• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΔημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ''Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019''

  Η Εγκύκλιος ορίζει:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄)
  «1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

  β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξηπαρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό
  εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην
  τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται
  στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»

  Α. Έγκριση νέας και ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

  - Η έγκριση νέας «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις :
  1. Σε μαθητές για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά ανάλογο αίτημα και αφορά στο σχολικό έτος 2018-2019.
  2. Σε μαθητές για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί αίτημα (από το γονέα ή κηδεμόνα) «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το απερχόμενο σχολικό έτος 2017-18, ενώ υπήρχε ανάλογη γνωμάτευση και εισήγηση-πρόταση από ΚΕΔΔΥ, σε ισχύ.

  3. Σε μαθητές που μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Διευκρινίζεται ότι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αφορά την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης δηλαδή την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).
  - Η ανανέωση έγκρισης « παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» αφορά σε μαθητές για τους οποίους είχε υπάρξει σχετική έγκριση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-18, εξαιρουμένων αυτών που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης.
  Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά
  Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, νέας ή την ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:
  1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2018-2019, από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή στην τάξη που πρόκειται να φοιτήσει κατά το σχολ. έτος 2018-2019 μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2018 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1),
  2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας ή Γνωμάτευση από την Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οικείας Περιφερ. Δ/νσης Εκπαίδευσης η οποία εισηγείται προτείνει αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας.
  3. Ανανέωση Γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, κατόπιν αίτησης του γονέα (δια του εντύπου αίτησης –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), και η οποία εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση παράλληλης στήριξης).
  4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).
  5. Παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή /τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη είτε όχι κατά το σχολικό έτος 2017-18 (ισχύει μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης).
  6. Ο συνημμένος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Γ. Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

  - Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018,
  1. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, όπως επίσης και
  2. Στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., την παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή/τρια, με το ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης.
  Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από ΕΔΕΑ των
  Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή /τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ. Αντίγραφο της Γνωμάτευσης της ΕΔΕΑ τηρείται υποχρεωτικά στην σχολική μονάδα.
  - Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,
  1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 1 για έγκριση νέας ή ανανέωση παράλληλης στήριξης και
  2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) στα οικεία ΚΕ.Δ.Δ.Υ., έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
  Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΕΔΕΑ των
  Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την παιδαγωγική έκθεση που αφορά στον εκάστοτε μαθητή, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. Στη συνέχεια οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση του, τον επιστρέφουν με διαβιβαστικό τους στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την
  Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
  - Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. :
  1. Για τις περιπτώσεις «νέας» παράλληλης στήριξης, επαληθεύουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων .
  2. Για τις περιπτώσεις «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων και αφού λάβουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές εκθέσεις των σχολείων, εισηγούνται επί των αιτημάτων, συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.
  Επισήμανση: Η ανανέωση της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. Για μαθητές που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αρ. πρωτ. Αντιστοίχως και οι περιπτώσεις μαθητών/τριών με ομοειδή αντιμετώπιση σε ότι αφορά την διαδικασία της ανανέωσης της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, μπορούν να εντάσσονται σε συγκεντρωτικό έγγραφο. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και στην περίπτωση που ο γονιός ή κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.
  3. Συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 1 στα πεδία «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» (ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ) καθώς και την στήλη που αφορά στον αρ. πρωτ. της ανανέωσης της εισήγησης.
  4. Διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
  - Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν ,να ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό στο Υ.Π.ΠΕ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΠΕ» ή «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΔΕ» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
  Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 και του άρθρου 18 του ν.3699/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεών τους, οι οποίοι φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
  Ε.Α.Ε.. Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.
  Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά
  Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα κάτωθι:
  1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1),
  2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Ε.Β.Π.
  3. Γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου - έτους 2018, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα και στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή. Οι γνωματεύσεις/βεβαιώσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει υποχρεωτικά : α) να αναφέρουν με σαφήνεια την πρότασή τους για την ανάγκη στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή και β) η σφραγίδα να είναι ευδιάκριτη.
  4. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2018, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
  5. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και
  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Ε.Β.Π.
  6. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και
  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.
  Επισήμανση: Στους ανωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ 2 και 3, θα καταγραφούν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που αιτούνται στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή αντίστοιχα, τόσο εκείνοι που αιτούνται για πρώτη φορά όσο και εκείνοι που τους έχει εγκριθεί και παραχωρηθεί και κατά την προηγούμενη χρονιά, με την απαραίτητη προϋπόθεση γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, γι’ αυτούς που ζητούν στήριξη από Ε.Β.Π, και με τη απαραίτητη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο γι αυτούς που ζητούν στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή εκδοθείσας εντός του έτους 2018.

