψη κοινωνικού ιστορικού περιπτώσεων.
  - Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένου Ατομικού Πλάνου Δράσης.
  - Οργάνωση/ υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων.
  - Ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με συναφείς φορείς.
  - Διασύνδεση με οργανώσεις/ φορείς/ υπηρεσίες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
  - Συστηματική μετα-παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων.
  - Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τιθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος.
  - Τήρηση φακέλου με ανανεωμένα στοιχεία για το πλήρες ιστορικό του εξυπηρετουμένου και τις πράξεις που παρέχονται.
  - Διατήρηση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του επιμέρους ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου του Προγράμματος/ Υπηρεσίας.
  - Συμμετοχή στη σύνταξη αναφορών απολογισμού δράσης σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Βοηθητικού Προσωπικού (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΒΠ_ΚΗ).

  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  - Απόφοιτος Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (αν απαιτείται μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου)
  - Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  - Εμπειρία (επιθυμητή) σε ΜΚΟ
  - Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  - Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

  Στα καθήκοντα του Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνονται (Ενδεικτικά):
  - Συνεργάζεται με όλο το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας και φροντίζει για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τους ωφελούμενους/ εξυπηρετούμενους.
  - Επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας
  - Υποδέχεται τους ωφελούμενους στο Κέντρο Ημέρας κατόπιν συνεννόησης με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες του Κέντρου
  - Τηρεί αρχείο με τους ωφελούμενους που εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση από το Κέντρου Ημέρας και φροντίζει να παρακολουθεί την τήρηση του καθημερινού προγράμματος
  - Ασχολείται με την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Κέντρου Ημέρας.
  - Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που θα του ανατεθεί από την Ομάδα Έργου και έχει σχέση με τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων
  - Είναι υπεύθυνο για την ορθή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων αναφορικά με τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κτλ.

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 24/09/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

   PDF NEW

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά 2 συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς για το πρόγραμμα «Accommodation and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» στη Θεσσαλονίκη

  Αρμοδιότητες (ενδεικτικά):
  - Παρακολούθηση διαμερισμάτων και φιλοξενούμενων σε αυτά
  - Μέριμνα για την ομαλή διαβίωση των φιλοξενούμενων
  - Οργάνωση και συντονισμός ομαδικών και ατομικών συνεδριών
  - Ιατρικές παραπομπές και συνοδείες
  - Παρακολούθηση της νομικής κατάστασης και των ιατρικών θεμάτων των φιλοξενούμενων
  - Διασύνδεση με την κοινωνία των πολιτών (μεταναστευτικές κοινότητες, δίκτυα, κ.α.)
  - Πραγματοποίηση διαδικασιών ένταξης ωφελούμενων στα διαμερίσματα και αποχωρήσεων από αυτά
  - Συμμετοχή σε συναντήσεις της ομάδας έργου

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
  - Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
  - Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  - Επιθυμητή 2ετής εμπειρία ως Κοινωνικός Λειτουργός σε θέσεις υποστήριξης προσφυγικού πληθυσμού
  - Άριστη γνώση Αγγλικών
  - Γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  - Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, excel, internet)
  - Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 19/04/2019 με τίτλο : ΚΛ-Accommodation.

  PDF EIKONA 2

   

   

  Δείτε εδώ την Ακανοίνωση

 • PRAXIS

  Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη, Επαγγελματία Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος «REACT», Θεσσαλονίκη

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά να προσλάβει συνεργάτη, Επαγγελματία Υγείας, για την κάλυψη θέσης εργασίας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του προγράμματος «REACT».

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά να προσλάβει έναν συνεργάτη, Επαγγελματία Υγείας, για την κάλυψη θέσης εργασίας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του προγράμματος «REACT» (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki). Η PRAKSIS,ως εταίρος του «REACT», έχει αναλάβει μέρος του Προγράμματος που αφορά την συνολική διαχείριση του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων σχετικά με ζητήματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος.

  Στα καθήκοντα του/της Health-Assistant περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Συμμετοχή/συμβολή στις ενημερωτικές καμπάνιες αναφορικά με θέματα Δημόσιας Υγείας.

  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων με οργανώσεις/ φορείς/ υπηρεσίες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και στην διασύνδεση των ωφελούμενων του Προγράμματος με τα δίκτυα αυτά.

  • Συμμετοχή στην διαχείριση και παρακολούθηση των αναγκών υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος, όπως επίσης και στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχου εξατομικευμένου πλάνου δράσης, που αφορά την καταγραφή/λήψη αιτημάτων σχετικά με θέματα υγείας.

  • Συμβολή στην διερεύνηση/καταγραφή και εύρεση λύσεων σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην Υγεία και το Φάρμακο καθώς επίσης και στην διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση αναγκών και την κατά περίπτωση υλοποίηση δράσεων

  • Συνεργασία με δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπών οργανώσεων αναφορικά με την γενικότερη υποστήριξη του ωφελούμενου πληθυσμού αλλά και σε ζητήματα πρόσβασης.

