• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΔΕΠ

   

  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:

  - Έναν (1) Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator]
  – Έναν (1) Διερμηνέα Αραβικών/Γαλλικών [Arabic/French Interpreter]
  – Έναν (1) Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού [Farsi/Dari/Pashtou/Urdu Interpreter]

  Απαραίτητα προσόντα για τον Συντονιστή

  - Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικών ή Κοινωνικών επιστημών/ Κοινωνικής ανθρωπολογίας/Ψυχολογίας.
  - Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού.
  - Άριστη γνώση Αγγλικών.
  - Άριστη γνώση excel , word, power point.
  - Ομαδικό πνεύμα.
  - Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
  - Προσανατολισμός και έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα.

   Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
  - Εθελοντική εργασία.
  - Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.
  - Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους): 1.800,00 €
  - Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - αυτοπροσώπως
  - με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/07/2018 έως και τις 16/07/2018 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

  Πληροφορίες: κ. Κανάκης Νικήτας [210-4101753, 210-4101760] καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

   

  pdf pop

   

   Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

   

   

 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΔΕΠ

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ (03) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
  [ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 [ΦΕΚ 206/Α/08-10-1997], ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
  5. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
  6. Την υπ’ αριθμ. 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
  7. Την υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης πρόσληψης 16 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, έγκρισης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την πρόσληψη του προσωπικού.
  8. Την υπ’ αριθμ. 38/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
  9. Τη με αριθμ. πρωτ. 264/24-05-2018 ανακοίνωση της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
  10. Την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων για την κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και την κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων που θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
  11. Το γεγονός ότι ελύθησαν οι από 14/06/2018 συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους επιτυχόντες για τις δύο θέσεις των Εποπτών Φιλοξενίας [Accommodation Supervisors] κατόπιν συμφωνίας, ενώ εκλήθησαν οι δύο επιλαχούσες για τις ως άνω θέσεις, οι οποίες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να καλύψουν τις κενωθείσες θέσεις.
  12. Το γεγονός ότι ελύθη η από 14/06/2018 σύμβαση μίσθωσης έργου με την επιτυχούσα για τη θέση της Συνοδού [Accompaniment Focal Point] κατόπιν συμφωνίας, εκλήθη δε η επιλαχούσα για την ως άνω θέση, η οποία κατόπιν σύναψης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί στην ως άνω θέση για προσωπικούς λόγους και ελύθη η σχετική σύμβαση.
  13. Την υπ’ αριθμ. 63/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της λύσης των συναφθεισών συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους επιτυχόντες για τις θέσεις των Εποπτών Φιλοξενίας και έγκρισης της επαναπροκήρυξης δύο θέσεων Εποπτών Φιλοξενίας για την πρόσληψή τους με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, έγκρισης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω
  προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων.
  14. Την υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της λύσης της συναφθείσας μίσθωσης έργου με την επιτυχούσα για τη θέση της Συνοδού, της σύναψης και εν συνεχεία λύσης της συναφθείσας μίσθωσης έργου με την επιλαχούσα για την ίδια ως άνω θέση, καθώς και περί έγκρισης της επαναπροκήρυξης της θέσης του Συνοδού για την πρόσληψή του με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
  15. Τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, χρονικής διάρκειας από01/10/2018 έως 31/12/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:


  – Δύο (2) Επόπτες Φιλοξενίας [Accommodation Supervisors]


  – Έναν (1) Συνοδό [Accompaniment Focal Point]

  I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  1. Επόπτης Φιλοξενίας [Accommodation Supervisor]

  Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα

  – Αναλαμβάνει την εποπτεία είκοσι διαμερισμάτων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
  – Αναλαμβάνει και διευθετεί τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία των διαμερισμάτων και την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων κλπ.).
  – Εξηγεί στους ωφελούμενους την ορθή χρήση του εξοπλισμού των διαμερισμάτων.
  – Διανέμει επιταγές διατροφής/ειδών υγιεινής, εφόσον προβλέπεται.
  – Τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο για όλα τα δικαιολογητικά ανά διαμέρισμα.
  – Συνεργάζεται με τους διερμηνείς για επίλυση πρακτικών θεμάτων.
  – Ενημερώνει τον συντονιστή της ομάδας υπηρεσιών για κάθε θέμα που προκύπτει.
  – Συμπληρώνει τις απαραίτητες αναφορές και έγγραφα.
  – Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.
  – Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας,
  καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