  Β. Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή
  - Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, οφείλουν να προωθήσουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018:
  1. Την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Ε.Β.Π. και
  2. Την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) και τη γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή.
  - Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των αιτημάτων:
  1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 2, (όταν πρόκειται για έγκριση υποστήριξης από Ε.Β.Π) και με διαβιβαστικό τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά το αρχείο στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ, έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
  2. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 3, αν πρόκειται για έγκριση υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή με γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου και με διαβιβαστικό τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο στην οικεία
  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές
  γνωματεύσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, έως την
  Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
  - Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον πίνακα 2 στο πεδίο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» (ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ) και με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των περιεχομένων στο σχετικό πίνακα, υποβάλλουν αυτόν ηλεκτρονικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
  - Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων, για την υποστήριξη των μαθητών: α) από Ε.Β.Π. και β) από Σχολικό Νοσηλευτή, για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα και αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, υποβάλλουν τους πίνακες 2 και 3 με διαβιβαστικό στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Δ3 - ΕΒΠ» ή «Δ3 - Σχολικός Νοσηλευτής» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  Επισημάνσεις
  1. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ,
  οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται: α) να τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή, β) να συμπληρώνουν τους πίνακες με κεφαλαίους χαρακτήρες, γ) να μην τροποποιούν τους συνημμένους
  πίνακες (αλλαγή σειράς στηλών, πρόσθεση στηλών, διαγραφή φύλλων κλπ) καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επεξεργασία τους από την υπηρεσία μας καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη με κίνδυνο να γίνουν πολλά λάθη που θα έχουν επίπτωση τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στην ορθή τήρηση της διαδικασίας και δ) να διαβιβάσουν τους συνημμένους πίνακες μετά την συμπλήρωσή τους σε επεξεργάσιμη μορφή και όχι σε αρχείο PDF. Τυχόν απορίες ή προτάσεις για τους πίνακες,
  κατατίθενται στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν υπόψη για την επόμενη σχολική χρονιά.
  2. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών που υποβάλλονται μετά την 19η Οκτωβρίου 2018.
  3. Αιτήματα για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα αιτήματα που υποβάλλονται πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας εγκυκλίου, προωθούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διαδικασία.
  4. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένο έγγραφο). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.
  5. Επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι σχολικές μονάδες, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας.
  6. Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και ταυτόχρονα στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή.
  7. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υποστήριξη από Ε.Β.Π. χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριων με προβλήματα υγείας οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.
  8. Σε ότι αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (17 Α΄), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι : α) αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου, β) βιογραφικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της υποστήριξης και γ) σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό.
  9. Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο Διευθυντής του Σχολείου γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.
  10. Τα έγγραφα που υποχρεωτικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, τρέχοντος έτους είναι τα εξής:
  α. Η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
  β. Η διαβίβαση των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
  γ. Η Παιδαγωγική Έκθεση Αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας.
  δ. Η διαβίβαση των παιδαγωγικών εκθέσεων του σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)
  ε. Η εισήγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
  στ. Οι Πίνακες που αφορούν: α) τις νέες παράλληλες στηρίξεις β) τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) γ) Πίνακες που αφορούν την στήριξη με Ε.Β.Π. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και δ) Πίνακες που αφορούν την στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
  ζ. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή τις Π.Δ.Ε.
  η. Τα διαβιβαστικά των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προς τις Π.Δ.Ε.
  θ. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Π.Δ.Ε. προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Εγκύκλιο

   

   

 • ΠΟΣΕΕΠΕΑ logoΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
  Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,
  τηλ.: 6972056448
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                                     ΑΘΗΝΑ, 06/06/2018
                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 103


  ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΕ ΣΧΕΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ »


  Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, με αίσθημα ευθύνης δηλώνει ότι θα συμπαρασταθεί με όλες της τις δυνάμεις  τους συναδέλφους  των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν  στη συμπλήρωση και υποβολή τους.
  Ήδη γίνεται προσπάθεια καταγραφής των λόγων της απόρριψης και της αναζήτησης ευθυνών.
  Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο η ζωή των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους να εκτιμώνται στη βάση της συμπλήρωσης των αιτήσεων , σε πιθανές αβλεψίες ή λάθη που σίγουρα θα είχαν αποφευχθεί εάν η υποβολή των αιτήσεων υποβάλλονταν δια ζώσης, εάν η υπηρεσία παραλαβής και ελέγχου έδειχνε την ανάλογη ευαισθησία και ανθρώπινο ενδιαφέρον και καλούσαν τους συναδέλφους για διορθώσεις  που είχαν καθαρά τυπικό χαρακτήρα.
  Η απόρριψη των αιτήσεων που οδηγεί έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων στην ανεργία,  με ότι οικογενειακό , οικονομικό και κοινωνικό   κόστος αυτό συνεπάγεται, δε μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Ως Ομοσπονδία του ΕΕΠ και ΕΒΠ, δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα για να μην περάσει η αδικία και πληγεί η ζωή των συναδέλφων μας.
  Ήδη από σήμερα υπήρξε επικοινωνία με τον Περιφερειακό Διευθυντή κο Λόντο και ετοιμάζουμε παράσταση στο ΑΣΕΠ.
  Έχει ανατεθεί σε μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ η πλήρης και αναλυτική καταγραφή των λόγων και των αιτιών της κάθε απόρριψης  για να ετοιμαστεί ο ανάλογος φάκελος υποστήριξης.
  Πέρα όμως από την σοβαρότητα με την οποία η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ως Δ.Σ. είχαμε έγκαιρα επισημάνει τα πιθανά προβλήματα που θα προέκυπταν και είχαμε ζητήσει με το έγγραφο που εστάλη με ημερομηνία 17/04/2018 και Αρ. Πρωτ: 81 (https://poseepea.blogspot.com/2018/04/blog-post_997.html)  προς  τους Περιφερειακούς συλλόγους και τους Αιρετούς εκπροσώπους να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας.
              Είναι λυπηρό  το πρόβλημα αυτό να έχει πάρει την τεράστια αυτή έκταση και να μην έχουν ενημερωθεί οι Αιρετοί μας .
  Για να μην υπάρξει ανάλογο πρόβλημα και με το ΕΕΠ, ζητάμε από τον Περιφερειακό Σύλλογο Αττικής και τους Αιρετούς, να διερευνήσουν άμεσα εάν έχουν προκύψει αντίστοιχα προβλήματα και με τις αιτήσεις του ΕΕΠ, πριν σταλούν στο ΑΣΕΠ και αναρτηθούν οι πίνακες.
  Από την Περιφέρεια μας δηλώθηκε ότι δε θα καλέσουν συναδέλφους που πιθανόν έχουν προβληματικές αιτήσεις για διορθώσεις. Ας είμαστε όλοι σε εγρήγορση και ας μην περισσεύει η υποκρισία ότι αν είχε ισχύσει ο Ενιαίος Πίνακας όλα θα ήταν καλά. Λάθη μπορεί να υπάρξουν και εμείς οφείλουμε να τα προλαμβάνουμε.
  Την Παρασκευή η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα συμπαρασταθεί στην έντονη διαμαρτυρία που οργάνωσε ο Σύλλογος Αττικής .

  ΠΟΣΕΕΠΕΑ Δ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018

  NEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 6/9/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ των ΚΕΝΩΝ ΕΒΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ καθως και ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΒΠ (τα προηγούμενα αρχεία αντικαταστάθηκαν με τα νεότερα)


  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής για εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών.

