• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

  1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2018-2019

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Καλούνται οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες από τους κλάδους του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στην Αττική και κατέχουν τα τυπι­κά και ουσιαστικά προσόντα για πρόσληψη σε Δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Αττικής

  από 16 έως και 27 Απριλίου 2018

  αποστέλλοντάς τις αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Αν. Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 11521

  Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας καθώς και ο κλάδος (Ε.Β.Π., ΠΕ21, ….)

  Η σφραγίδα του ταχυδρομείου πρέπει να διακρίνεται καθαρά και να φέρει ημερομηνία μέχρι και 27/04/2018.
  Επισημαίνεται  ότι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας  από τους πίνακες ή την απόλυσή του/της, εφόσον έχει προσληφθεί.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

      Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες (είτε υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, είτε είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στους πίνακες της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) θα υποβάλουν μαζί με την αίτηση-δήλωση προτιμήσεών τους και όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο.
      Προκειμένου να κριθεί η συνάφεια των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων από το ΙΕΠ,

  α) οι υποψήφιοι/ες που υποβάλλουν για πρώτη φορά προς εξέταση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση προς το ΙΕΠ μέσω της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, (ΠΡΟΣΟΧΗ: σαρωμένα σε αρχεία pdf, όχι φωτογραφίες και αποθηκευμένα σε CD/DVD-δείτε την Ανακοίνωση με οδηγίες).

  β) οι υποψήφιοι/ες που σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ δεν έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν προς το ΙΕΠ μέσω της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, εκ νέου την εξέταση της συνάφειας συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση εφόσον προσκομίζουν συμπληρωματικά στοιχεία.

  γ) οι υποψήφιοι/ες που σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προς το ΙΕΠ.

  δ) οι υποψήφιοι/ες που κατά την περσινή χρονιά ήταν εγγεγραμμένοι/ες στους πίνακες κατάταξης άλλων ΠΔΕ και είχαν λάβει θετική απόδοση συνάφειας από το ΙΕΠ, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προς το ΙΕΠ, αλλά να αναφέρουν στην αίτησή τους την ΠΔΕ αρχικής κατάθεσης της αίτησης και το έτος που έλαβαν τη συνάφεια από το ΙΕΠ (2016-17 ή 2017-2018), έτσι ώστε η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ να αναζητήσει την απόδοση συνάφειας από την αντίστοιχη ΠΔΕ.

  Επισημαίνεται ακόμα ότι όσοι/ες προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π ή Ε.Β.Π. από την ΠΔΕ Αττικής κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 και υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στην ΠΔΕ Αττικής, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση προϋπηρεσίας, καθώς αυτή θα αναζητηθεί εκ μέρους μας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας. Οι υποψήφιοι/ες, όμως, οι οποίοι/ες έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές/τριες από άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις οφείλουν να την επισυνάψουν στην αίτησή τους.

  Επισυνάπτονται:

      Πρόσκληση (ΥΑ 56267/Ε4/5-4-2018 ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1)
      ΦΕΚ Πρόσκλησης (1284/τ.Β'/11-4-2018)
      Αίτηση ΕΕΠ 2018
      Αίτηση ΕΒΠ 2018
      Αίτηση ΙΕΠ 2018

  2)Οδηγίες για την Αίτηση προς ΙΕΠ 2018

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2018-2019

  Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση προς το ΙΕΠ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν σε ξεχωριστά αρχεία pdf τα ακόλουθα μέσα στο CD/DVDπου θα καταθέσουν:
  •    Πτυχίο ως ξεχωριστό αρχείο pdf και όχι μεγαλύτερο από 3000kb ή 3mb!
  •    Αναλυτική βαθμολογία του τμήματος που τελείωσαν ως ξεχωριστό αρχείο pdf και όχι μεγαλύτερο από 3000kb ή 3mb!
  •    Το πρόγραμμα σπουδών ως ξεχωριστό αρχείο pdf και όχι μεγαλύτερο από 3000kb ή 3mb!

  Επιπλέον (για όσους αφορά) σε ξεχωριστά αρχεία pdf τα ακόλουθα μέσα στο ίδιο CD/DVDπου θα καταθέσουν
  •    Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου η μετάφραση ως ξεχωριστό αρχείο pdf και όχι μεγαλύτερο από 3000kb ή 3mb!
  •    Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου η μετάφραση της αναλυτικής βαθμολογίας ως ξεχωριστό αρχείο pdf και όχι μεγαλύτερο από 3000kb ή 3mb!
  •    Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου η μετάφραση του προγράμματος σπουδών ως ξεχωριστό αρχείο pdf και όχι μεγαλύτερο από 3000kb ή 3mb!
  Επιπλέον στοιχεία που μπορεί να έχουν οι υποψήφιοι υποβάλλονται όλα μαζί σε ένα pdf όχι μεγαλύτερο από 8000kb ή 8mb!

