• +30 2109319091
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 •  ΑΣΕΠ LOGO NEWSEAE.GR

   

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

  ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, ΠΕ Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής).
  Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός.
  Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός.
  Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:

  Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

  ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
  Α.Σ.Ε.Π.
  Αίτηση για την Προκήρυξη
  9Κ/2018
  Τ.Θ. 14308
  Αθήνα Τ.Κ. 11510
  αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν.

   

  PDF 150.150

   

   

  Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

   

   

 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΕΠ 2016

   

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 1935/2017, η Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2016.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
  1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
  1.1 Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2016
  1.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
  2. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
  2.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
  2.1.1 Το Συμβούλιο
  2.1.2 Το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό
  2.1.3 Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία του Συμβουλίου)
  2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΕΠ
  2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  2.4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  2.4.1 Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
  2.4.2 Το Γραφείο Γραμματείας του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης
  3. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  3.1 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
  3.2 Η ΕΛΑΣΣΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
  3.3 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  3.4 ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ
  4. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
  4.1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  4.1.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  4.1.2 ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
  4.1.3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
  4.1.4 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  4.1.5 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  4.1.5.1 Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
  4.1.5.2 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
  4.1.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
  4.1.6.1 Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
  4.1.6.2 Επικουρικό Προσωπικό
  4.1.6.2 Μετατροπή Συμβάσεων μετά από δοκιμαστική περίοδο
  4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
  4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  4.3.1 Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
  4.3.2 Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
  4.4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  4.4.1 Θεσμικό πλαίσιο
  4.4.2 Απολογισμός έτους 2016
  5. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
  5.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  5.1.1 Θεσμικό πλαίσιο
  5.1.2 Απολογισμός 2016
  5.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π.Δ. 164/2004)
  5.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  6. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ
  6.1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  6.2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
  ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΣΕΠ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
  1. Νόμοι
  2. Λοιπές νομοθετικές διατάξεις
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
  Γράφημα 1: Διαχρονική εξέλιξη προσωπικού (Διοικητικό και ΕΕΠ) (2008-2016)
  Γράφημα 2: Εξέλιξη προϋπολογισμού δαπανών ΑΣΕΠ (2008-2016)
  Γράφημα 3: Μηνιαία γραφική απεικόνιση διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έτους 2016
  Γράφημα 4: Προκηρυχθείσες θέσεις (Μόνιμο-ΙΔΑΧ-ΕΕΠ) έτους 2016
  Γράφημα 5: Διαχρονική εξέλιξη υποθέσεων υπαγωγής συμβασιούχων στο π.δ. 164/2004
  Γράφημα 6: Γεωγραφικές κατανομές θέσεων προκηρύξεων/ανακοινώσεων
  Γράφημα 7: Προκηρυχθείσες Θέσεις ανά είδος διαδικασίας επιλογής
  Γράφημα 8: Προκηρυχθείσες θέσεις ανά υπουργείο το έτος 2016
  Γράφημα 9: Χρονοδιάγραμμα προκηρύξεων για το έτος 2016
  Γράφημα 10: Ανακοινωθείσες θέσεις Εποχικού Προσωπικού ανά Υπουργείο
  Γράφημα 11: Ενστάσεις (Έτη 2008 έως 2016)
  Γράφημα 12: Επισκέψεις ιστοσελίδας ΑΣΕΠ ανά 100 κατοίκους έτους 2016
  Γράφημα 13: Αριθμός Επισκέψεων Ιστοσελίδας ΑΣΕΠ ανά μήνα
  Γράφημα 14: Αριθμός Επισκέψεων Ιστοσελίδας ΑΣΕΠ τα έτη 2012-2016
  Γράφημα 15:Απεικόνιση διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα έτη 2012 έως 2016

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
  Πίνακας 1: Προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης που υπηρετούσε έως την 31.12.2016
  Πίνακας 2: Προκηρυχθείσες θέσεις Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΕΕΠ έτους 2016
  Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου έτους 2016
  Πίνακας 4: Βεβαιώσεις ΑΣΕΠ για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για το έτος 2016
  Πίνακας 5: Ανακοινώσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου έτους 2016
  Πίνακας 6: Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το έτος 2016
  Πίνακας 7: Συνοπτικός κατάλογος επιθεωρήσεων έτους 2016
  Πίνακας 8: Συγκεντρωτικά στοιχεία υποθέσεων υπαγωγής συμβασιούχων στο π.δ. 164/2004
  Πίνακας 9: Αποφάσεις δικαστηρίων που εισήλθαν στο ΑΣΕΠ το 2016
  Πίνακας 10: Προσλήψεις τακτικού προσωπικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
  Πίνακας 11: Προσλήψεις ΙΔΟΧ, ΣΜΕ, ΚΟΧ, Αυτεπιστασία
  Πίνακας 12: Προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ

   

  PDF 130

   

  Δείτε εδώ την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2016

   

   

   

  Δείτε την Ετήσια έκθεση 2016 μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εδώ

 • ΑΣΕΠ LOGO NEWSEAE.GR

   

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν από τις κάτωθι αναφερόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/2018), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ως εξής:

  Α/Α

  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

  Ιστοσελίδα

  1

   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  https://pdeamth.gr/index.php/enimerosi-eep-evp

  2

   ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/index.php/features-mainmenu-47/2013-11-25-07-16-25/1421-prosorinoi-pinakes-katataksis-ypopsifion-anapliroton-ton-kladon-eidikoy-ekpaideftikoy-prosopikoy-pe-21-pe-23-pe-25-pe-28-pe-29-pe-30-voreiou-aigaiou

  3

   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  http://dmaked.pde.sch.gr

  4

   ΗΠΕΙΡΟΥ

  http://srv-ipeir.pde.sch.gr/index.php/mnu-enimerwsi/deltia-typou-pediek/239-prosorinoi-pinakes-ypopsifion-anapliroton-kai-oromisthion-eidikou-ekpaideftikou-prosopikou-eep

  5

   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  http://thess.pde.sch.gr

  6

   ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  http://ionion.pde.sch.gr

  7

   ΚΡΗΤΗΣ

  http://www.pdekritis.gr/

  8

   ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/?cat=35

  9

   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  http://pelop.pde.sch.gr/perif/  

  10

   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  http://stellad.pde.sch.gr/new

  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 10/07/2018, ημέρα Τρίτη, έως και 16/07/2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

  Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

  Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

  Τις εργάσιμες ημέρες

  Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00

  Τις αργίες

  Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 14:00

  ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν από τις κάτωθι αναφερόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/2018), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ως εξής:

  Α/Α

  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

  Ιστοσελίδα

  1

  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis/1984-pinakas-eep-2018

  2

  ΑΤΤΙΚΗΣ

  (Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2018)

  3

  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  http://pdede.sch.gr/new/index.php/ea

  4

  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ*

  http://ionion.pde.sch.gr

  *Αφορά την εκ νέου ανάρτηση των πινάκων της 9ης Ιουλίου 2018

  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 12/07/2018, ημέρα Πέμπτη, έως και 16/07/2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 12/07/2018, ημέρα Πέμπτη, έως και 16/07/2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

  Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

  Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

  Τις εργάσιμες ημέρες

  Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00

  Τις αργίες

  Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 14:00

  ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

 • ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΕΠ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
  Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,
  τηλ.: 6972056448
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

  ΑΘΗΝΑ, 17/7/2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Σήμερα Τρίτη 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση  της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (του Προέδρου κου Παπαευθυμίου, της Αντιπροέδρου κας Γεωργακάκου,  της ταμίας κας Μαργαρίτη),  της Προέδρου του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής κας Μπουλμέτη, της κας Βάσιας Σταθά και κας Αμαλίας  Κόλα, μέλη του ΣΕΕΠΕΑΑ,  με τους υπευθύνους του ΑΣΕΠ (την  Γενική Διευθύντρια  κα Καλλιόπη Στάγκα και τη προϊσταμένη του Γ΄ Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού κα Σταθοπούλου Μαρία )  σχετικά με το ζήτημα της απόρριψης των αιτήσεων.

  Η συνάντηση εξελίχθηκε σε ένα θετικό κλίμα και αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός  διάλογος όπου ανταλλάχθηκαν  απόψεις επί των σοβαρών θεμάτων που έχουν προκύψει με την απόρριψη σημαντικού αριθμού συναδέλφων και του ΕΒΠ αλλά και του ΕΕΠ.

  Από την πλευρά της Ομοσπονδίας τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η υπεύθυνη δήλωση που υποχρεούνταν να υποβάλουν οι υποψήφιοι έπασχε στον τρόπο που είχε διατυπωθεί, με πολλά σημεία να μην έχουν τετραγωνίδιο για συμπλήρωση ενώ άλλα είχαν, οδηγώντας αρκετούς συναδέλφους σε παραπλάνηση.

