• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ), ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που έχει αναπτύξει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας και στον Ν.Έβρο και Ν.Ροδόπης, προτίθεται να συμμετάσχει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ, Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με Αρ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π./οικ.96569, Αθήνα 11/12/2018, για την ανάπτυξη και τη λειτουργία νέων μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με συγχρηματοδότηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υπό των προϋποθέσεων αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα α) για ένα Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Ξάνθη και β) για ένα Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Κομοτηνή.

  Για τη στελέχωση των δύο Μονάδων ζητούνται οι εξής ειδικότητες ανά Οικοτροφείο:

   ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑΗ θεραπευτική ομάδα που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει τα δύο Οικοτροφεία για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εφόσον η ΕΚΨ&ΨΥ ως υποψηφία, επιλεγεί από την επιτροπή αξιολόγησης να αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία έκαστης Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

  Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, δεν θα εξεταστούν.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  από 08/01/2019έως 13/01/2019.

  Τηλέφωνο πληροφοριών : 25510-20656,εσωτερικό 2

  Καθημερινές 10:00-14:30

  Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨΨΥ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο (2) μήνες από την κάλυψη της θέσης εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

 •  Εταιρεια Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ψυχικής Υγείας π

  Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλοςανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

  Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε θέσεις Ψυχίατρου, Παιδοψυχίατρου και Ειδικού Παιδαγωγού τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και δύο Υποέργα

  Υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία»  

    Ειδικότητα  Αριθμός θέσεων Σχέση  Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης - Νομική βάση Χρόνος (μήνες)

    Ψυχίατροι (2)- Μερική Απασχόλησης- Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  ή Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου- 18 μήνες

  ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Ιατρικού Επαγγέλματος ,  3) Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας Ψυχιάτρου και 4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

  1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση  σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας, 2) Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής - Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

  Για το Υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία»  δείτε τη βαθμολόγησητων κριτηρίων επιλογής, τη διαδικασία αξιολόγησηςκαι επιλογής, τις λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής εδώ 

  Υποβολή Αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο φάκελο το Υποέργο και την Ειδικότητα έως 03/07/2019  στη διεύθυνση, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα.

  Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δοθεί παράταση δέκα (10)  ημερών έως 13/07/2019.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22650 22600 (εσωτερικό 101) 

  από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 13.00.

  Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»

             Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Σχέση  Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης - Νομική βάση Χρόνος (μήνες) 

  • Παιδοψυχίατροι (2)-Μερική Απασχόλησης-Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  ή Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου-18 μήνες 

  • Ειδικός Παιδαγωγός (1)-Πλήρους Απασχόλησης-Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου -18 μήνες 

  ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  Παιδοψυχιάτρου

  1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,2) Άδεια Ασκήσεως  Ιατρικού Επαγγέλματος ,  3) Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας παιδοψυχιάτρου  και 4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

  Ειδικού Παιδαγωγού

  1) Πτυχίο ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής  και  3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

  1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση  σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας, 2) Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής - Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

  Για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών  Υπηρεσιών»  δείτε τη βαθμολόγησητων κριτηρίων επιλογής, τη διαδικασία αξιολόγησηςκαι επιλογής, τις λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής εδώ 

  Υποβολή Αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο φάκελο το Υποέργο και την Ειδικότητα έως 03/07/2019  στη διεύθυνση, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα.

  Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δοθεί παράταση δέκα (10)  ημερών έως 13/07/2019.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22650 22600 (εσωτερικό 101) 

  από Δευτέρα έως Παρασκευή½10.00 έως 13.00

  Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨΨΥ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο (2) μήνες από την κάλυψη της θέσης εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001734448
Online 42

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!