• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΘ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

  «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί  ο 4ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές».

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η κατάρτισή τους στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκμάθηση διδακτικών πρακτικών με ερευνητική τεκμηρίωση.

  Για την αποτελεσματική επιμόρφωση αξιοποιείται διαδραστικό υλικό, πρακτικοί οδηγοί ανάπτυξης διαφοροποιημένου υλικού και εφαρμογές σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, αρχαία, φυσική).

  Σε ποιους απευθύνεται

  α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών.

  β) σε στελέχη εκπαίδευσης (σχολικούς συμβούλους, διευθυντές).

  γ) σε ψυχολόγους που εργάζονται στην εκπαίδευση και καλούνται να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν προγράμματα  συνεκπαίδευσης και διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

  δ) σε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

  ε) σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες συνδυάζοντας γνώσεις από το χώρο της ειδικής αγωγής, της διδακτικής μεθοδολογίας και του γνωστικού τους αντικειμένου.

  Δομή προγράμματος

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες.

  Η κάθε ενότητα υλοποιείται με:

  α) σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  β) ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση -παρακολούθηση βίντεο, μελέτη αρθρογραφίας, μελέτη ebook.

  γ) ασύγχρονη εξ αποστάσεως - συμπλήρωση δραστηριοτήτων, ασκήσεων και απάντηση σε κουίζ κατανόησης.

  Α. Θεωρητικές αρχές και ερευνητική τεκμηρίωση (12 ώρες)

  Στην πρώτη θεματική ενότητα, παρουσιάζονται α) ερευνητικά πορίσματα σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία β) η ανάλυση της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών του καθολικού σχεδιασμού της διδασκαλίας γ) οι δυνατότητες προσαρμογής του συνόλου των αναλυτικών προγραμμάτων, αναλύονται δ) οι θεωρητικές παραδοχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις γενικές αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση, όπως η συμμετοχή των μαθητών σε αξιόλογες δραστηριότητες, η ευέλικτη ομαδοποίηση και η αξιολόγηση, καθώς αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

  Β. Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία (12 ώρες)

  Στη δεύτερη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εμβαθύνουν σε θέματα α) ορολογίας, ορισμού και χαρακτηριστικών. Επιλύονται οι παρανοήσεις για την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και καταρρίπτονται οι μύθοι γύρω από αυτήν. β) Επιπρόσθετα, αναλύεται η δομή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Tomlinson) . Ειδικότερα, εξηγείται πώς λαμβάνοντας υπόψη την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών προχωρούμε στην διαφοροποίηση του περιεχόμενου, της διαδικασίας και του τελικού προϊόντος της μάθησης. Για να γίνει κατανοητή αυτή η διαδικασία δίνονται και ολοκληρωμένες προτάσεις διαφοροποίησης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. γ) Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της επιλογής των μαθησιακών στόχων και της οργάνωσής τους σε τρείς πυραμίδες. Η οργάνωση αυτή αποτελεί το προκαταρκτικό βήμα για τη μετάβαση στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

  Γ.  Διαφοροποίηση περιεχομένου (12 ώρες)

  Στην τρίτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται με μια αναλυτική λίστα στρατηγικών και μέσων που μπορούν να αξιοποιήσουν για τη διαφοροποίηση του περιεχομένου. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και στη χρήση των γραφικών οργανωτών, στην εύρεση και στην αξιοποίηση βιντεοσκοπημένου ή μαγνητοφωνημένου υλικού και γενικότερα στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποίησης.

  Δ. Διαφοροποίηση επεξεργασίας  (12 ώρες)

  Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει στρατηγικές και μέσα για τη διαφοροποίηση της επεξεργασίας. Έμφαση δίνεται στη διαβαθμισμένη διδασκαλία και ιδιαίτερα στο πότε τη χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, στα χαρακτηριστικά της, στο τι λαμβάνει υπόψη για το σχεδιασμό της (τις διαστάσεις της) και στη χρήση του ισοσταθμιστή για τη προσαρμογή των οδηγιών – δραστηριοτήτων. μαθητών. Επιπλέον, προτείνονται τα κέντρα μάθησης/ ενδιαφερόντων για τη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης έννοιας ή δεξιότητας.

  Ε. Διαφοροποίηση τελικού προϊόντος (12 ώρες)

  Η πέμπτη ενότητα αφορά τη χρήση στρατηγικών και μέσων για τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης που να αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών ή τα μαθησιακά τους προφίλ (τρίλιζα).

  Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

  Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

  Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται η εύχρηστη  πλατφόρμα Big-Blue-Button του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων (10 ώρες).

  Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (50 ώρες), θα αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς ανάγνωση (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης και σύντομα τεστ αξιολόγησης.

  Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων για ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  Διάρκεια

  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ωρών (2 μήνες) και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

  Παροχές του προγράμματος

  Παροχές του προγράμματος

      • Εκπαιδευτικό υλικό (ebooks, παρουσιάσεις powerpoint, παραδείγματα διαφοροποιημένων εργασιών,  βίντεο, άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά)
      • Βεβαίωση συμμετοχής ή
      • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 14/10/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

  Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

  2. Τίτλοι σπουδών

  3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

  Κόστος

  Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις με την έναρξη και στο μέσο του προγράμματος, αντίστοιχα).

  Προβλέπεται, ακόμη, ειδική έκπτωση 10% σε ανέργους. Το ποσό των 315 ευρώ θα καταβληθεί, επίσης, σε δύο δόσεις με την έναρξη του προγράμματος και στο μέσο του προγράμματος.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                        Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

                ΚΕΔΙΒΙΜ                                                     του Προγράμματος

        Σ. Βες, Καθηγητής                                       Σ. Παντελιάδου, Καθηγήτρια

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. και μετά την επιτυχή υλοποίηση δέκα κύκλων, θα υλοποιηθεί ο 11ος Κύκλος του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης».

  Σκοπός

  Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι  οποίοι διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.

  • ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καθώς και σε άλλα μητρώα εκπαιδευτών  ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του  θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο  της εκπαίδευσης ενηλίκων

  • Υφιστάμενα και υποψήφια στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.) που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους καθώς  και να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση.

  Δομή του προγράμματος

  Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που προκύπτει από το επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων δια βίου μάθησης. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 2 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 155 ωρών και περιλαμβάνει 145 ώρες ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 10 ώρες εργαστήριο σχεδιασμού και υλοποίησης μικροδιδασκαλίας. Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες:

  Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές – Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική

  Περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) το θέμα της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γ) την ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.

  Θεματική ενότητα 2: Διαπολιτισμικότητα – Ειδικές ομάδες στόχοι - Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος

  Περιλαμβάνει: α) τη διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) τις ειδικές ομάδες στόχου και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, δ) τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού και  οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ε) θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτή ενηλίκων.

  Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία

  Περιλαμβάνει: α) τη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του χώρου, γ) τη Σύνοψη του προγράμματος και δ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλίας.

  Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.ΠΘ.

  Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

  Επίσης θα υπάρξουν συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

  Τέλος προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (forum), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

  Κατά την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των 10 ατόμων, προκειμένου δια ζώσης να παρουσιάσουν την μικροδιδασκαλία τους και να εξεταστούν σε περιβάλλον προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένοι στα επιμέρους  γνωστικά αντικείμενα καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

  Παροχές του προγράμματος

  • Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία)

  • Οδηγός μελέτης

  • Βεβαίωση συμμετοχής

  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS

  • Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες.

  • Επιπλέον μοριοδότηση σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτές ενηλίκων για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.)

  Κόστος Συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 280 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

  1. ΑΜΕΑ, έκπτωση 20% (220 ευρώ)

  2. Άνεργοι με κάρτας ανεργίας σε ισχύ, έκπτωση 10% (250 Ευρώ)

  3. Προσωπικό ΑΠΘ έκπτωση 10% (250 ευρώ)

  Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά

  Υποβολή Αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 2/10/2018  και μόνον ηλεκτρονικά. Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί από 12/11/2018 έως 13/1/2019.

  Την Αίτηση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία μπορείτε να επισυνάψετε στην αίτηση ή εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. :

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  • Τίτλους σπουδών

  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

   Συγκεκριμένα,

              για την κατηγορία 1: Σχετική γνωμάτευση

              για την κατηγορία 2: Βεβαίωση ανεργίας

              για την κατηγορία 3: Φοιτητική ταυτότητα ή Βεβαίωση σπουδών

              για την κατηγορία 4: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ιδιότητα

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διοικητικά υπεύθυνη κ. Αικατερίνη Σιπητάνου  (τηλ. επικοινωνίας: 6972 856292, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)  ή το Συντονιστή του Προγράμματος, Δρ. Αζαρία Μαυρόπουλο (τηλ. επικοινωνίας:  6944 308483 & 2310 995892, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ    

  Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου 

  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

   Ν. Μιχαηλίδης Καθηγητής, ΑΠΘ

   

 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (450 ωρών  - Ετήσιο)

  «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες».