  Καλούνται οι υποψήφιες/οι τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να ενημερωθούν για:

  1) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καλούνται για πρόσληψη (συνημμένο αρχείοexcel 1)

  2) τα αναλυτικά κενά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (συνημμένο αρχείοexcel 2)

  και ακολούθως να συμπληρώσουν:

  Α) την αίτηση τοποθέτησης (συνημμένο αρχείοword 1)

  Β) την Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείοword 2)

  Σημειώνουμε ότι όσοι καλούνται για πρόσληψη μπορούν να δηλώσουνΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΜΕΑΕ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥpliroforikh@attik.pde.sch.grσήμερα Πέμπτη, 6/9/2018 μέχρι την ώρα 16:00

  ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι: για τις ιατρικές βεβαιώσεις και σε εφαρμογή του Ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ.2 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν την ημέρα της πρόσληψής τους από την Υπηρεσία μας, παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Παθολόγο-Γενικό Ιατρό και στον Ψυχίατρο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

  Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 11:07

 • ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΛΟΓΟjpg

  Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων ΕΒΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις αριθμ. πρωτ. Φ. 59.4/9401/07-9-2018, Φ. 60.4/9435/07-9-2018, Φ.59.4/9533/07-9-2018 Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να παρουσιαστούν την
  Δευτέρα 10/09/2018 από 09:00-12:00 για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α / 1ος όροφος στην Πάτρα.

  Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Παρασκευή 14/9/2018 και ώρα 12:00.

  Συνημμένα αρχεία:

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 

  ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε σχολεία γενικής αγωγής για στήριξη μαθητών.

  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15-17, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  την ΔΕΥΤΕΡΑ 10-09-2018,

  προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

  Λόγω του μεγάλου αριθμού προσληφθέντων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι αναπληρωτές παρακαλούνται να προσέρχονται ως ακολούθως:

      ΩΡΑ 07.30 π.μ. ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
      ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

      ΩΡΑ 09.30 π.μ. ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
      Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

      ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
      Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι αναπληρωτές έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου, παρακαλούνται να το προσκομίσουν την ημέρα της πρόσληψης. Για τους υπόλοιπους θα δοθεί προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να μεριμνήσουν για την έκδοσή του και να το προσκομίσουν ή να το αποστείλουν στην Υπηρεσία μας.

  ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΒΠ

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

  Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών αλλάζει. Οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. που έχουν προσληφθεί, οφείλουν να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1284/B'/11-4-2018).
  Αρχικά, θα πρέπει να παρουσιαστούν για να εγγραφούν στο ΕΡΓΑΝΗ και να φροντίσουν τα σχετικά με τη μισθοδοσία τους από την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 8-10 το πρωί στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν και απ’ όπου θα μισθοδοτούνται.
  Κατόπιν, την ίδια ημέρα, και ώρες 10-1 μ.μ., θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους (υπογραφή συμβάσεων και περιλήψεων αυτών, ανάληψη υπηρεσίας, κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ).
  Εφιστούμε την προσοχή στους Αναπληρωτές, καθώς είναι υποχρεωτική η μετάβασή τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο) για ανάληψη υπηρεσίας ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ που θα γίνει η καταχώρησή τους στο ΕΡΓΑΝΗ και η έναρξη της μισθοδοσίας τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς η πρόσληψή τους δε θα θεωρηθεί έγκυρη και η σύμβασή τους δε θα ανέβει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμα ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, το ένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (τμήμα αναπληρωτών, Κνωσού 6), ένα για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται και ένα για τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης (Κνωσού 6), όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
  Κατά την ανάληψη υπηρεσίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο, οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):

  1.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6)
  (ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ)
  1.    Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
  2.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
  3.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  4.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  5.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
  6.    Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμο και ένα πακέτο με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία  θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται.

  2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  1.    Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  2.    Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
  3.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  4.    Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  5.    Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
  6.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  7.    Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (Το ΙΔΙΟ έντυπο που καταθέσατε τον Απρίλιο που υποβάλλατε αίτηση στην ΠΔΕ Κρήτης-ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ)
  8.    Αναλυτικός Λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (Το ΙΔΙΟ έντυπο που καταθέσατε τον Απρίλιο που υποβάλλατε αίτηση στην ΠΔΕ Κρήτης-ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ)
  9.    Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  10.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
  11.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  12.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  13.    Πιστοποιητικό Στρατολογίας
  14.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου  τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
  15.    Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου (φωτοαντίγραφα) του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.
  •    Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 56267/Ε4/5-04-2018, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.