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

   

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) και ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

   ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), οι πίνακες «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ. αριθμ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) Πρόσκλησης με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019» και της ταυτάριθμης Υπουργικής Απόφασης, καθώς και ο πίνακας με τους Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που δεν έλαβαν συνάφεια από το ΙΕΠ . 

  Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/eidiki-agwgi-ekpaideutikoi/eidiki-agwgi-eep)καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Αττικής(Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2018).

  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στο Α.Σ.Ε.Π.από12/07/2018, ημέραΠέμπτη, έως και16/07/2018, ημέραΔευτέρα.

  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π.αποκλειστικάμέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

  Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

  και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ".

  Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

  Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

  Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

   

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  11/7/2018

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ

  Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το έτος 2018-2019 και με αφορμή υποβληθέντα αιτήματα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

  Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής  ως εξής:

  1.     ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ  (Υπόδειγμα 1)

  2.     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

  Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/-τρια είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην υπεύθυνη δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις  ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

  3.   ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.

  4.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.

  Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

  Ø  Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να έχει το Συμβούλιο τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για την χορήγηση ή μη αυτής.

  Ø  Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

   

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΟ

  Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

  Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι πίνακες δεκτών και μή δεκτών υποψηφίων που καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/11-7-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής με τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, καθώς και οι πίνακες όσων δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και δε γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α, την Φ.351.1/7/114481/E3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/9590/21-6-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

     Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, οι οποίοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, δηλ. από 13/7/2018 έως και 17/07/2018.

  Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax 2106450609-2106450298.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΔΕΚΤΟΙ

  ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σχ. έτους 2018-2019

  Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει 34 θέσεις εποχικού προσωπικού (16 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 18 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 με αριθμ πρωτ. Φ.41.1/11045/16-7-2018, για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής.

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

  Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018, και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 04 Αυγούστου 2018 έως και τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ. 11521 - Αμπελόκηποι. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  ΦΕΚ ΩΡΑΡΙΟΥ

  ΑΙΤΗΣΗ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΕ

  Τρίτη, 14/8/18

  Ανακοινώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής το Πρόγραμμα των Συνεντεύξεων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Αναμορφωμένους Ενιαίους Αξιολογικούς Πίνακες, όπωςαυτοί αναπροσαρμόστηκαν με την υπ’ αριθμ. 5/8,9,10-8-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

  Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15-17, 1ος όροφος, Αμπελόκηποι, Αθήνα).

  Παρακαλούνται οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, να προσέρχονται τριάντα λεπτά (30) λεπτά νωρίτερα, ενώ θα πρέπει να έχουν προηγουμένως μελετήσει προσεκτικά τις διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία των συνεντεύξεων και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α ́ 102) και την παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́, 2367).

  Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο χρονικός περιορισμός που τίθεται από την ανωτέρω Υ.Α. σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της παρουσίασης του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, η οποία προσδιορίζεται στα πέντε λεπτά της ώρας.

  Όσοι εξ αυτών δε δύνανται να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία και ώρα, να υποβάλουν αίτηση προς το Συμβούλιο, είτε ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα fax 210-6450609 - 210-6450298 έως την προηγούμενη της συνέντευξης ημέρα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Αιτήματα αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής της συνέντευξης που έχουν υποβληθεί πριν την ανακοίνωση του προγράμματος των συνεντεύξεων δε λαμβάνονται υπ’ όψη.

  Το Πρόγραμμα

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

  Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Τελικοί Αναμορφωμένοι Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων,οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής, καθώς και οι Πίνακες Μη Δεκτών Υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

  ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 3/26-7-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α, την Φ.351.1/7/114481/E3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/9590/21-6-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, όπως αναμορφώθηκαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στο Συμπληρωματικό Πίνακα Μη Δεκτών Υποψηφίων

  Συνημμένα αρχεία:

  ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ

  ΔΕΚΤΟΙ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

  Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Προσωρινοί Ενιαίοι Αξιολογικοί πίνακες ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018, οι οποίοι καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ.4/30,31-07-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μπορούν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, δηλ. από 01/08/2018 έως και 03/08/2018.

  Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mailτης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ή στα fax 210-6450609 - 210-6450298.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

  Ανακοινώνονται από την Π.Δ.Ε. Αττικής οι Τελικοί Αναμορφωμένοι Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με βάση τα αντικειμενικά μόρια ανά κλάδο και κατά φθίνουσα σειρά όπως αυτοί αναπροσαρμόστηκαν με την υπ’ αριθμ. 5/8,9,10-8-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των Προσωρινών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α, την Φ.351.1/7/114481/E3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και στις διατάξεις του Ν.4547/2018, για τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/9590/21-6-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2018

  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι καταρτίστηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών/τριών κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και ο πίνακας «Απορριφθέντων» με τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π.) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) Υπουργικής Απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

  Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Αττικής (Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2018).

  Για την διαδικασία πρόσληψης καθώς και για τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης, όπου θα κληθούν να τοποθετηθούν οι υποψήφιοι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

  Οριστικος Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών ΕΒΠ (ΑΔΑ)

  Πίνακας Απορριπτέων ΕΒΠ

   

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

  Ανακοίνωση-Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ

  Καλούνται οι υποψήφιοι του κλάδου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (επισυναπτόμενο αρχείο)και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για το έτος 2018-19, να παραστούν – εφόσον το επιθυμούν – στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11521) την Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 08.30 π.μ., για τις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΕΒΠ

 • Δημοσιεύθηκε στις 5/9/2018, η Απόφαση του Περιφερεικού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19

  ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Περιφερειακή Διεύθυνση A βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

  Αθήνα, 5-9-2018

  Αρ . Πρωτ. : Φ.22.1/13467

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΘΕΜΑ: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
  Έχοντας υπόψη:

  1.    Την υπ' αριθμ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β') «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».

  2.    Την υπ' αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

  3.    Την υπ' αριθμ. 101390/Δ3/19-6-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ, για το σχολικό έτος 2018-19»

  4.    Τα υπ' αριθμ. 16298/20-7-2018 (ΔΔΕ Β' Αθήνας), 13702/6-7-2018 και 15200/31-8-2018 (ΔΔΕ Γ' Αθήνας), 10538/28-6-2018 (ΔΔΕ Δ' Αθήνας) και 16102/13-7-2018 (ΔΔΕ Πειραιά) έγγραφα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
  εγκρίνουμε τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19, ως εξής:

  ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2018 19 2 Α

  ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2018 19 Β

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΝΤΟΣ

   

  PDF ICON POPI

   

   

  Δείτε εδώ την Απόφαση

   

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
   ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί ανακοινοποιημένος στο ορθό ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών/τριών κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

  Ο ανωτέρω πίνακας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Αττικής (Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2018).

  Για την διαδικασία πρόσληψης καθώς και για τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης, όπου θα κληθούν να τοποθετηθούν οι υποψήφιοι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών ΕΒΠ (ΑΔΑ) (έγινε ανακοινοποίηση την 22/8/2018)

  Πίνακας Απορριπτέων ΕΒΠ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018

  NEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 6/9/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ των ΚΕΝΩΝ ΕΒΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ καθως και ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΒΠ (τα προηγούμενα αρχεία αντικαταστάθηκαν με τα νεότερα)


  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής για εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών.

  Καλούνται οι υποψήφιες/οι τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να ενημερωθούν για:

  1) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καλούνται για πρόσληψη (συνημμένο αρχείοexcel 1)

  2) τα αναλυτικά κενά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (συνημμένο αρχείοexcel 2)

  και ακολούθως να συμπληρώσουν:

  Α) την αίτηση τοποθέτησης (συνημμένο αρχείοword 1)

  Β) την Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείοword 2)

  Σημειώνουμε ότι όσοι καλούνται για πρόσληψη μπορούν να δηλώσουνΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΜΕΑΕ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥpliroforikh@attik.pde.sch.grσήμερα Πέμπτη, 6/9/2018 μέχρι την ώρα 16:00

  ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι: για τις ιατρικές βεβαιώσεις και σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν την ημέρα της πρόσληψής τους από την Υπηρεσία μας, παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Παθολόγο-Γενικό Ιατρό και στον Ψυχίατρο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

  Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 11:07

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 2018-2019

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

  Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Προσωρινών Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για το σχολικό έτος 2018-19

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών/τριών όλων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και οι πίνακες «Απορριφθέντων» με τους υποψηφίους των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) Πρόσκλησης και της ταυτάριθμης Υπουργικής Απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π.

  Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Αττικής (Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2018).

  Για την διαδικασία πρόσληψης καθώς και για τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ, των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και των Δομών Ειδικής Αγωγής, όπου θα κληθούν να τοποθετηθούν οι υποψήφιοι, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

  Ως προς τις ιατρικές βεβαιώσεις και σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν την ημέρα της πρόσληψής τους από την Υπηρεσία μας, παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Παθολόγο-Γενικό Ιατρό και στον Ψυχίατρο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

  Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

  Πίνακες Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ Αττικής 2018

  [06/09/2018]

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών/τριών όλων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και οι πίνακες «Απορριφθέντων» με τους υποψηφίους των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) Πρόσκλησης και της ταυτάριθμης Υπουργικής Απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π.

  Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών ΕΕΠ 
  (σχετικοί ΑΔΑ: 6ΡΦΙ4653ΠΣ-03Κ ΠΕ216ΛΕΞ4653ΠΣ-44Α ΠΕ2263Ψ44653ΠΣ-ΕΕ2 ΠΕ236ΖΤΛ4653ΠΣ-Μ9Ι ΠΕ24ΩΧΟΓ4653ΠΣ-3Η2 ΠΕ25Ω6ΓΥ4653ΠΣ-ΛΕΜ ΠΕ28ΨΩ3Λ4653ΠΣ-ΚΚΨ ΠΕ29Ω6514653ΠΣ-ΙΗΓ ΠΕ30

  Πίνακες Απορριπτέων ΕΕΠ

  Για την διαδικασία πρόσληψης καθώς και για τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ, των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και των Δομών Ειδικής Αγωγής, όπου θα κληθούν να τοποθετηθούν οι υποψήφιοι, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

  Ως προς τις ιατρικές βεβαιώσεις και σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν την ημέρα της πρόσληψής τους από την Υπηρεσία μας, παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Παθολόγο-Γενικό Ιατρό και στον Ψυχίατρο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

  Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 

  ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε σχολεία γενικής αγωγής για στήριξη μαθητών.

  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15-17, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  την ΔΕΥΤΕΡΑ 10-09-2018,

  προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

  Λόγω του μεγάλου αριθμού προσληφθέντων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι αναπληρωτές παρακαλούνται να προσέρχονται ως ακολούθως:

      ΩΡΑ 07.30 π.μ. ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
      ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

      ΩΡΑ 09.30 π.μ. ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
      Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

      ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
      Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι αναπληρωτές έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου, παρακαλούνται να το προσκομίσουν την ημέρα της πρόσληψης. Για τους υπόλοιπους θα δοθεί προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να μεριμνήσουν για την έκδοσή του και να το προσκομίσουν ή να το αποστείλουν στην Υπηρεσία μας.

  ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΒΠ

 •  
 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

  NEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19/9/2018

  Aπό την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ σε ΣΜΕΑΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

  Καλούνται οι υποψήφιες/οι τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να ενημερωθούν για:

  1) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπουκαλούνται για πρόσληψη (συνημμένο αρχείο excel 1)

  2) τα αναλυτικά κενά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (συνημμένο αρχείο excel 2)

  και ακολούθως να συμπληρώσουν:

  Α) την αίτηση τοποθέτησης (συνημμένο αρχείο word 1)

  Β) την Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο word 2)

  Σημειώνουμε ότι όσοι καλούνται για πρόσληψη μπορούν να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΜΕΑΕ) ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από σήμερα Τετάρτη 19/9/2018 μέχρι και αύριο Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

  ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι:για τις ιατρικές βεβαιώσεις και σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν την ημέρα της πρόσληψής τους από την Υπηρεσία μας, παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Παθολόγο-Γενικό Ιατρό και στον Ψυχίατρο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΑΙΤΗΣΗ 2018

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018

  KENA ΠΕ28

  ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΕ28

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣΤετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

  NEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

  Καλούνται οι υποψήφιες/οι τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να ενημερωθούν για:

  1) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπουκαλούνται για πρόσληψη (συνημμένο αρχείο excel 1)

  2) τα αναλυτικά κενά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (συνημμένο αρχείο excel 2)

  και ακολούθως να συμπληρώσουν:

  Α) την αίτηση τοποθέτησης (συνημμένο αρχείο word 1)

  Β) την Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο word 2)

  Σημειώνουμε ότι όσοι καλούνται για πρόσληψη μπορούν να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΜΕΑΕ) ή ΤΑ ΚΕΔΔΥ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από σήμερα Τετάρτη 19/9/2018 μέχρι και αύριο Πέμπτη και ώρα 12:00 το βράδυ.

  ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι:για τις ιατρικές βεβαιώσεις και σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν την ημέρα της πρόσληψής τους από την Υπηρεσία μας, παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Παθολόγο-Γενικό Ιατρό και στον Ψυχίατρο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΕ29

  KENA ΠΕ29

  ΑΙΤΗΣΗ 2018

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

  H ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι
  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης για τους υποψήφιους αναπληρωτές του κλάδου ΕΒΠ μέχρι τη 12η βραδινή σήμερα 6-9-2018.

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001394950
Online 47

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!