• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 18

  Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  διοργανώνει Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Πρόληψη και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα»τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, με ώρα έναρξης 9:30 π.μ..

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αγίου Σπυρίδωνος 28 Αιγάλεω, 12243).

  Πρόγραμμα

  Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

  Είσοδος Ελεύθερη

 • Π.Μ.Σ. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2019

  Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑκαι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςγια το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

  Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019, είναι διετές με απογευματινές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.

  Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών ΤμημάτωνΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ)
  Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
  Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
  Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
  Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. Για τους υποψήφιους που δεν κατέχουν κάποιον από τους παραπάνω τίτλους, η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί /ες υποψήφιοι /ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
  Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον καθηγητή ή/και προϊστάμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα Φόρμα Συστατικής 2018_19)
  Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
  Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.
  Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2019 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

  Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  – Βαθμό πτυχίου
  – Προφορική συνέντευξη
  – Συστατικές επιστολές
  – Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά
  – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
  – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
  Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
  Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
  Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από έως 25/07/2019 .
  Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α ή αποστέλλεται μέσω υπηρεσίας courier στην ακόλουθη διεύθυνση:

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος)
  ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ: 10:00 – 14:00
  τηλ 210-7222723
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα την περίοδο 10-20 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.
  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Χριστίνα Δημητρακάκη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλ. επικοινωνίας: 210-722 2723)

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής υλοποιεί Ετήσιο Πρόγραμμα 450 Ωρών με τίτλο:

  Ψυχική Υγεία και Ευεξία Παιδιών και Εφήβων: Από την Οικογένεια στην Κοινότητα.

  Το Πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και εφήβων. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυϊκή μέχρι τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος.

  Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και μέθοδοι που διέπουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την πρόληψη προβλημάτων καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων.

  Ομάδα/Στόχος

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο.

  Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

  Κόστος

  450€

  Διδακτικές Ενότητες

  1η  Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

    Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ειδική Αγωγή.

    Ο ρόλος της οικογένειας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του του παιδιού και του εφήβου. Πρώιμη παρέμβαση στην προγεννητική περίοδο με στόχο την ανάπτυξη υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος.

    Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση.

  5η  Ο ρόλος του σχολείου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Μαθησιακές διαταραχές στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

    Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης.

  7η  Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής.

  8η  Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία.

    Συμβουλευτική γονέων και Ενίσχυση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας.

  10η  Παιδί και Διαδίκτυο: Θεραπεία της εξάρτησης και δόμηση της ψηφιακής ταυτότητας, εκφοβισμός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός.

  11η  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας.

  12η  Συγγραφή Επιστημονικής εργασίας.

  Υπεύθυνος Προγράμματος

  Αρετή Λάγιου

  Καθηγήτρια, Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 19/03/2020

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/03/2020

  Κάνε Αίτηση

  Ιστοσελίδα Προγράμματος

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής NEWSEAE.GR

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (αρ. επανίδρυσης από ΥΠ.Π.Ε.Θ. 105323/Ζ1/26-6-2018, αρ. Πράξης Διοικούσας Επιτροπής 8/10-05-2018, ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

  Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

  Χρονική διάρκεια

  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με την απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

  Υποψήφιοι

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών, των Σχολών Νομικών, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Τεχνολογικών,
  Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

  Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60).

  Διαδικασία επιλογής

  Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα
  με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

  Για την ημερομηνία συνέντευξης οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά πέντε (5) ημέρες μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Η συνέντευξη πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.

  Δίδακτρα

  Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

  Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες

  Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

  Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφίας. Η υποτροφία με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής χορηγείται για λόγους αριστείας ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιτυχίας και λαμβάνει ισχυρή μοριοδότηση ενώ τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια.

  Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 14/09/2018

   

  PDF 130

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

   

   

  ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ.

  Αίτηση Συμμετοχής, Έντυπο Συστατικής Επιστολής

  Σελίδα Μεταπτυχιακού

   

 • Π.Μ.Σ. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 2018 2019 NEWSEAE.GR

   

  Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

  Το επανιδρυθέν διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

  Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018, είναι διετές (4 διδακτικά εξάμηνα) με απογευματινές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.

  Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Μαιευτικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
  • Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. Για τους υποψήφιους που δεν κατέχουν κάποιον από τους παραπάνω τίτλους, η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί /ες υποψήφιοι /ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
  • Δύο συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον καθηγήτη ή και προϊστάμενο
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
  • Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.

  Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2018 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

  Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  – Βαθμό πτυχίου
  – Προφορική συνέντευξη
  – Συστατικές επιστολές
  – Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά
  – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
  – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

  Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
  Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 15/07/2018 έως 28/07/2018 και από 25/8/2018 έως 15/9/2018 (το γραφείο θα παραμείνει κλειστό από 29/7 έως 24/8 λόγω διακοπών).

  Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α ή αποστέλλεται μέσω υπηρεσίας courier στην ακόλουθη διεύθυνση:

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος)
  ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ: 10:00 – 14:00
  τηλ 210-7222723
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

  Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα στις 20 με 25 Σεπτεμβρίου 2018. Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Χριστίνα Δημητρακάκη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. επικοινωνίας: 210-722 2723)

  Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
  Καθηγητής Π. Σφηκάκης

  Δείτε εδώ το ΦΕΚ της επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. (21/8/2018)

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων αγγλικό τίτλο ''Management of Educational Organisations''», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

  Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμει στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master of Science in Management of Educational Organisations).

  Κατηγορίες Εισακτέων

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται
  είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα.

  Για τη χρηματοδότηση του ΠΜΣ θα υπάρχουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται σε 3.000€ συνολικά και για τα τρία εξάμηνα σπουδών.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΦΕΚ Π.Μ.Σ.

  ΑΙΤΗΣΗ

  Αιτήσεις 2018-2019, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 24/9/2018.

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001963874
Online 25

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!