  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 , την ημέρα της πρόσληψής σας, πρέπει να κάνετε αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

  α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

  β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

  γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
  δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

  Αναφορικά με την αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη, απαιτείται
  -   Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου, απαιτείται και η μετάφραση αυτού  καθώς επίσης και η Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

  Όι αναπληρωτές ΕΕΠ που έχουν προσληφθεί από την ΠΔΕ Κρήτης, οφείλουν να κάνουν αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας/μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων για τη μισθολογική τους κατάταξη την ημέρα της πρόσληψής τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης, (Κνωσού 6, Α΄ Όροφος)
  Παρακαλούνται λοιπόν να υποβάλλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν, έχοντας μαζί τους σε έτοιμο πακέτο τα παραπάνω δικαιολογητικά .

  4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

  Επισημαίνουμε ότι, όσοι αναπληρωτές ΕΕΠ κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους ασκούν ιδιωτικό έργο ή απασχολούνται σε δημόσιο φορέα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Κνωσού 6)  (γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ κ. Β. Δολαψάκη, τηλ. 2810347294).
  Για τις περιπτώσεις αναπληρωτών που πρόκειται μελλοντικά να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή να απασχοληθούν σε δημόσιο φορέα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή για την έγκριση απασχόλησης σε Δημόσιο Φορέα,  απαιτούνται:
  •    Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
  •    Βεβαίωση του φορέα, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος στην οποία θα αναγράφονται:
  α) το αντικείμενο της απασχόλησης
  β) οι συνολικές ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα
  γ) ποιες ημέρες και ώρες και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα     απασχολείται στο εν λόγω έργο ο  υπάλληλος
  •    Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο υπάλληλος, σύμφωνα με τη βεβαίωση του φορέα δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
  Για λήψη των απαραίτητων εγγράφων, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης.
  http://kritis.pde.sch.gr/prw/
  ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε  από τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης

  Σχετικά έγγραφα

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

  Ανακοίνωση-Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ

  Καλούνται οι υποψήφιοι του κλάδου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (επισυναπτόμενο αρχείο)και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για το έτος 2018-19, να παραστούν – εφόσον το επιθυμούν – στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11521) την Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 08.30 π.μ., για τις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων.

  Συνημμένα αρχεία:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΕΒΠ

 • ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠεριφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

  Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού
  Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018‐2019.» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

  Αποφασίζουμε
  1. Κυρώνουμε τον κάτωθι Οριστικό Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων προσωρινών
  αναπληρωτών και ωρομισθίων ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α)
  τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018‐2019.» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.
  2. Οριστικοποιούμε τον πίνακα απορριπτέων υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

  Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας να
  αναρτήσουν τους κυρωμένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης στον πίνακα
  ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των Διευθύνσεών τους.

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
  Κεντρικής Μακεδονίας
  Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

  Ακολουθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών ΕΒΠ Για το Σχολικό έτος 2018 - 2019

   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Απόφαση

   

 • ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Οριστικοί πίνακες ΕΒΠ 2018-2019   
  17 Αυγούστου 2018

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με την υπ’ αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/11-04-2018). Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.

  Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.


  Συνημμένα: 

  ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΒΠ

  ΤΕΛΙΚΟΣ πίνακας μορίων Αναπληρωτών ΕΒΠ 2018 2019

 • ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΛΟΓΟjpg

  Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας διδακτικού έτους 2018-2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Πάτρα,29-8-2018
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

  Αριθμ.πρωτ.:Φ.35.2/9147

  Κυρώνουμε α) τον οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και β) τον πίνακα απορριπτέων του ιδίου κλάδου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας διδακτικού έτους 2018-2019»

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
  Δυτικής Ελλάδας
  Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

  Ακολουθεί ο Οριστικός Πίνακας Αναπληρωτών ΕΒΠ για το Σχολικό Έτος 2018 -2019

   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Απόφαση

 • ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΛΟΓΟjpgΤρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ (87) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ
  Καλούνται οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου ΕΒΠ με αύξοντα αριθμό κατάταξης 1 έως και 100, αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  α) μέσω email στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή
  β) μέσω Φαξ στο 2610/362414 ή και 2610/362421
  από Τρίτη 04/09/2018 μέχρι και Τετάρτη 05/09/2018. Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 05/9/2018 και ώρα 15:00
 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ηράκλειο, 21 Αυγούστου 2018

  ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019.

