• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΚΕΘΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του :

  1. επαναπροκηρύσσει θέσεις για δύο (2) Ψυχιάτρους, και ένα (1) Ειδικό Θεραπευτή με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας,

  2. προκηρύσσει θέσεις για ένα (1) Ψυχίατρο, ένα (1) Ψυχολόγο, ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό, δύο (2) Ειδικούς Θεραπευτές και ένα (1) Λογιστή με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μήνες σύμφωνα με την από 12.3.2018 Α.Π. : Γ4β/Γ.Π. 2893 Απόφαση Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την λειτουργία της μονάδας «Παρέμβαση στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων για παροχή συμβουλευτικής σε εξαρτημένους πρόσφυγες και των οικογενειών τους καθώς και ανάπτυξη δράσεων πρόληψης αναφορικά με τις εξαρτήσεις»,

  3. προκηρύσσει θέσεις για δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, τέσσερις (4) Ειδικούς Θεραπευτές και ένα (1) Νοσηλευτή με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) μήνες, σύμφωνα με την από 12.3.2018 Α.Π. : Γ4β/Γ.Π. 2897 Απόφαση Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών»,

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
  για τα Θεραπευτικά Προγράμματα
  ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
  Αναλυτικά, οι επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια, κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν:

  ΚΕΘΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ος 2018 Α

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
  για την λειτουργία της μονάδας «Παρέμβαση στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων για παροχή συμβουλευτικής σε εξαρτημένους πρόσφυγες και των οικογενειών τους καθώς και ανάπτυξη δράσεων πρόληψης αναφορικά με τις εξαρτήσεις»,
  Αναλυτικά, οι θέσεις ανά κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που ακολουθεί:

  ΚΕΘΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ος 2018 2 Β

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ για την υλοποίηση του προγράμματος«Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών»
  Αναλυτικά, οι θέσεις ανά κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που ακολουθεί:

  ΚΕΘΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ος 2018 3

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων και προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:
  Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).
  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και λήγει στις 19 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.
  ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

  ΚΕΘΕΑ

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΚΥΤ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 23 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

  Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας θέσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

  Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής.

  Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

  Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τη συμμετοχή σε αυτήν (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (2109241993-6,εσωτ. 267) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 13:00 ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  Για τεχνικές και μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής τηλεφωνικά (2109241993-6,εσωτ. 266 ή 259) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 15:00) ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες και συμπληρώστε την αίτηση

 • ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 1ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επαναπροκήρυξη θέσης ειδικού θεραπευτή

   

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του :

  επαναπροκηρύσσει

  θέση για ένα (1) Eιδικό Θεραπευτή με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) μήνες, σύμφωνα με την από 12.3.2018 Α.Π.: Γ4β/Γ.Π. 2897 Απόφαση Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών».

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) της επαναπροκηρυσσόμενης θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) της παρούσας, πρέπει:

  Ι. Οι υποψήφιοι να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΕΙΔΘΕ-ΕΞΕ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα, έως 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙ της παρούσας ενότητας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.
  4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.
  5. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).
  6. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2).
  7. Βεβαίωση - Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
  8. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’.
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».
  Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.

  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

  Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

  ΙΙ. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η διόρθωση στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή έως και στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή συστημένης επιστολής σε φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση :

  ΚΕΘΕΑ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΕΙΔΘΕ-ΕΞΕ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

  Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα δεδομένα-στοιχεία του εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει. Συνημμένα υποβάλλεται, υποχρεωτικά, αντίγραφο της αρχικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση/συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

   

 • ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 1

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του.

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  θέσεις για τέσσερις (4) Ψυχιάτρους, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας.

  ΚΕΘΕΑ 4 ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 2018 Α

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:
  Nα αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΕΞΕ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, έως τις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

   

  PDF 150.150

   

   

   Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

   

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Α.Π.:ΚΥ/2019/20
  Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του:

  1. επαναπροκηρύσσει θέσεις για τρεις (3) Ψυχιάτρους, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τους παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας.