  Επίσης επισημάνθηκε το γεγονός ότι έχουν απορριφθεί συνάδελφοι με πολύχρονη προϋπηρεσία στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης,  οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν κανένα κόλλημα τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν υπήρξε καμία υποστήριξη από τις ΠΔΕ ως προς την συμπλήρωση των αιτήσεων όπως τα προηγούμενα χρόνια και ότι υπήρξε μια πρωτοφανής αυστηρότητα από πλευράς εγκυκλίου που οδηγούσε σε απόρριψη όλων όσων είχαν ελλιπή συμπλήρωση των τετραγωνιδίων.

  Από την πλευρά του ΑΣΕΠ μας έγινε γνωστό ότι σε μια ύστατη προσπάθεια βοήθειας των απορριπτέων από τους προσωρινούς πίνακες, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να τους γνωστοποιηθεί ποια από τα τετραγωνίδια αποτελούσαν κόλλημα συμμετοχής , ποια κόλλημα πρόσληψης και ποια ήταν καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα.

  Το ΥΠΠΕΘ απάντησε σχετικά και με βάση αυτή το ΑΣΕΠ θα διαμορφώσει τη δική του στάση ως προς την εξέταση των ενστάσεων.

  Βέβαια μας δήλωσαν σαφώς ότι το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να παραβλέψει τις οδηγίες της εγκυκλίου διότι αν το κάνει έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο βάση του οποίου παρέχει τις υπηρεσίες του.

  Από την όλη συζήτηση αποκομίσαμε την αντίληψη ότι σε επίπεδο εξέτασης των ενστάσεων θα υπάρξει δικαίωση αρκετών συναδέλφων, όχι όμως του συνόλου.

  Μας τονίστηκε επίσης η ανησυχία του ΑΣΕΠ για το χρονοδιάγραμμα που είναι πλέον πολύ ασφυκτικό και δεν πρέπει να οδηγηθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών σε μεγάλη καθυστέρηση.

  Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και στο Υπουργείο αύριο, σε προγραμματισμένη συνάντηση με την Υφυπουργό κα Τζούφη.              

  Επίσης  μας πληροφόρησαν ότι μέχρι τις 10 Αυγούστου 2018 θα έχουν δοθεί οι πίνακες  του ΕΒΠ προς αναμόρφωση.

  Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε συνεργασία και με το ΣΕΕΠΕΑΑ θα συνεχίσει καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της, προσδοκώντας στην αποκατάσταση μεγάλου μέρους των ενστάσεων.

  ΠΟΣΕΕΠΕΑ Δ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 • ΠΟΣΕΕΠΕΑ logoΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
  Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,
  τηλ.: 6972056448
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
  ΑΘΗΝΑ, 26/7/2018

  Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.

              Σήμερα Πέμπτη 26 Ιουλίου έγινε τηλεφωνική επικοινωνία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τη Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π. κα Καλλιόπη Στάγκα. Η συνομιλία μας επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα και δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις:
  1)     Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων των υποψηφίων αναπληρωτών του Ε.Β.Π. έχουν αποσταλεί στις περισσότερες Π.Δ.Ε. (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου & Στερεάς Ελλάδας) και πολύ σύντομα θα αποσταλούν και στις υπόλοιπες. Προσδιόρισε δε ως καταληκτική ημερομηνία τη 10η Αυγούστου.

  2)     Σε σχέση με τους οριστικούς πίνακες του Ε.Ε.Π. έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία των ενστάσεων. Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών ενστάσεων ανέρχεται στις 613 και για τις 13 Π.Δ.Ε. Η κα Στάγκα μας διαβεβαίωσε ότι όλες οι δυνάμεις του Α.Σ.Ε.Π., όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα δοθούν στο να βρίσκεται τόσο το Ε.Ε.Π. όσο και το Ε.Β.Π. στις θέσεις τους από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

  3)     Σε σχέση με τις αιτήσεις θεραπείας για όσους συναδέρφους έχουν απορριφθεί ή και θα απορριφθούν από τους οριστικούς πίνακες, αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα και ταχυδρομικά στο Α.Σ.Ε.Π. (καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα ούτε συγκεκριμένη φόρμα αίτησης). Δεν απαιτείται η πληρωμή παράβολου και είναι σημαντικό να συνοδεύεται από πρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδικαστεί, διότι σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται. Δε μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το χρονικό διάστημα που θα απαντηθούν οι αιτήσεις θεραπείας, αν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση των οριστικών πινάκων και για το Ε.Ε.Π.

