• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ηράκλειο,  26 Ιουνίου 2018

   Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ενημερώνει τους-τις υποψήφιους-ες αναπληρωτές- τριες και ωρομίσθιους-ιες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ1 οι οποίοι, βάσει της αριθμ. πρωτ. 56267/E4/5/4/2018 (ΦΕΚ 1284/τεύχος Β’/11-04-2018) πρόσκλησης του ΥΠΠΕΘ,  κατέθεσαν αίτηση από 16-04-2018 έως και 27-04-2018 στην ΠΔΕ Κρήτης ότι, σε περίπτωση που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν (αλλάξουν ) τις προτιμήσεις τους σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ που ανήκουν στην ΠΔΕ Κρήτης ,από Δευτέρα 2/7/2018  έως Παρασκευή 13/7/2018.
  Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την εγκύκλιο στη φάση αυτή οι προτιμήσεις αφορούν μόνο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ σε επίπεδο Νομού και ότι οι θέσεις για ΣΜΕΑΕ είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι δηλώσεις τοποθέτησης σε συγκεκριμένα σχολεία θα γίνουν στη φάση των προσλήψεων, μετά την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων και την κατανομή των πιστώσεων, και θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία αυτή μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΕ Κρήτης.

  Για την επικαιροποίηση των προτιμήσεων αρκεί η συμπλήρωση, υπογραφή και κατάθεση της συνημμένης Υπεύθυνης Δήλωσης από Δευτέρα 2/7/2018  έως Παρασκευή 13/7/2018  με τους εξής τρόπους:

  1)    αυτοπροσώπως στον 1ο όροφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης (ΠΔΕ) Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο) και ώρες 9.00-13.00
  2)    από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του/της υποψήφιου/ας, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες 9.00-13.00
  3)    ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην οποία να φαίνεται καθαρά η σφραγίδα με ημερομηνία έως και 13-7-2018, στην ταχ. διεύθυνση:
  Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
  Λ. Κνωσού 6
  ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης
  4)    μέσω φαξ στο 2810 302447
  5)    μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Εάν επιλέξετε τον τρόπο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή, επομένως θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σκαναριστεί πριν σταλεί μέσω email. Δε θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες των Υπεύθυνων Δηλώσεων.

  Επισημαίνουμε ότι για τους υποψήφιους που δεν επιθυμούν να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους μέσα στο διάστημα 2-7-2018 έως 13/7/2018, θα είναι σε ισχύ οι προτιμήσεις που δήλωσαν στην αρχική τους αίτηση το διάστημα 16/4/2018 έως 27/4/2018.

  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Υπεύθυνη Δήλωση ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 2018-2019

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ηράκλειο, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 21 , ΠΕ 22 ,ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων ΠΕ 21 , ΠΕ 22 ,ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στους Πίνακες Αναπληρωτών για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της αριθμ. 56267/Ε4/5-04-2018 πρόσκλησης του ΥΠΠΕΘ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών των προαναφερόμενων κλάδων  Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού και ο Πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση. Επίσης αναρτάται πίνακας με την κατάσταση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι εν λόγω πίνακες έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο ΑΣΕΠ.

  Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π.

  Σημειώνεται ότι η περίοδος των ενστάσεων θα είναι από την Τρίτη 10 /7 /2018 έως και τη Δευτέρα 16 /7/ 2018

  (καθώς η λήξη των 5 ημερών είναι μη εργάσιμη, η λήξη μετατίθεται στην πρώτη εργάσιμη)

  Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία των ενστάσεων περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική Υπουργική Απόφαση (56267/Ε4/5-04-2018) στο Μέρος Δ΄ ως ακολούθως:

  Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ΠΔΕ της αίτησής τους.

  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

  Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «ΠολίτεςàΗλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

      Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα)

  ή

      Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους)

  και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.

  Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες à Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

  Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Διευκρινίζουμε ότι οι ενστάσεις δεν υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ ή στην οικεία Περιφερειακή.

  Σχετικά έγγραφα:

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ EEΠ 2018 _2019 (χωρίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
   
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΠ 9_7_2018

  ΠΔΕ κατάσταση ΜΤΣ-2 (χωρίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

  ΤΕΛΙΚΟ ΕΕΠ 2018-1 (χωρίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και Πίνακας Απορριπτέων Σχολικού Έτους 2018-2019

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού ΣυμβουλίουΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κρήτης».