  2. επαναπροκηρύσσει θέση για ένα (1) Νοσηλευτή με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τους παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) μήνες, σύμφωνα με την από 12.3.2018 Α.Π. : Γ4β/Γ.Π. 2897 Απόφαση Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο τους προγραμματικής συμφωνίας με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών».

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
  για τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ και ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ


  Αναλυτικά, οι επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια, κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τους Πίνακες Θέσεων που ακολουθούν:

   ΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2019 Α
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
  για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών»
  Αναλυτικά, οι επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις ανά κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που ακολουθεί:

   ΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2019 Β
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:
  Nα αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ, στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΕΞΕ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 14 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, έως και τις 23 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
  Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea. gr).
  Τα Παραρτήματα Α ́, Β ́, Γ’, Δ’ και Ε’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  PDF LOGO

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   


                                                                                                                                                                                                                              

 • ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 6.04.2019 ΑΘΗΝΑ

  Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) διοργανώνουν το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 Επιστημονική Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο ''Για ένα Σχολείο ασφαλές χωρίς εξαρτήσεις''.

  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30-Προπύλαια.

  Στόχος της ημερίδας αποτελεί η επιμόρφωση και η ουσιαστική ενημέρωση αναφορικά με τις εξαρτήσεις στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων που θα υποβοηθήσουν τη συγκρότηση Δικτύων ανάμεσα στα σχολεία και στους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και αρμόδιους φορείς και παράγοντες εκτός σχολείου, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αλληλοϋποστήριξης στο κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στα σχολεία.

  Η ημερίδα εστιάζει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση και τις «καλές πρακτικές», και για τον λόγο αυτό η δομή της είναι τριμερής.

  Η ημερίδα περιλαμβάνει:

  1) Εισηγήσεις

  2) Παρουσιάσεις «καλών πρακτικών»

  3) Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων

  Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς, και γενικότερα σε όσους και όσες ενδιαφέρονται και αγωνιούν για την υγιή ανάπτυξη και την ψυχική συγκρότηση των παιδιών και των εφήβων και προσβλέπουν σε ένα ασφαλές σχολείο, το οποίο θα βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής, θωρακίζοντάς τους έναντι των εξαρτήσεων.

  Συμμετοχή στην Ημερίδα

  Για να δηλώσετε συμμετοχή στην Ημερίδα και σε κάποιο από τα βιωματικά εργαστήρια, θα πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή στη Δικτυακή Πύλη e-IEP.

  Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής εισάγοντας τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη, κωδικό) και πατώντας «Είσοδος».

  Αφού συνδεθείτε, εμφανίζεται ένα εμπλουτισμένο μενού, όπου  κάνετε κλικ στην επιλογή «Αιτήσεις».

  Στο υπομενού των Προσκλήσεων που εμφανίζεται, επιλέγετε Συμμετοχή στην Ημερίδα: Για ένα Σχολείο χωρίς εξαρτήσεις.

  Τέλος,

  ·  Επιλέγετε συμμετοχή στην ημερίδα,

  ·  Επιλέγετε προαιρετικά συμμετοχή σε ένα από τα παράλληλα βιωματικά εργαστήρια,

  ·  Συμπληρώνετε τον κλάδο σας και υποβάλλετε την αίτηση.

  Πρόγραμμα ημερίδας: Θα ανακοινωθεί σύντομα

  Βεβαιώσεις συμμετοχής στην ημερίδα θα δοθούν ηλεκτρονικά.

  Tα βιωματικά εργαστήρια θα υλοποιηθούνστο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Κτίριο Νομικής Σχολής) Σόλωνος 57, Αθήνα

  Επιπλέον, όσοι συμμετάσχουν και σε ένα από τα προγραμματισμένα εργαστήρια θα λάβουν, εκτός από τη βεβαίωση συμμετοχής στην ημερίδα, χωριστή βεβαίωση παρακολούθησης του εργαστηρίου με την ειδική θεματική. Τέλος, όσοι συμμετάσχουν μόνο σε κάποιο εργαστήρι, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μόνο σ’ αυτό.

  Για τη συμμετοχή στην ημερίδα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (150 άτομα).

  Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε ένα από τα εργαστήρια θα παραμείνει ενεργή μέχρι και δέκα (10) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της ημερίδας. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε εργαστήρι είναι είκοσι πέντε (25) άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Βασιλική Αναστασοπούλου, 213-1335-569, Όλγα Κολιοφώτη, 213-1335-302, Κωνσταντίνα Υφαντή, 210-9212961, Ελευθερία Αλαμπάνου, 210-9212961

  Ιστοσελίδα Ημερίδας

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣKAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑMOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ,για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του

  προκηρύσσει

   θέσεις για δύο (2) Ψυχιάτρους, τρεις (3) Ψυχολόγους, τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα (1) Ειδικό Θεραπευτή, με καθεστώς έκδοσηςΔελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με την από 02.04.2019 Α.Π. : Γ4β/Γ.Π. 18134 Απόφαση Υπουργού Υγείας.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) της παρούσας, πρέπει:
  Ι. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ, στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΚΥΤ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) και συγκεκριμένα από τις 03 Aπριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, έως και τις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, σε φάκελο μεγέθους Α4, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙ της παρούσας ενότητας. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.
  4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.
  5. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).
  6. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2), όπου απαιτείται.
  7. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
  8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
  9. Άδεια άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
  10. Βεβαίωση - Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
  11. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».
  Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.
  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
  Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
  ΙΙ. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η διόρθωση στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή έως και τις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή συστημένης επιστολής σε φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση :
  ΚΕΘΕΑ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΚΥΤ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

  PDF LOGO

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Α.Π. : ΚΥ/2019/427
  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, N. Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5031338 (Αρ. Απόφασης : 1345/16.4.2019, ΑΔΑ : ΨΘΟ2ΟΡ9Υ-ΥΒΞ) και την εγκεκριμένη πράξη «Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων Ν. Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5030716 (Αρ. Απόφασης : 1346/16.4.2019, ΑΔΑ : 782ΑΟΡ9Υ-261), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
  Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

   ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΡΟΔΟΣ 2019 Α

   ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΡΟΔΟΣ 2019 Β

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΑΡ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 3 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
  Τα Παραρτήματα Α ́, Β ́, Γ’, Δ ’, Ε’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ́: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
   

  PDF IMAGE

   

   

  Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 • ΚΕΘΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Δια-δραστικό συμμετοχικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των εφήβων και νεαρών ενηλίκων

  Το ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με το Arcola Research της Αγγλίας, το Πανεπιστήμιο της Rioja, τον Δήμο της Περούτζια, τη Life Long Learning Platform του Βελγίου, το Mind to Innovate, το πρόγραμμα DOCUMENTA της Ισπανίας και την κοοπερατίβα Borgorete της Ιταλίας, προκηρύσσει δύο δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης, ένα αποκλειστικά online και ένα μεικτής μάθησης (blended  learning: online και δια ζώσης).

  Το online πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο του 2019, προσφέρεται μόνο διαδικτυακά και απευθύνεται σε έμπειρους ή νέους επαγγελματίες, εθελοντές ή φοιτητές, απόφοιτους θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης ή σε μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και θα ήθελαν να  αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με στόχο την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη. Οι προσφερόμενες θέσεις θα ανέλθουν στις 100.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν τα αιτήματα κατά την υποβολή τους. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε όσους υποβάλλουν αίτημα για το πρόγραμμα blended learning και δεν γίνουν αποδεκτοί σε αυτό λόγω υψηλού αριθμού αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1 του ΚΕΘΕΑ.

  Το πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blended  learning), με ημερομηνία έναρξηςτην 20η Μαΐου του 2019, απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας έως 25  ετών που μπορεί να είναι εθελοντές, νέοι επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης ή μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και θα ήθελαν να αναπτύξουν, σε συνεργασία με άλλους νέου, μία καινοτόμα δράση μέσω της έρευνας δράσης, για την προαγωγή της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης.