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής  και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ).

  Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

  • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,

  • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,

  • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,

  • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:

  1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

  2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,

  3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές

  4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),

  5. σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών

  6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  Δομή του προγράμματος

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

  Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά (150 ώρες)

  • Θεμελιώδη ζητήματα ειδικής αγωγής (20 ώρες)

  • Θεωρητικές προσεγγίσεις των μαθησιακών δυσκολιών (20 ώρες)

  • Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες (20 ώρες)

  • Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών (10 ώρες)

  • Προβλήματα σχολικής μάθησης (50 ώρες)

  • Σχέση μαθησιακών δυσκολιών και ΔΕΠ-Υ (10 ώρες)

  • Διγλωσσία και δυσλεξία (10 ώρες)

  • Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή (10 ώρες)

  Ενότητα 2: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και αξιολόγηση(150 ώρες)

  • Βασικές έννοιες διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών (20 ώρες)

  • Διαγνωστική αξιολόγηση, έγκαιρη ανίχνευση, διδακτική αξιολόγηση (40 ώρες)

  • Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων (30 ώρες)

  • Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης(30 ώρες)

  • Αξιολόγηση ορθογραφίας και παραγωγής λόγου (30 ώρες)

  • Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθηματικά (30 ώρες)

  Ενότητα 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Διδακτικές πρακτικές(150 ώρες)

  • Καλές πρακτικές – επιστημονική τεκμηρίωση (30 ώρες)

  • Αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση (30 ώρες)

  • Ορθογραφία και Παραγωγή γραπτού λόγου (30 ώρες)

  • Φωνολογική Επίγνωση και Αποκωδικοποίηση (10 ώρες)

  • Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων (30 ώρες)

  • Χρήση τεχνολογίας (10 ώρες)

  • Ανάπτυξη Εργασίας (10 ώρες)

  Διάρκεια υλοποίησης

  • 1η ενότητα: από 10 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2019

  • 2η ενότητα: από 11 Δεκεμβρίου έως 11 Μαρτίου 2020

  • 3η ενότητα: από 12 Μαρτίου έως 12 Ιουνίου 2020

  Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

  Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται η εύχρηστη  πλατφόρμα Big-Blue-Button για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

  Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.

  Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  Αναγνώριση και Μοριοδότηση

  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ - Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι - απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

   2 μονάδες

  • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ - Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 - απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι - απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

   2 μονάδες

  • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 - απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

   2 μονάδες

  • Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4547/2018, ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, ββ - απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

   0.5 μονάδες

  Εκπαιδευτικό υλικό

  • ebooks

  • παρουσιάσεις PowerPoint

  • μελέτες περίπτωσης

  • πρότυπα διαγνωστικών αξιολογήσεων

  • πρωτόκολλα αξιολόγησης

  • βίντεο

  • άρθρα

  • προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά

  Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθεί:

  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τα αντίστοιχα ΕCTS

  • ή Βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε μία από τις τρείς ενότητες

  Υποβολή Αιτήσεων

  Οι εκπαιδευόμενοι/ες επιλέγουν πόσες από τις ενότητες θα παρακολουθήσουν στην φόρμα της αίτησης συμμετοχής.

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 1 Ιουλίου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2019  και μόνον ηλεκτρονικά.

  Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε είτε να επισυνάψετε στη φόρμα είτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

  • Τίτλοι σπουδών

  Κόστος

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ για κάθε ενότητα (πληρωτέο σε δύο δόσεις με την έναρξη και στο μέσο της κάθε ενότητας). Προβλέπεται, ακόμη, ειδική έκπτωση 10% σε ανέργους. Το ποσό των 270 ευρώ καταβάλλεται, επίσης, σε δύο δόσεις με την έναρξη του προγράμματος και στο μέσο του προγράμματος.

  Εκπτωτική πολιτική

  1. Το κόστος παρακολούθησης και των τριών ενοτήτων είναι 650 ευρώ

  2. Το κόστος παρακολούθησης και των τριών ενοτήτων για ανέργους είναι 600 ευρώ

  3. Το κόστος παρακολούθησης δύο ενοτήτων είναι 500 ευρώ

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ           Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

  Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                          Σουζάνα Παντελιάδου            

  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-

                                                                                              Μαθησιακών Δυσκολιών

  Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

  έναρξη: 

  Τρίτη, Σεπτέμβριος 10, 2019

  λήξη: 

  Παρασκευή, Ιούνιος 12, 2020

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001525156
Online 67

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!