  31/8/2018

  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
  Aνασυγκροτούμε στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κρήτης, ως εξής:


  Α) ΜΕΛΗ:

  1. Μαρκαντές Ιωάννης του Δημητρίου, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Αΐβαλιώτη Βασίλειο του Δημητρίου, Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου.

  2. Μακράκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Μηλιαράκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων.

  3. Τριπολιτάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου, Σχολικός Σύμβουλος 16ης
  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Μιχαήλ Μιχαλάκη του Χαραλάμπους, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), του ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου(ΚΕΣΥ).

  4. Καρτσωνάκη Γεωργία του Νικολάου, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 (Σχολικών
  Νοσηλευτών), του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων ως τακτικό αιρετό μέλος, αναπληρούμενη από την Καλλιονάκη Ελένη του Γεωργίου , ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (ψυχολόγων) του ΚΕΔΔΥ Χανίων(KEΣΥ).

  5. Μαυράκη Ζαχαρένια του Νικολάου, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων), του ΚΕΔΔΥ Χανίων(KEΣΥ) ως τακτικό αιρετό μέλος, αναπληρούμενη από την Στυλιανουδάκη Μαρία του Ιωάννη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ29 (Εργασιοθεραπευτών) του ΕΕΕΕΚ Χανίων.

  Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει η Λάσκαρη Μαλαματένια του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 του ΕΕΕΕΚ Σητείας, ως εκπρόσωπος του κλάδου της.

  Β) Γραμματέας ορίζεται η Δολαψάκη Βασιλική του Ιωάννη αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05 της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης με αναπληρώτριά της την Ματθαίου Θεονύμφη του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός με βαθμό Β’, υπάλληλος της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.

  Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Απόφαση

   

   

   

   

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  1) ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

  Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών αλλάζει.

  Οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. που έχουν προσληφθεί, οφείλουν να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1284/B'/11-4-2018).

  Αρχικά, θα πρέπει να παρουσιαστούν για να εγγραφούν στο ΕΡΓΑΝΗ και να φροντίσουν τα σχετικά με τη μισθοδοσία τους από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 8-10 το πρωί στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν και απ’ όπου θα μισθοδοτούνται.

  Κατόπιν, την ίδια ημέρα, και ώρες 10-1 μ.μ., θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους (υπογραφή συμβάσεων και περιλήψεων αυτών, ανάληψη υπηρεσίας, κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ).

  Εφιστούμε την προσοχή στους Αναπληρωτές, καθώς είναι υποχρεωτική η μετάβασή τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο) για ανάληψη υπηρεσίας ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ που θα γίνει η καταχώρησή τους στο ΕΡΓΑΝΗ και η έναρξη της μισθοδοσίας τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς η πρόσληψή τους δε θα θεωρηθεί έγκυρη και η σύμβασή τους δε θα ανέβει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Προσοχή!!!Αναφορικά με την πρόσληψη των αναπληρωτών που τοποθετούνται στα ΚΕΔΔΥ Κρήτης, η διαδικασία της πρόσληψής τους δεν αλλάζει και θα γίνει εξ’ ολοκλήρου στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6, Ηράκλειο), όπως και στο παρελθόν.

  Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμα ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, το ένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (τμήμα αναπληρωτών,Κνωσού 6), ένα για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται και ένα για τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ ΄Κρήτης (Κνωσού 6), όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
  Κατά την ανάληψη υπηρεσίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο, οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):

  1.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6)
  1.    Φωτοτυπία ΔελτίουΤαυτότητας
  2.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
  3.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  4.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  5.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
  6.    Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμο και ένα πακέτο με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία  θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται.

  2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  1.    Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  2.    Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
  3.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  4.    Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  5.    Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
  6.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  7.    Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ
  8.    Αναλυτικός Λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ
  9.    Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  10.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
  11.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  12.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  13.    Πιστοποιητικό Στρατολογίας
  14.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου  τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
  15.    Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου (φωτοαντίγραφα) του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.

  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.
  •    Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 56267/Ε4/5-04-2018, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.