  • Συμμετοχή στη διατήρηση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του αρχείου του Προγράμματος/ Υπηρεσίας και συμμετοχή στην σύνταξη Αναφορών όπως προβλέπονται από το Πρόγραμμα

  • Συμμετοχή σε συναντήσεις Ομάδων Εργασίας.

  • Άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τον Συντονιστή/Διαχειριστή του υπό-Προγράμματος.

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

  • Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών Επαγγελμάτων Υγείας

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται

  • Προηγούμενη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

  • Καλή γνώση Αγγλικών

  • Καλή γνώση Η/Υ (Ιδιαιτέρως excel, word)

  • Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις

  • Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα

  Ομαδικότητα

  Επικοινωνιακές δεξιότητες Προγραμματισμός

  Αναλυτική σκέψη Διαχείριση χρόνου

  Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Ικανότητα Επίλυσης Κρίσεων

  Θα προτιμηθούν Πτυχιούχοι ΤΕ Νοσηλευτικής ή / και υποψήφιοι με προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 27/06/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : HEALTH-REACT

  PDF EIKONA 2

   

   

  Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 • PRAXISΤο Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με τις εξης ειδικότητες:

  - Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Διερμηνέα Αραβικών στη Χίο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: X_Δ1)

  - Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί στη Λέσβο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Λ_Δ)

  - Δύο (2) συνεργάτες για τις θέσεις των Διερμηνέων Φαρσί στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Σ_Δ1)

  - Τέσσερις (4) συνεργάτες για τις θέσεις των Διερμηνέων στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Σ_Δ2)

  - Τρεις (3) συνεργάτες για τις θέσεις των CASE WORKER στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΣΑΜΟΣ).

  - Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥ_ΣΑΜΟΣ)

  - Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Case Worker στο νησί της Λέσβου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΛΕΣΒΟΣ)

  - Τρεις (3) συνεργάτες για τη θέση του Παιδαγωγού στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_ΣΑΜΟΣ)

  - Δύο (2) συνεργάτες για τη θέση του Animator/Caretaker στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AN_ΣΑΜΟΣ)

  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 12/07/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

   

  PDF IMAGE 

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

 • PRAKSIS Newseae.gr

  Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά να προσλάβει μια/ έναν Health Assistant, για την κάλυψη θέσης εργασίας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του προγράμματος «REACT» (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki). Η PRAKSIS, ως εταίρος του «REACT», είναι υπεύθυνη για την συνολική διαχείριση του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων σχετικά με ζητήματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος.

  Στα καθήκοντα του/της Health-Assistant περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
  - Συμμετοχή στην διαχείριση και παρακολούθηση των αναγκών υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος, όπως επίσης και στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχου εξατομικευμένου πλάνου δράσης, που αφορά την καταγραφή/λήψη αιτημάτων σχετικά με θέματα υγείας.
  - Συνεργασία με δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπών οργανώσεων αναφορικά με την γενικότερη υποστήριξη του ωφελούμενου πληθυσμού αλλά και σε ζητήματα πρόσβασης.
  - Συμμετοχή/συμβολή στις ενημερωτικές καμπάνιες αναφορικά με θέματα Δημόσιας Υγείας.
  - Συμμετοχή στην ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων με οργανώσεις/ φορείς/ υπηρεσίες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και στην διασύνδεση των ωφελούμενων του Προγράμματος με τα δίκτυα αυτά.
  - Συμβολή στην διερεύνηση/καταγραφή και εύρεση λύσεων σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην Υγεία και το Φάρμακο καθώς επίσης και στην διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση αναγκών και την κατά περίπτωση υλοποίηση δράσεων
  -Συμμετοχή στη διατήρηση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του αρχείου του Προγράμματος/ Υπηρεσίας και συμμετοχή στην σύνταξη Αναφορών όπως προβλέπονται από το Πρόγραμμα
  - Συμμετοχή σε συναντήσεις Ομάδων Εργασία και άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τον Συντονιστή/Διαχειριστή του υπό-Προγράμματος.

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
  - Προηγούμενη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
  - Καλή γνώση Αγγλικών
  - Καλή γνώση Η/Υ (Ιδιαιτέρως excel, word)
  - Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
  - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

  Γενικά Προσόντα
  Ομαδικότητα
  Επικοινωνιακές δεξιότητες
  Προγραμματισμός
  Αναλυτική σκέψη
  Διαχείριση χρόνου
  Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  Ικανότητα Επίλυσης Κρίσεων

  Θα προτιμηθούν Πτυχιούχοι ΤΕ Νοσηλευτικής ή / και υποψήφιοι με προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
  Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 19/09/2019 προς: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : HEALTH-REACT

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001734452
Online 55

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!