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνει την κύρωση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1, καθώς και τον Πίνακα Απορριπτέων με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/τ. Β'/11-04-2018) ΑΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1 Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ.

  Η Απόφαση Κύρωσης των ανωτέρω οριστικών πινάκων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.


  Σχετικά έγγραφα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒΠ

  ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒΠ
   
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΠ 2018-19
    
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΕΒΠ 2018-19

   

 • ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Ανακοίνωση για κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

  23 Αύγουστος 2018

  Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΒΠ τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, να παραστούν εφόσον το επιθυμούν, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτήριο ZEDA 1ος Όροφος Θεσσαλονίκη) την Παρασκευή 24-08-2018και ώρα 11.00 π.μ., για τις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων

   

  ΕΒΠ Ισοβαθμούντες

 • ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ NEWSEAE.GR ΠΟΠΗ

  Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

  Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Δήλωση προτίμησης Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ΑΜΘ

  Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ (κλάδου ΔΕ01)

  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών   Ε.Β.Π. (κλάδου ΔΕ01) σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης -ΣΜΕΑΕ.

  Καλούνται οι υποψήφιοι του συνημμένου πίνακα ΕΒΠ (κλάδου ΔΕ01):

  1. Να συμπληρώσουν στην επισυναπτόμενη “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ” α) τα προσωπικά τους στοιχεία και β) να δηλώσουν με σειρά προτίμησής τους τις σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης-ΣΜΕΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας (Νομός) στην οποία θα εργασθούν, βάση του πίνακα και να την υπογράψουν.

  2. Να καταθέσουν τη δήλωση προτίμησης από σήμερα Τετάρτη 05/09/2018 έως και την Παρασκευή 07/09/2018 με έναν και μόνο από τους παρακάτω τρόπους:

  α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή από 09.00 έως 14.00.

  β) με fax στον αριθμό 25310-83555

  γ) με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αφού «σκανάρουν» την δήλωσή τους ώστε να φαίνεται η υπογραφή τους,

  Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Β) ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  Σε περίπτωση ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΜΕΑΕ, αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης πρόσληψης (συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης») από σήμερα Τετάρτη 05/09/2018 έως και την Παρασκευή 07/09/2018.

  α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

  β) με fax στον αριθμό 25310-83555

  Κομοτηνή 05-09-2018

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

  Συνημμένα:

  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.xls

  ΥΔ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.doc

  ΥΔ ΑΡΝΗΣΗΣ.doc

 • ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΕ01-ΕΒΠ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)

  Θεσσαλονίκη, 05/09/2018

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ειδικοτήτων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και οι πίνακες «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους κλάδων ΕΒΠ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ΄ αριθμ. 64055/Δ3 ΦΕΚ Β 1326/2017 Υ.Α. «Καθορισμός Προϋποθέσεων [...] σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης.», καθώς και της υπ΄ αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α. με θέμα : «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π.  για το σχολικό έτος 2018-2019».


  Συνημμένα:

   

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΒΠ 2018-2019.xls

  ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απορριπτέοι ΕBΠ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls

  Κεντρική Μακεδονία Οριστικός ΕΒΠ ΤΡΟΠΟΠ.xlsx

 • ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

  Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

  H ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι
  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης για τους υποψήφιους αναπληρωτές του κλάδου ΕΒΠ μέχρι τη 12η βραδινή σήμερα 6-9-2018.

 • ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ LOGO 1

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

  18 Σεπτεμβρίου 2018

  Σχετικά έγγραφα
  •     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 •  

  ΠΔΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ NEWSEAE.GR

  Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

 • ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ LOGO

  Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας από τους αναπληρωτές ΕΒΠ τη Δευτέρα 10-09-2018

  Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

  Συνημμένα:

  Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (07092018_ανακοινωση.pdf)Ανακοίνωση σχετικά με ανάληψη υπηρεσίας ΕΒΠ 2018

   
 • ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NEWSEAE.GR

  Tuesday, 29 January 2019

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ/ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.)

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001734459
Online 63

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!