  Το πρόγραμμα μεικτής μάθησης απευθύνεται σε 15 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν βεβαίωση ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ από το πρόγραμμα. Για την απόκτηση της βεβαίωσης αυτής απαιτείται α) να έχουν ολοκληρώσει το δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και το follow-up αυτού, β) να έχουν ολοκληρώσει το online πρόγραμμα, γ) να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα δράση στην κοινότητα και δ) να καταθέσουν μία μικρή γραπτή εργασία στο τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο υποβολής των αιτημάτων.

  Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να καταθέσει αίτηση και στα δύο προγράμματα, αναφέροντας με σειρά προτεραιότητας το πρόγραμμα στο οποίο θα ήθελε να ενταχθεί:

  1. Online πρόγραμμα (έως 100 συμμετέχοντες) ή

  2. Blended learning πρόγραμμα (on-line, face-to-face, έρευνα δράσης, εργασία) (έως 15 συμμετέχοντες).

  Διάρκεια προγραμμάτων:

  ΜόνοOnline:Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019

  Blended Course:

  Σεμινάριο Face to Face:20 – 22 Μαΐου 2019

  Έρευνα Δράσης:Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019

  Followup:9 – 10 Σεπτεμβρίου 2019 – Παρουσίαση της έρευνας δράσης

  Κατάθεση Εργασίας:20 Σεπτεμβρίου 2019

  Το πρόγραμμα ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-COMANITY συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αίτηση Συμμετοχής έως Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ NEWSEAE.GR

  Α.Π. : ΚΥ/2019/424

  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752 (Αρ. Απόφασης : 1339/15.4.2019, ΑΔΑ : ΨΙΞΒΟΡ9Υ-ΣΟ9) και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 (Αρ. Απόφασης : 1341/15.4.2019, ΑΔΑ : 60ΨΞΟΡ9Υ-6Ε8), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβασηεξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, μεδυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης τωνπροαναφερόμενων πράξεων.

   ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019 Α

   ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019 ΒΑ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των
  προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη
  διεύθυνση :
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-KYT)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 3 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή.

  Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής
  σήμανσης.

  Τα Παραρτήματα Α ́, Β ́, Γ’, Δ ’, Ε’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης
  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ́: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014)
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

   

  PDF 150.150 

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 • ΚΕΘΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν υποστήριξη/πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και την περαιτέρω παραπομπή όσων επιθυμούν, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων, στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα, με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη σε θεραπεία

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  θέσεις για ένα (1) Ψυχίατρο και δύο (2) Ψυχολόγους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης δωρεάς, σύμφωνα με την από 27.05.2019 με Α.Π.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./140/17643 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 - ΦΕΚ 280/Α΄/2006 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 - ΦΕΚ 28/Α΄/94 όπως ισχύει και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, το N. 4139/2013 - ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 - ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007 για την ανάπτυξη και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται την ΟΠΑΠ Α.Ε.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που ακολουθεί:

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2019 1Β

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ, στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΑΛΦ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαεννέα (19) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, έως και τις 09 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   PDF ICON POPI

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

   

   

   

 • ΚΕΘΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  29.07.2019

  Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων στην Τηλεφωνική Γραμμή Τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. 


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Λόγω της απόφασης του Υπουργού Υγείας και μέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης, αναστέλλεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη  τριών (3) θέσεων προσωπικού  (1 ΠΕ Ψυχίατρος και 2 ΠΕ Ψυχολόγος), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη και λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής και Τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Μετά την έκδοση νεώτερης απόφασης θα ορισθούν νέες καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμιών, οι οποίες θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ  (www.kethea.gr).

  Η Ανακοίνωση για τις θέσεις εργασίας

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ NEWSEAE.GR

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με Κωδικό ΟΠΣ 5033048 (Αρ. Απόφασης : 4947/24.12.2018, ΑΔΑ : ΩΓΜ67ΛΒ-ΛΚΧ) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με Κωδικό ΟΠΣ 5033052 (Αρ. Απόφασης : 4948/24.12.2018, ΑΔΑ : ΩΤΛΙ7ΛΒ-ΤΧΘ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
  Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση 2020/11.7.2019 (ΑΔΑ:ΨΜΕ7ΟΡ9Υ-Ω9Ψ/11.7.2019) και η Απόφαση 2027/15.7.2019 (ΑΔΑ:Ω6Ω6ΟΡ9Υ-ΛΨ3/15.7.2019).

  Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1 1

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2 2 2

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
  Ι. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ, στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΑ-ΚΙΒ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, έως και τις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, σε φάκελο μεγέθους Α4, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’) με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙ της παρούσας ενότητας. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.
  4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.
  5. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).
  6. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2).
  7. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
  8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
  9. Άδεια άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
  10. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, όπου απαιτείται.
  11. Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης, όπου απαιτείται.
  12. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).
  13. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».
  Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.
  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
  Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
  ΙΙ. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η διόρθωση στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή έως και τις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή συστημένης επιστολής σε φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση :
  ΚΕΘΕΑ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΑ-ΚΙΒ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα δεδομένα-στοιχεία του εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει. Συνημμένα υποβάλλεται, υποχρεωτικά, υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της αρχικής αίτησης.

   PDF 150.150

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις εργασίας :

  1) Το ΚΕΘΕΑ υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5032829 (Αρ. Απόφασης : οικ.315/05.02.2019, ΑΔΑ : 6ΕΕ77Λ8-Ι58) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Λέσβο» με Κωδικό ΟΠΣ 5032830 (Αρ. Απόφασης : οικ311/05.02.2019, ΑΔΑ : 66ΣΤ7ΛΩ-44Κ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 ΧΙΟΣ 1 Α

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 ΧΙΟΣ 2 Α

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΝΟΣ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

  PDF EIKONA 2

   

   

   Δείτε εδώ την Πρόσκληση

   

   

   

  2) Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη» με Κωδικό ΟΠΣ 5032667 (Αρ. Απόφασης : 4126/24.12.2018, ΑΔΑ : 7Ζ5Υ7ΛΨ-4Χ7) και την εγκεκριμένη πράξη «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη» με Κωδικό ΟΠΣ 5032656 (Αρ. Απόφασης : 4125/24.12.2018, ΑΔΑ : ΩΝ8Μ7ΛΨ-1Ρ4), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ΚΕΘΕΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 1 Α

  ΚΕΘΕΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 2 Α

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΙΘΑ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

  PDF EIKONA 2

   

   

   Δείτε εδώ την Πρόσκληση

   

   

  3) Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία» με Κωδικό ΟΠΣ 5034951 (Αρ. Απόφασης : 1181/10.5.2019, ΑΔΑ : 6ΞΑ17ΛΗ-ΗΙ6) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία» με Κωδικό ΟΠΣ 5035043 (Αρ. Απόφασης : 1494/11.6.2019, ΑΔΑ : 6ΡΗΛ7ΛΗ-ΨΙ3), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ΚΕΘΕΑ ΛΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 1 ΑΚΕΘΕΑ ΛΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 2 ΑΑ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΕΞΟ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα

  PDF EIKONA 2

   

   

   Δείτε εδώ την Πρόσκληση

   

   

  4) Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5041684 (Αρ. Απόφασης : 1850/16.5.2019, ΑΔΑ : 78ΦΑ7Λ1-ΔΩ8), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5041685 (Αρ. Απόφασης : 2377/1.7.2019, ΑΔΑ : ΩΒΚΥ7Λ1-0Δ9) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα» με Κωδικό ΟΠΣ 5041683 (Αρ. Απόφασης : 1854/16.5.2019, ΑΔΑ : 9ΒΛΔ7Λ1-ΦΛΔ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ΚΕΘΕΑ Ναύπλιο και Καλαμάτα ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 1 Α

  ΚΕΘΕΑ Ναύπλιο και Καλαμάτα ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 2 Α

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΚΑΛ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

  PDF EIKONA 2

   

   

  Δείτε εδώ την Πρόσκληση

   

   

 • ΚΕΘΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Α.Π. : ΚΥ/2019/1060
  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041464 (Αρ. Απόφασης : 1530/12.3.2019, ΑΔΑ : Ψ3ΑΖ7ΛΛ-ΚΘΞ), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041522 (Αρ. Απόφασης : 1532/12.3.2019, ΑΔΑ : 61T07ΛΛ-ΨΔΗ) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041485 (Αρ. Απόφασης : 1531/12.3.2019, ΑΔΑ : ΨΘΣ37ΛΛ-8Ξ7), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
  Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση 2036/16.7.2019 (ΑΔΑ:6ΑΔΧΟΡ9Υ-1Θ6/16.7.2019), η Απόφαση 2046/16.7.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΣΝΟΡ9Υ-ΜΨΡ/16.7.2019) και η Απόφαση 2053/16.7.2019 (ΑΔΑ:ΩΛΥ7ΟΡ9Υ-Ν13/16.7.2019).
  Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

  ΠΙΝΑΚEΣ ΘΕΣΕΩΝ
  1. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. Σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης με έμφαση στους κρατούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, μια ομάδα που εμφανίζει σοβαρά ελλείμματα σε βασικές γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 1 1 1

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 2 2

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 3 3

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ, στη
  διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΘΕΣ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.
   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 • ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Α.Π. : ΚΥ/2019/884
  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες
  θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και
  στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ,  ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, N. Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5031338 (Αρ. Απόφασης : 3974/19.11.2018, ΑΔΑ : 9Π9Ψ7ΛΞ-ΠΒΡ) και την εγκεκριμένη πράξη «Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων Ν. Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5030716 (Αρ. Απόφασης : 4101/27.11.2018, ΑΔΑ : 65Α67ΛΞ-5ΝΝ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
  Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι
  η Απόφαση 1346/16.4.2019 (ΑΔΑ:782ΑΟΡ9Υ-261/16.4.2019) και η Απόφαση 1345/16.4.2019,(ΑΔΑ:
  ΨΘΟ2ΟΡ9Υ-ΥΒΞ/16.4.2019).
  Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με
  δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των
  προαναφερόμενων πράξεων.

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΡΟΔΟΣ 2019 1 2

  ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΡΟΔΟΣ 2019 2 1 1 1

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΔΙΛΟ-ΑΡ)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

  PDF 150.150

   

   

   Δείτε εδώ την Αναλυτική Περίληψη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

 • ΚΕΘΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Α.Π. : ΚΥ/2019/883
  Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες
  θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και
  στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752 (Αρ. Απόφασης : 4771/3.12.2018, ΑΔΑ : 608Γ7Λ6-625) και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 (Αρ. Απόφασης : 4772/3.12.2018, ΑΔΑ : 6Μ5Γ7Λ6-ΓΑ5), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
  Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση 1339/15.4.2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΞΒΟΡ9Υ-ΣΟ9/15.4.2019) και η Απόφαση 1341/15.4.2019
  (ΑΔΑ:60ΨΞΟΡ9Υ-6Ε8/15.4.2019).
  Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

  ΚΕΘΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 1 Α

  ΚΕΘΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2019 2 Α

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των
  επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη
  διεύθυνση:
  ΚΕΘΕΑ
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-KYT)
  Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
  σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το
  εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής
  σήμανσης.

  pdf icona

   

   

   Δείτε εδώ την Αναλυτική Περίληψη Ενδιαφέροντος

 • Πολιτιστικο κέντρο Φλοισβος Π. Φάληρο

  Το 1ο ΚΕΣΥ Δ' Αθήνας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και τη στήριξη του Δήμου Π. Φαλήρου καλεί τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ευθύνης του, καθώς και τους γονείς, στη συνάντηση - συζήτηση με θέμα "Το πρόβλημα των εξαρτήσεων: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή του", την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 - 21:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΦΛΟΙΣΒΟΣ, στην διεύθυνση Λεωφόρος Ποσειδώνος 25, Παλαιό Φάληρο.

  Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΚΕΣΥ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο προϊστάμενος 1ου ΚΕΣΥ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
  Μανόλης Αποστολάκης
  Ο προϊστάμενος δικτύου πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης ΚΕΘΕΑ
  Αχιλλέας Ρούσσος

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

002045717
Online 27

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!