  Β. Απαραίτητα προσόντα
  – Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  – Καλή γνώση Αγγλικών
  – Ομαδικό πνεύμα.
  – Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

  Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα

  – Εθελοντική εργασία.
  – Γνώση Αραβικών/Γαλλικών/Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού/Κουρδικών (Kurmanji/sorani)
  – Δεξιότητες σε πρακτικά οικιακά θέματα
  – Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.
  – Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
  1.500,00 €
  – Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

   

  2. Συνοδός [Accompaniment Focal Point]

  Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα

  – Αναλαμβάνει την συνοδεία των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και νοσοκομεία ή όπου αλλού καταστεί απαραίτητο.
  – Έχει στην ευθύνη του 52 διαμερίσματα.
  – Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο , περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.
  – Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας,
  καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

  Β. Απαραίτητα προσόντα

  – Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  – Καλή γνώση Αγγλικών
  – Ομαδικό πνεύμα.
  – Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

  Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα

  – Εθελοντική εργασία.
  – Γνώση Αραβικών/Γαλλικών/Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού/Κουρδικών (Kurmanji/sorani)
  – Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

  – Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
  1.500,00 €
  – Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

  ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:
  – Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, δεόντως επικυρωμένα
  – Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και/ή Αγγλικά
  – Τίτλο σπουδών δεόντως επικυρωμένο
  – Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/συνεκτιμώμενων προσόντων, πρωτότυπα, άλλως δεόντως επικυρωμένα
  – Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων
  με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της
  εργασιακής εμπειρίας, πρωτότυπα, άλλως δεόντως επικυρωμένα,

  III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων,
  αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  – αυτοπροσώπως
  – με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.


  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 05/09/2018 έως και τις
  12/09/2018 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

  Πληροφορίες: κα Δήμητρα Αγγελίδου [210-4101946] καθημερινά κατά τις
  εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

  IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις των αιτούντων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ανά ειδικότητα δικαιολογητικά και έχουν τα απαραίτητα τυπικά ανά ειδικότητα προσόντα, και θα συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

  Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα λάβουν χώρα στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης των υποψηφίων.

  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων
  κατάταξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω πινάκων.

  Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ.Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  – αυτοπροσώπως
  – με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
  την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

  Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την ως άνω επιτροπή
  αξιολόγησης, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης
  και επιτυχόντων, οι οποίοι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Δ Η Μ Ο Σ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
  Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 – 4101753-756

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα, χρονικής διάρκειας από 01/02/2019 έως 31/12/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:


  – Έναν (1) Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διοίκησης [HR/Admin. Manager]

  – Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα [Social Scientist]

  – Έναν (1) Οδηγό/ Βοηθό Επόπτη Φιλοξενίας [Driver/ Accommodation Supervisor’s assistant]

  – Έναν (1) Διερμηνέα Αραβικών [Arabic Interpreter]

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - αυτοπροσώπως
  - με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 18/01/2019 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

  Πληροφορίες: κα Καραπιπερίδου Χαρά [210-4101947], καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 15.00.

   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

   

   

 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΔΕΠ

  Δ Η Μ Ο Σ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
  Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 13/01/2020
  Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Πειραιάς Αρ. πρωτ.: 17
  Τ.K: 185 31
  Τηλ.: 210 – 4101753-756
  FAX: 210-4178595
  E - mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά”
  Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δέκα (10) άτομα, χρονικής διάρκειας από 01/02/2020 έως 31/12/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενών κατωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:
  - Δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς [Social Workers]
  - Τρεις (3) Κοινωνικούς Επιστήμονες [Social Scientists]
  - Τρεις (3) Επόπτες Φιλοξενίας [Accommodation Supervisors]
  - Ένας (1) Διερμηνέας Φαρσί [Farsi Interpreter] και
  - Ένας (1) Συνοδός [Accompaniment Focal Point]

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - αυτοπροσώπως
  - με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 20/01/2020 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.
  Πληροφορίες: κος. Ευστάθιος Θειακούλης [210-4101946] καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

  PDF ICON POPI

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

   

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001751931
Online 32

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!