  4)     Δεν εστάλη καμία διευκρινιστική οδηγία από το Υ.Π.Π.Ε.Θ. μέχρι σήμερα παρά μόνο σε ότι αφορούσε τα δύο πρώτα κουτάκια της Υπεύθυνης Δήλωσης που θεωρήθηκαν από το Υπουργείο προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία των αιτήσεων πρόσληψης. Σε σχέση με το αποδεικτικό Ελληνομάθειας ή με τη μη προσκόμιση του πρωτότυπου ξενόγλωσσου πτυχίου η κυρία Στάγκα μας ενημέρωσε ότι η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί εξατομικευμένα με βάση τα επιχειρήματα που επικαλείται ο κάθε υποψήφιος στην ένσταση που έχει καταθέσει και δεν υπάρχει κάποια γενική οδηγία.

  ΠΟΣΕΕΠΕΑ Δ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 • ΑΣΕΠ LOGO NEWSEAE.GR

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ENΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)

  Ανακοινώνεται ότι, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν ηλεκτρονικές ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων αναπληρωτών των κλάδων Ε.Ε.Π, που αναρτήθηκαν στις 9-7-2018 και 11-7-2018, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως την 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

  Υπενθυμίζεται ότι η ένσταση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

  Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10Κ/2018

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10.10.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

  Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

  Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

  Α.Σ.Ε.Π.
  Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2018
  Τ.Θ. 14308
  Αθήνα Τ.Κ. 11510

  Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Νοεμβρίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

  ----------------------

  Πίνακας Θέσεων

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018

  Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10-10-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), υποβλήθηκαν συνολικά 5.174 αιτήσεις.

  Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 2.836 αιτήσεις για την κάλυψη 74 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 

  • 1.714  αιτήσεις για την κάλυψη 33 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 

  • 624     αιτήσεις για την κάλυψη 11 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

  Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 33.369 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

  Κατηγορία Π.Ε.

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  120

  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  119

  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  227

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  2.160

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

  723

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

  684

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

  328

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  3.315

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

  1.133

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

  721

  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  77

  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  162

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ)

  226

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

  225

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  91

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

  100

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  973

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  39

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  77

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  157

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  172

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  162

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  93

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  165

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  191

  ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

  101

  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  908

  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

  3.488

  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

  502

  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  400

  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  262

  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  286

  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  2.968

  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  71

  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  137

  ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ

  38

  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  191

  Κατηγορία Τ.Ε.

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  660

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  581

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  787

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

  5.177

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  847

  ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  66

  ΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  195

  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

  70

  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ )

  103

  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ )

  289

  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  17

  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  202

  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  192

  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  138

  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  158

  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  51

  ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  121

  Κατηγορία Δ.Ε.

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

  ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

  1.852

  ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΑΜΕΑ)

  71

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Νο 11/2018

  Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ Νο 11/2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) και στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης.

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΠΔ/2018

  Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρόσκληση – Ανακοίνωση 1ΠΔ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-12-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), από 1-1-2008 μέχρι 31-10-2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.

  Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση – Ανακοίνωση (Παράρτημα Β΄).

  Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως) στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400241 & 213-1319660).

  Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

  Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

  Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση – Ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 2, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):

  Τις εργάσιμες ημέρες
  · Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

  Τις αργίες
  · Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

  Ή μέσω της εφαρμογής “Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΣΕΠ” (https://www.asep.gr/helpdesk)

  Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια > Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018

  Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  Στο πλαίσιο της εν λόγω Προκήρυξης υποβλήθηκαν συνολικά 128.861 αιτήσεις υποψηφίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

  ●  5.371   αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 

  ●  6.305   αιτήσεις για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 

  ●  46.073 αιτήσεις για την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

  ●  71.112 αιτήσεις για την κάλυψη 5.235 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

  Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών  Π.Ε. και Τ.Ε. εκδόθηκαν στις 28-3-2018 και των κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. στις 31-3-2018. Επ’ αυτών υποβλήθηκαν συνολικά  6.365 ενστάσεις υποψηφίων.

  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της εν λόγω Προκήρυξης:

  –       Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

  –       Οι φορείς είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πρόσληψη των φερόμενων ως προσωρινά διοριστέων/προσληπτέων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  –       Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται μετά τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων.

  Της διαδικασίας του αυτεπαγγέλτου και κατ’ ένσταση ελέγχου προηγήθηκαν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η παραλαβή των φακέλων αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής,  η ταυτοποίηση αυτών με τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις, η διαπίστωση της πληρωμής των ηλεκτρονικών παραβόλων και η συσχέτιση  των ενστάσεων με τις αντίστοιχες αιτήσεις των υποψηφίων.

  Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών τους οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, ελέγχει τα προσόντα, κριτήρια κατάταξης και τις ιδιότητες των υποψηφίων μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων.

  Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 14.234 αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.

  Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των ανωτέρω 14.234 αιτήσεων προέκυψαν 136.056 μεταβολές, που οφείλονται σε ανακριβείς δηλώσεις προσόντων,  κριτηρίων  και  ιδιοτήτων.

  Οι θέσεις προσληπτέων/διοριστέων που είναι σε εκκρεμότητα ελέγχου είναι, κατά προσέγγιση, 1.600 για την κατηγορία ΔΕ και 2.000 για την κατηγορία ΥΕ.

  Βάσει των ανωτέρω,  ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των αιτήσεων και των  δικαιολογητικών των υποψηφίων συνεχίζεται μέχρις ότου καλυφθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων.

  Το ΑΣΕΠ, όπως πάντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου  να ολοκληρωθεί το συντομότερο η συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία και προς τούτο έχει κατανείμει, κατά προτεραιότητα, το μέγιστο μέρος του ελεγκτικού του δυναμικού.

  Ενόψει των ανωτέρω, τα περί “μεθοδευμένων καθυστερήσεων” δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, το αίσθημα ευθύνης των συμβούλων και των εργαζομένων του ΑΣΕΠ καθώς και με τις παραδόσεις του ΑΣΕΠ, το οποίο από την ίδρυσή του υπηρετεί απαρέγκλιτα τις αρχές της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2018
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

  Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

  Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

  Πίνακας Θέσεων

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2018
   

  Γνωστοποιείται ότι, ύστερα από το υπ’ αριθ. πρωτ. 923/21.12.2018 έγγραφο-αίτημα του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2018, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

  Με την επανεκκίνηση της ως άνω διαδικασίας θα εκδοθεί σχετική Ανακοίνωση προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 • ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.Αρ. Φύλλου 13 με ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 13/2019 η

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2019 με θέμα:

  Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα ειδικά τυπικά και γενικά προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας σε πίνακα, για την πλήρωση των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και για την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΜΕ-
  ΤΟΧΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
  Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Δ΄ της παρούσας.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια/ ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια / ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια / ιδιότητες, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά
  δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
  ΙΙ. Να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου

   

   pdf image

  Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

  To Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι:

  Μειώνεται από 25 σε 22 ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη για Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού. Διορίζονται 450 εκπαιδευτικοί επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

  Την μείωση του αριθμού των μαθητών από 25 σε 22 ανά τάξη στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ Δημοτικού ρυθμίζει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

  Ο αριθμός των μαθητών θα μειωθεί από το επόμενο σχολικό έτος 2019 – 2020.  «Με την τροπολογία ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας», ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου.

  Με την ίδια τροπολογία, ανάβει το πράσινο φως για τον διορισμό όλων των δικαστικά δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008. «Η τροπολογία οδηγεί στην επίλυση ενός ζητήματος που επί 10 χρόνια ταλαιπωρούσε 450 εκπαιδευτικούς», ανέφερε ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, σημειώνοντας ότι αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν δικαιωθεί με αποφάσεις του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

 •   ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΣΕΠ 24-4-2019 η 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη  Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24/4/2019 στο Τεύχος ΑΣΕΠ η Προκήρυξη με Αριθμό 3ΕΑ/2019 και θέμα:

  ''Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής''

   

  PDF IMAGE

   

   

   Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 • ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

  Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα τριών (133) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

  Οι πίνακες προσληπτέων/διοριστέων  απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

 •   ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΣΕΠ 24-4-2019 η 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη  Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24/4/2019 στο Τεύχος ΑΣΕΠ η Προκήρυξη με Αριθμό 3ΕΑ/2019 και θέμα:

  ''Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής''

   

  PDF IMAGE

   

   

   Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 • ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.Αρ. Φύλλου 13 με ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 13/2019 η

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2019 με θέμα:

  Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα ειδικά τυπικά και γενικά προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας σε πίνακα, για την πλήρωση των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και για την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΜΕ-
  ΤΟΧΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
  Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Δ΄ της παρούσας.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια/ ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια / ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια / ιδιότητες, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά
  δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
  ΙΙ. Να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου

   

   pdf image

  Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • τηλέφωνο : 2109319091
 • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

001751930
Online 24

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!