  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

  Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 , την ημέρα της πρόσληψής σας, πρέπει να κάνετε αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

  α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

  β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

  γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
  δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ WORD  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ PDF

  Σχετικά έγγραφα

   

  2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  Σχετικά έγγραφα

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ25_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

  Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών αλλάζει. Οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. που έχουν προσληφθεί, οφείλουν να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1284/B'/11-4-2018).
  Αρχικά, θα πρέπει να παρουσιαστούν για να εγγραφούν στο ΕΡΓΑΝΗ και να φροντίσουν τα σχετικά με τη μισθοδοσία τους από την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 8-10 το πρωί στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν και απ’ όπου θα μισθοδοτούνται.
  Κατόπιν, την ίδια ημέρα, και ώρες 10-1 μ.μ., θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους (υπογραφή συμβάσεων και περιλήψεων αυτών, ανάληψη υπηρεσίας, κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ).
  Εφιστούμε την προσοχή στους Αναπληρωτές, καθώς είναι υποχρεωτική η μετάβασή τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο) για ανάληψη υπηρεσίας ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ που θα γίνει η καταχώρησή τους στο ΕΡΓΑΝΗ και η έναρξη της μισθοδοσίας τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς η πρόσληψή τους δε θα θεωρηθεί έγκυρη και η σύμβασή τους δε θα ανέβει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμα ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, το ένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (τμήμα αναπληρωτών, Κνωσού 6), ένα για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται και ένα για τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης (Κνωσού 6), όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
  Κατά την ανάληψη υπηρεσίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο, οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):

  1.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6)
  (ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ)
  1.    Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
  2.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
  3.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  4.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  5.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
  6.    Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμο και ένα πακέτο με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία  θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται.

  2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  1.    Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  2.    Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
  3.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  4.    Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  5.    Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
  6.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  7.    Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (Το ΙΔΙΟ έντυπο που καταθέσατε τον Απρίλιο που υποβάλλατε αίτηση στην ΠΔΕ Κρήτης-ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ)
  8.    Αναλυτικός Λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (Το ΙΔΙΟ έντυπο που καταθέσατε τον Απρίλιο που υποβάλλατε αίτηση στην ΠΔΕ Κρήτης-ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ)
  9.    Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  10.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
  11.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  12.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  13.    Πιστοποιητικό Στρατολογίας
  14.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου  τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
  15.    Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου (φωτοαντίγραφα) του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.
  •    Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 56267/Ε4/5-04-2018, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.


  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 , την ημέρα της πρόσληψής σας, πρέπει να κάνετε αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

  α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

  β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

  γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
  δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

  Αναφορικά με την αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη, απαιτείται
  -   Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου, απαιτείται και η μετάφραση αυτού  καθώς επίσης και η Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

  Όι αναπληρωτές ΕΕΠ που έχουν προσληφθεί από την ΠΔΕ Κρήτης, οφείλουν να κάνουν αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας/μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων για τη μισθολογική τους κατάταξη την ημέρα της πρόσληψής τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης, (Κνωσού 6, Α΄ Όροφος)
  Παρακαλούνται λοιπόν να υποβάλλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν, έχοντας μαζί τους σε έτοιμο πακέτο τα παραπάνω δικαιολογητικά .

  4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

  Επισημαίνουμε ότι, όσοι αναπληρωτές ΕΕΠ κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους ασκούν ιδιωτικό έργο ή απασχολούνται σε δημόσιο φορέα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Κνωσού 6)  (γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ κ. Β. Δολαψάκη, τηλ. 2810347294).
  Για τις περιπτώσεις αναπληρωτών που πρόκειται μελλοντικά να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή να απασχοληθούν σε δημόσιο φορέα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή για την έγκριση απασχόλησης σε Δημόσιο Φορέα,  απαιτούνται:
  •    Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
  •    Βεβαίωση του φορέα, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος στην οποία θα αναγράφονται:
  α) το αντικείμενο της απασχόλησης
  β) οι συνολικές ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα
  γ) ποιες ημέρες και ώρες και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα     απασχολείται στο εν λόγω έργο ο  υπάλληλος
  •    Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο υπάλληλος, σύμφωνα με τη βεβαίωση του φορέα δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
  Για λήψη των απαραίτητων εγγράφων, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης.
  http://kritis.pde.sch.gr/prw/
  ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε  από τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης

  Σχετικά έγγραφα

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ηράκλειο, 21 Αυγούστου 2018

  ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019.

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνει την κύρωση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1, καθώς και τον Πίνακα Απορριπτέων με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/τ. Β'/11-04-2018) ΑΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1 Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ.

  Η Απόφαση Κύρωσης των ανωτέρω οριστικών πινάκων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.


  Σχετικά έγγραφα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒΠ

  ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒΠ
   
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΠ 2018-19
    
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΕΒΠ 2018-19

   

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21 – ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  14 Σεπτεμβρίου 2018   

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ21,ΠΕ23,ΠΕ28,ΠΕ29,ΠΕ30_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ από σήμερα Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10 το πρωί

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  18 Σεπτεμβρίου 2018

  Σχετικά έγγραφα
  •     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1
  1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

  25 Σεπτεμβρίου 2018

  Σχετικά έγγραφα

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ23, ΠΕ30 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

   

  2) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  25 Σεπτεμβρίου 2018

  Σχετικά έγγραφα

  Φ.2.5_11252_24-09-2018_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΩΜ844653ΠΣ-ΣΙΤ

  Φ.2.5_11253_24-9-2018_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΕΚΟ_ΨΤΜΧ4653ΠΣ-ΕΕΜ
   
  Φ.2.5_11254_24-9-2018_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ_6Δ5Τ4653ΠΣ-ΠΚΛ

   

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΟ LOGO

  Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης σύμφωνα την υπ’ αρ. 133083/Ε4/28-8-2019 (ΑΔΑ ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ) Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με θέμα ‘’Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020.’’ και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 131408/Ε4/24-08-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-08-2019) απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευιτκού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2018-2019»,

  καλεί τις/τους υποψήφιες/-ους προσωρινές/-ούς αναπληρώτριες/-ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. οι οποίες/οι είναι ήδηεγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες του έτους 2018-19 της ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης ως εξής:

  από την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 

  έως και την

  Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 

   με χρήση του ΑΦΜ, του Α.Δ.Τ. και του κλάδου τους

  να εισέλθουν στην

  ηλεκτρονική διεύθυνση http://app.pdekritis.gr/aitisi/ (μέσω του φυλλομετρητή τους), αφού μελετήσουν προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την πρόσληψή τους σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ.

  Επισημαίνουμε ότι:

  • Για την ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ οι Δηλώσεις Προτίμησης των υποψηφίων θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικάμέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
  • Δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους περσινούς οριστικούς πίνακες των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, ανεξαρτήτως εάν αποδέχτηκαν την πρόσληψη κατά το έτος 2018-19.
  • Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωση προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

  Ιδιαίτερα υπενθυμίζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 13 του μέρους Ε΄ της προαναφερθείσας Υ.Α.:  «Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.»

  • Οι υποψήφιοι που διαθέτουν δυο κλάδους (ΕΕΠ, ΕΒΠ) θα πρέπει να υποβάλλουν δυο αιτήσεις.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Το υπόδειγμα της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ προτιμήσεων το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, δεν θα χρησιμοποιηθεί από τις/τους υποψήφιες/ους με κανένα τρόπο (δεν χρειάζεται να κατεβάσετε την Αίτηση-Δήλωση και να την συμπληρώσετε) καθώς η υποβολή των προτιμήσεων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το κείμενο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Κρήτης στα τηλέφωνα: 2810 347 282, 2810 302 450, 2810 302 452.

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

  Σχετικά έγγραφα

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  Σχετικά έγγραφα:

  H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ23

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

   Προσοχή Προθεσμία: από Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9 το πρωί 

  Σχετικά έγγραφα

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1
  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΠΕ25, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19, Β’ ΦΑΣΗ
  10 Οκτωβρίου 2018 ΠΔΕ Κρήτης

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  Σχετικά έγγραφα:

   NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΕΠ_ΠΕ25
   
  Φ.2.5_12223_10-10-2018_ΠΕΠ-ΕΔΕΙΔ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ25_Ω8Χ14653ΠΣ-ΥΒ8
   

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕ01-Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  24 Οκτωβρίου 2018 ΠΔΕ Κρήτης

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της διάθεσης πιστώσεων, για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής καλεί:
  Τους υποψήφιους αναπληρωτές
  •    ΕΒΠ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 131, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 145 και 146  στον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής από σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9 το πρωί.
  Σχετικά έγγραφα

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

   

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  Σχετικά έγγραφα

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΣΕΕΠ


  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΣΕΕΠ

  8 Νοεμβρίου 2018

  Σχετικά έγγραφα

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΕΕΠ-ΠΥΣΕΕΠ 

  Τα αποτελέσματα σε εικόνα:

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΕΕΠ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΑΑ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΕΕΠ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΒΒ

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔOY ΠΕ25 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19_ΜΑΡΤΙΟΣ 

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001751930
Online 25

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!